Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109262 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Legenda o drzewie Krzyża Ś. Napisał Stanisław Koźmian. (Odb. z Przeglądu Poznańskiego). Poznań, nakł. autora, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1869,
109263 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Do mistrzów słowa. Paryż, w Księgarni Katolickiej Polskiej, druk. L. Martinet, 1846,
109264 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Mowa polska przez S. K . Poznań, nakł i druk. Ludwika Merzbacha, 1861,
109265 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Pisma wierszem i prozą Stanisława Koźmiana. Tom I. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. A. Schmaedickiego, 1870,
109266 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Podróż nad Renem i w Szwajcaryi. W 1846 roku odbyta. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1877,
109267 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Podróż Świętej Anieli Merici do Ziemi Swiętej (na okładce: ... do Ziemi Świętej). Poznań, nakł. i druk. Jarosława Leitgebra, 1882,
109268 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Pożegnanie odjeżdżającego Chopina. Wiersz. Warszawa, 1830.
109269 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Ślady historycznych wypadków polskich w Zimowej powieści i Burzy Szekspira. Napisał Stanisław Koźmian. (Odb. z Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, t. XI). Poznań, nakł. Towarzystwa, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1881,
109270 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Wiersz do Henrjetty Sontag przez S. E. K. Warszawa, w Drukarni przy ulicy Mazowieckiey No. 1349, 1830,
109271 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). O popularnych wykładach naukowych. Napisał... (Odb. z Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego). Poznań, nakł. Towarzystwa Przyjaciół Nauk, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1869,
109272 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Gorzkie żale. (Odb. z Przeglądu Poznańskiego). Poznań, 1850.
109273 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). O żywiole religijnym w dziełach Szekspira. (Odb. z Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego 1876). B. m. b. r. (Poznań, 1876),
109274 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Żywot i pisma Konstantego Gaszyńskiego. Ze wspomnień Stanisława Koźmiana. (Odb. z Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego). Poznań, nakł. Towarzystwa Przyjaciół Nauk, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1872,
109275 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885).
109277 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885), Morawska Konstancja. I z bliska, i z daleka. Poczet stu feletonów (!) umieszczonych w Kuryerze Poznańskim od października 1878 do września 1880. W skróceniu. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. F. Chocieszyńskiego, 1881,
109276 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885), Krasiński Zygmunt. Do mistrzów słowa. Ostatni. Dzień dzisiejszy. Poznań, nakł. autora, druk. W. Stefańskiego, 1849,
109226 Koźmian Stanislaw.
109222 Koźmian Stan.
109224 Koźmian Stan.
109218 Koźmian St., mylnie.
109219 Koźmian St.
109220 Koźmian St.
109217 Koźmian S. E.
109216 Koźmian S.
109215 Koźmian Maria.
109135 Koźmian ks.
109213 (Koźmian Kajetan). Wyjaśnienie powodów dla których A. S. (Alojzy Stankiewicz) zaskarżony był do Cesarzewicza o ubliżenie jaakoby (!) Radcy Stanu Kajetanowi Koźmianowi w dniu 30 Października 1830 roku. Warszawa, 1831,
109214 (Koźmian Kajetan).
109187 Koźmian Kajetan (1771-1856). The Georgics of Poland, a poem in four books by ... (Przekład z polskiego, wyjątki z uwagami). Londyn, (1845?),
109188 Koźmian Kajetan (1771-1856). Hymn z okazyi rocznicy koronacyi Nayiaśnieyszego Napoleona Wielkiego. Cesarza Francuzow Krola Włoskiego, Protektora Ligi Reńskiey etc. etc: na Teatrze Publicznym przez Artystów Narodowych śpiewany w dniu 1. Grudnia poprzedzaiącym Uroczystość. B. m. b. r. (Warszawa, 1808),