Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113376 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Mayster Bartłomiey powieść fantastyczna. Wilno, nakł. i druk. A. Marcinowskiego, 1837,
113375 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Matka królów, czasy Jagiełłowe. Tom I-II. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, t. 45-46). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. J. Jeżyńskiego, 1898,
113374 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Matka królów Czasy Jagiełłowe. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, t. 45). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. P. Laskauera & W. Babickiego, 1897,
113373 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Matka królów Czasy Jagiełłowe. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XVII, t. 45). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1890,
113372 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Matka królów. Czasy Jagiełłowe. Tom I. (Powieści historyczne. XVII). Kraków, nakł. Spółki wydawniczej księgarzy w Warszawie, Gebethner i Wolff, Michał Glücksberg, Maurycy Orgelbrand, G. Sennewald, Edward Wende, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1883,
113371 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Materjały do Historji sztuki w Polsce. Słownik malarzów polskich, tudzież obcych w Polsce osiadłych, lub czasowo w niej przebywających, przez Edwarda Rastawieckiego, z dołączeniem szesnastu rycin, wizerunków celniejszych artystów, T. I. Warszawa. Nakład autora 1850. 8. VIII. i 334 str. (Odb. z Athenaeum 1850). B. m. i r. (Wilno, 1850),
113370 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Masław. Powiestʹ IX (!) wieka czastʹ wtoraja s polskago F. W. Dombrowskago (Franc Wikientjewicz Dombrowskij). (Sobranije soczinienij I. I. Kraszewskago, ser. I, t. 3). S.-Pietierburg, Parowaja skoropieczatnia Trud (na okładce: Tipografija Spb. T-wa Piecz. i Izd. dieła Trud), 1899,
113369 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Masław. Powieść z XI wieku przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, t. 9). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Wł. Łazarskiego i St. Szamanowskiej, 1899,
113368 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Masław. Powieść z XI wieku. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, t. 9). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1896,
113367 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Masław. Powieść z XI wieku. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. IV, t. 9). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, b. r. (1891),
113366 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Masław. Powieść z XI wieku. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. IV, t. 9). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1888,
113365 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Masław. Powieść z XI. wieku. Tom I. (Powieści historyczne. IV). Kraków, nakł. Spółki wydawniczej księgarzy w Warszawie, Gebethner i Wolff, Michał Glücksberg, Maurycy Orgelbrand, G. Sennewald, Edward Wende, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1877,
113364 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Manteuffel. Inflanty polskie,
113363 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Maleparta powieść historyczna z XVIII. wieku przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez Autora. Tom I. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 64). Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1874,
113362 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Maleparta. Powieść historyczna z XVIII. wieku przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Wydanie nowe. (Biblioteka Powieści Historycznych. Zbiór najlepszych powieści przedstawiających obrazy naszej narodowej przeszłości, t. 12). Bruxella, u Zygmunta Gerstmanna (na okładce: u Zygmunta Gerstmanna i we wszystkich krajowych i zagranicznych księgarniach), Lipsk, druk. Bera & Hermanna, 1862,
113361 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Maleparta powieść historyczna z XVIII. wieku przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Lipsk, wydanie J. N. Bobrowicza, w Księgarni Zagranicznej (Librairie étrangère), druk. Breitkopfa i Härtla, 1844,
113360 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Majster i czeladnik,
113359 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Majster Bartłomiej,
113358 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Trzeci Maja. Obraz Historyczny w 5 Aktach przez B. Bolesławitę. Chicago, Ill., nakł. i druk. W. Dyniewicza (na okładce: Druk. Polish American Publishing Company), 1900,
113357 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Trzeci Maja. Dramat historyczny w pięciu aktach przez B. Bolesławitę. (Biblioteka Szkiców, t. 4). (Odb. ze Szkiców Społecznych i Literackich). Kraków, nakł. Redakcyi Szkiców społ. i literackich, Druk. Czasu, 1876,
113356 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Der dritte Mai. Historisches Drama in fünf Aufzügen. Stahl und Stein. Dramatisches Sprichwort. Von J. I. Kraszewski. Deutsch von Julius Meixner. (Ausgewählte Werke von ... Autorisirte Ausgabe, Bd. 7). Wien, Pest, Leipzig, A. Hartleben's Verlag, Druck von Wilhelm Zoeller in Wien, 1881,
113355 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Macocha powieść z podań XVIII wieku przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 10). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1883,
113354 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Macocha z podań XVIII wieku spisał J. I. Kraszewski. Tom pierwszy. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Druk. Kurjera Warsz., 1873,
113353 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Łza w niebie. Fantazya. Szaławiła. Staroszlachecka powieść. Podróż do miasteczka. Bajka. (Wybór pism ... Wydanie jubileuszowe. Wydawnictwo na korzyść Jubilata, t. 15). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1879,
113352 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Łatwiej popsuć niż naprawić. Przypowiastka we trzech aktach,
113351 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Lutnja. Fantastična pripovetka iz trinaestoga stoleća (utwór mylnie przypisany J. I. Kraszewskiemu),
113350 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Lutnia wajdeloty (utwór mylnie przypisany J. I. Kraszewskiemu),
113349 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Lubonie powieść z X wieku. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, t. 4). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. L. Szkaradzińskiego i S-ki, 1898,
113348 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Lubonie powieść z X wieku. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, t. 4). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1896,
113347 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Lubonie powieść z X wieku. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. II, t. 4). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1890,