Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
15771 Ciastowski Jakub (pijar, 1791— 1837). Wiadomość historyczna o stanie nauk, umiejętności i kunsztów narodów europejskich w wieku ośmnastym zebrana z nowszych autorów. (Odb. z: Popis publiczny uczniów szkoły wojewódzkiej warszawskiej Pijarów). B. m., 1821,
1216 Aladel O. Wiadomość historyczna o początku i skutkach nowego medalu wybitego na cześć Niep. Pocz. N. P. M. a powszechnie znanego pod imieniem medal cudowny. Z dołączoną przy końcu nowenną przez Xiędza M... Tłom. z franc. Warszawa, 1838,
81126 Jelski Aleksander (1834—1916). Wiadomość historyczna o pasiarni Radziwiłłowskiej w Słucku napisał ..., współpracownik Komisyi historyi Sztuki Akademii Umiejętności w Krakowie. (Odb. z t. V Sprawozdań Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce). Tamże, Skład główny w księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, 1894,
65599 Gawarecki Wincenty Hipolit (1788—1852). Wiadomość historyczna o mieście Czersku i przyległym mu Zamku. Przez... (Nadb.? z Kalendarzyka Politycznego na r. 1835). B. m. b. r.,
75890 Jabczyński Jan Nepomucen ks. (1799—1869). Wiadomość historyczna o mieczu przechowanym w Archikatedrze Poznańskiéj, którym według podania miał Ś. Piotr Apostoł uciąć ucho Malchusowi przez X. ... Kanonika Metropolitalnego Poznańskiego i Członka Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Poznań, nakł. Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, czcionkami N. Kamieńskiego i Spółki, 1859,
67673 Giżycki Franciszek Ksawery (1786—1850). Wiadomość historyczna o krajach połączonych z Polską i o jej lennościach przez X. G. Lwów, nakł. Kajetana Jabłońskiego. druk. Piotra Pillera, 1846,
103358 Kosicki Ludwik (1793–1846). Wiadomość historyczna o Kościele akademickim s. Anny w Krakowie. (Odb. z: Programma popisów publicznych uczniów obydwóch oddziałów Liceum Krakowskiego S. Anny i S. Barbary). Kraków, Druk. Akademicka, 1833,
35428 Flatt Jerzy Beniamin (pisze przeważnie pod imieniem Beniamin; 1768—1860). Wiadomość historyczna o Instytucie agronomicznym w Marymoncie. Przez... Dyrektora tegoż Instytutu. Wyjątek z Pamiętnika fizycz. mat. i statyst. Umiejętności i t. d. z roku 1830 Czerwiec. Warszawa, 1830,
35427 Flatt Jerzy Beniamin (pisze przeważnie pod imieniem Beniamin; 1768—1860). Wiadomość historyczna o Instytucie agronomicznym w Marymoncie przez... (Nadb. z Pamiętnika Fizycznych, Matema tycznych i Statystycznych Umiejętności, 1830). B. m. b. r. (Warszawa, 1830),
14670 Chodynicki (Chodyniecki) Ignacy ks. karmelita. (1786—1847). Wiadomość historyczna o fundacyach klasztorów zakonu karmelitańskiego, niegdyś w Polsce i Litwie, a później pod panowaniem Austryi, Rossyi, i Pruss, zostających. Ułożył ks. ... Z. K. na wsparcie mieszkańców Galicyi uszkodzonych w roku 1845 powodzią Sanu i Wisły. Lwów, wydanie Kajetana Jabłońskiego, druk. Wawrz. Pisza w Bochni, 1846 (tak, a nie 1849!),
81125 Jelski Aleksander (1834—1916). Wiadomość historyczna o fabryce szkieł i zwierciadeł ozdobnych w Urzeczu Radziwiłłowskim na Litwie z 37 cynkotypami w tekscie. (Odb. z t. VI Sprawozdań Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, druk. Czasu, 1899,
42194 Hamel Józef (1788—?). Wiadomość historyczna o czerwcu araratskim i polskim czytana na posiedzeniu St. Petersburskiej Akademii Nauk d. 4 Maja 1833 r. przez P.... Tłómaczona z niemieckiego przez S(tanisława) B(atysa) G(orskiego). Z przydaniem ogólnego rysu charakterów i obyczajów czerwca polskiego, jedney tablicy, i karty błót Polesia według Zwickera z r. 1650. Wilno, nakł. i druk. A. Marcinowskiego, 1837,
26098 Dobszewicz Tomasz ks. prof. Uniw. Kijowskiego (1807—1881). Wiadomość historyczna o biskupstwie kijowskiem rzymsko-katolickiem od założenia jego aż do roku 1339, z dodaniem życiorysu biskupa kijowskiego Józefa Wereszczyńskiego. Napisał..., wydał ks. J.(an) K.(orytkowski). Gniezno, nakł. wydawcy, druk. J. B. Langiego, 1883,
65601 Gawarecki Wincenty Hipolit (1788—1852). Wiadomość historyczna miasta Pułtuska ułożona staraniem... M. Pr. Prokuratora Królewskiego przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Płockiego, Członka Kommissyi Examinacyinéy tegoż Woiewództwa, Członka Towarzystw Naukowych Krakowskiego z Uniwersytetem Jagielońskim złączonego, Płockiego przy Szkole Woiewodzkiéy, i Kawalera Orderu S. Stanisława III. klassy. Warszawa, druk. XX. Pijarów, 1826,
78905 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Wiadomość historyczna i jeograficzna o Żywiecczyźnie. Zebrał X. ..., Nauczyciel przy gimnazjum św. Anny w Krakowie, członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Cieszyn, nakł. redakcji Gwiazdki Cieszyńskiej, druk. Karola Prochaski, 1859,
11359 Brzostowski Paweł Ksawery (hr; referendarz litewski; 1739—1827). Wiadomość genealogiczna o domie Brzostowskich od wyjścia z Polski do Litwy. Wilno, Zawadzki, 1818,
11358 Brzostowski Paweł Ksawery (hr; referendarz litewski; 1739—1827). Wiadomość genealogiczna o domie Brzostowskich od wejścia z Polski do Litwy. Ta genealogia drukowana w r. 1776, później w jęz. łac. 1797 w Rzymie. Teraz nanowo w jęz. polskim przedrukowana w r. 1811. B. m. b. dr., 1811,
92918 Kiełczewski Ignacy Skarbek. Wiadomość charakterystyczna o Życiu i Pismach pani Baronowey Holstein de Staël. Przez ... Warszawa, 1819,
82920 Jullien de Paris Marc Antoine (1775—1848). Wiadomość biograficzna o Kościuszce jenerale polskim przez ... roku 1818 wydana. Przekład z francuzkiego. (Nadb. z: J. K. Radecki: Pamiątki z dziejów dawnej Polski t. I, Poznań 1843). B. m. b. r. (Poznań, druk. W. Stefańskiego, 1843),
24948 Dickstein Samuel (1851—1939). Wiadomość bibliograficzna o badaniach historyczno-matematycznych w Polsce. (Odb. z II t. Prac Matem.-fizycz.). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1890,
106053 Bielski Szymon (1745—1825). Wiadomość (!) o życiu i pismach X. Krzyztofa (!) Kluka, Proboszcza Ciechanowieckiego. B. m. b. r.,
16069 Ciesielski Michał ks. i Czaykowski Tadeusz. Wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych dla dopełniających kursów rolniczych. 1898.
21271 Czasopisma. Wiadomości z Pola Bitwy. Wiadomości z Pola Bitwy. Warszawa, 1863.
21270 Czasopisma. Wiadomości z Placu Boju. Wiadomości z Placu Boju. Warszawa, 1863.
94282 Klemensiewicz Robert (1860—1908) i Tatomir Lucjan. Wiadomości z nauki geografii dla szkół wydziałowych. Napisali Robert Klemensiewicz i Lucyan Tatomir. Lwów, nakł. i druk. Zakładu narodowego im. Ossolińskich, 1896,
21268 Czasopisma. Wiadomości z Nauk Przyrodzonych. Wiadomości z Nauk Przyrodzonych. Warszawa, 1880—1882.
40442 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). Wiadomości z historyi polskiey zastosowane do użytku pensyi i szkół płci żeńskiéy przez ... z 4ma mapkami. Wydanie drugie znacznie pomnożone. Warszawa, nakł. Zawadzkiego i Węckiego, 1830,
40441 Gołębiowski Łukasz (1773—1849). Wiadomości z historyi polskiéy dla pensyy i szkół płci żeńskiéy zastosowane. przez... Warszawa, nakł. i druk. Zawadzkiego i Węckiego, 1827,
21282 Czasopisma. Wiadomości z Dziedziny Stenografii i Kaligrafii. Wiadomości z Dziedziny Stenografii i Kaligrafii. (Miesięcznik). Lwów, 1869—1870.
1253 Alberti Stanisław (1862–1927). Wiadomości z chemii dla szkół wydziałowych. Napisał... Lwów, nakł. i druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1894,