Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
5595 Barącz Roman (1856—1930). Dalsze przyczynki do chirurgii jelit: O pięciu resekcyach jelit. (Odb. z Przeglądu Lekarsk.). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1890,
5596 Barącz Roman (1856—1930). Przypadek przewlekłej nosacizny u człowieka. Podał... docent chirurgii w Uniwersytecie Lwowskim. Odbitka z „Gazety Lekarskiej". Warszawa, K. Kowalewski, 1899,
5597 Barącz Roman (1856—1930). Rzadszy przypadek nowotworu w okolicy stawu biodrowego lewego. Odb. z Przegl. Lekar. Tamże [Warszawa, K. Kowalewski], 1884,
5598 Barącz Roman (1856—1930). Przypadek promienicy płuc i klatki piersiowej, wykład miany na II zjeździe chirurgów polskich w Krakowie w lipcu 1890. (Odb. z Przegl. Lekar.). Tamże [Warszawa, K. Kowalewski], 1891,
5599 Barącz Roman (1856—1930). Przypadek rany kłutej klatki piersiowej w okolicy serca, wypadnięcie płuca, wybroczyna piersiowa, Haemothorax, odma osierdzia, Pneumopericardium, wyleczenie. Odb. z Przegl. Lekar. Tamże [Warszawa, K. Kowalewski], 1899,
5600 Barącz Roman (1856—1930). Przypadek trepanacyi wyrostka sutkowego kości skroniowej, powikłany otwarciem zatoki poprzecznej, wyleczenie. (Odb. z Gazety Lekarskiej, 1887 r.). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1887,
5601 Barącz Roman (1856—1930). Przypadek całkowitego wykluczenia jelita ślepego, zastósowanie płytek z brukwi w ileokolostomii sposobem Senna, wyleczenie. (Odb. z Przeglądu Chirurg.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1894,
5602 Barącz Roman (1856—1930). Przypadek wyłuszczenia macicy przez pochwę. (Odb. z Przeglądu Lekar.). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1888,
5603 Barącz Roman (1856—1930). Cztery przypadki podwiązania tętnic kręgowych w celu leczenia padaczki. Odb. z Przeglądu Lekar. Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1888,
5604 Barącz Roman (1856—1930). Nowy sposób operowania polipów nosowo-gardzielowych. (Odb. z Gazety Lekar.). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1888,
5605 Barącz Roman (1856—1930). Spostrzeżenia nad znieczuleniem bromkiem etylu w praktyce chirurgicznej na podstawie 200 znieczuleń tym środkiem. Odb. z „Nowin Lekarskich", Nr. 6, 1892. Poznań, nakł. i druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1892,
5606 Barącz Roman (1856—1930). Spostrzeżenie nad miejscowem znieczuleniem kokainą. (Odb. z „Medycyny", T. XVI, 1888 r.). Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1888,
5607 Barącz Roman (1856—1930). W sprawie podwiązania i resekcyi tętnic kręgowych, jak również i resekcyi nerwu współczulnego celem leczenia padaczki samoistnej. (Odb. z Przegl. Lekar., 1893 nr. 21—24). Tamże [Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza], 1893,
5608 Barącz Roman (1856—1930). W sprawie nowego sposobu zakładania szwów pomysłu prof. Obalińskiego. (Odb. z Przeglądu Lekars.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1891,
5609 Barącz Roman (1856—1930). Tracheocele medina. Sonder-Abdruck aus v. Langenbeck's Archiv. Bd. XLII, Heft 3. Berlin, 1889,
5610 Barącz Roman (1856—1930). Tracheocele medina. (Odb. z Gazety Lekar.). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1891,
5611 Barącz Roman (1856—1930). Über den Werth der Enteroanastomose mittelst der Plättchennaht nach Senn in der Magen-Darm-Chirurgie. Sonder-Abdruck aus v. Langenbeck's Archiv. Bd. XLIV, Heft 3. Berlin, 1892,
5612 Barącz Roman (1856—1930). O całkowitem wykluczeniu jelita. Wykład habilitacyjny. (Odb. z Przegl. Lekars., 1897, nr. 49—52). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1897,
5613 Barącz Roman (1856—1930).
5615 Barącz Sadok o. dominikanin (1814— 1892 Badacz. Studjum obyczajowe. Brody, autor, druk. J. Rosenheima i tamże w komisie, 1875,
5632 Barącz Sadok o. dominikanin (1814— 1892). Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce. Tomów 2. Lwów, nakł. W. Manieckiego, Druk. Narodowa im. Ossolińskich, 1861,
5633 Barącz Sadok o. dominikanin (1814— 1892). Kassyan Sakowicz. Szkic bibliograficzny. Odb. z Warty. Poznań, W. Simon, (ok. 1870),
5634 Barącz Sadok o. dominikanin (1814— 1892). Smotrycki Melecy, szkic bibliograficzny. Gołogóry. Poznań, nakł. dra L. Rzepeckiego, druk. W. Simona, 1889 (na okł. 1886),
5635 Barącz Sadok o. dominikanin (1814— 1892). Jan Tarnowski, szkic biograficzny. (Odb. z Warty). Poznań, druk. W. Simona, 1888,
5636 Barącz Sadok o. dominikanin (1814— 1892). Wiadomość o klasztorze WW. OO. Dominikanów w Podkamieniu. Wyd. staraniem i kosztem konwentu, z ryc. (W końcu Pieśń o N. M. P. w Podkamieniu przez Stan. Ledochowskiego, wojewodę wołyńskiego). Lwów, druk. Z. N. i. Ossolińsk., 1858,
5637 Barącz Sadok o. dominikanin (1814— 1892). Wiadomość o Ponikowicy małej. (Odb. z Warty). Poznań, druk. i skł. gł. W. Simona, 1886,
5638 Barącz Sadok o. dominikanin (1814— 1892). Założce. Poznań, nakł. W. Simona, 1889,
5639 Barącz Sadok o. dominikanin (1814— 1892). Żywoty sławnych Ormian w Polsce na pisał ... z portretem X. Stefanowicza Arcyb. Lwów, nakł. W. Maniecki, druk. Zakł. Ossolińskich, 1856,
5640 Barącz Sadok o. dominikanin (1814— 1892).
5614 Barącz Sadok o. dominikanin (1814— 1892). Archiwum WW. OO. Dominikanów w Jarosławiu. (Odb. z Przeglądu archeologicz.). Lwów, nakł. wydawcy, druk. Gazety Narod. Dobrzańskiego i Gromana, 1884,