Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
101604 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Catalogue des livres nouveaux fran­çais, anglais, italiens, espagn. et polon. qui se trouvent chez ... Janvier, 1821,
101605 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Catalogue des livres français, anglais et polonais nouveaux et nouvellement arrivés, qui se trouvent chez Guillaume Theophile Korn, Imprimeur-Libraire, à Breslau. Février 1825. (Wrocław, 1825),
101606 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Catalogue des Livres nouveaux fran­çais, anglais & polonais qui se trouvent chez Guillaume Théophile Korn, Imprimeur-Libraire, à Breslau. (Wrocław), 1827,
101607 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Catalogue des Livres nouveaux fran­çais, anglais, italiens, espagnols et polonais qui se trouvent chez Guillaume Théophile Korn, Imprimeur-Libraire, à Breslau. (Wrocław), 1828,
101608 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Catalogue des livres nouveaux qui se trouvent chez Guillaume Theophile Korn, Librairie à Breslau, et chez Jean Frédéric Kuehn, Librairie à Posnanie Nro XV 1801. (Wrocław, 1801),
101609 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Catalogue de beaux et grands ouvrages à un prix très-modique qui se trouvent dans la librairie de Guillaume Théophile Korn à Breslau. (Wrocław), 1814,
101610 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Catalogus diversae materiae operum lingua Germanica, Latina, Graecaque typis impressarum una cum Collectione Manuscriptuum ex seculis XIII ad XVI in membraneo scriptis, quae plurimis imaginibus ac picturis condecorata reperiuntur apud Guilhelm. Theophil. Kornium. Vratislaviae (Wrocław), 1826,
101611 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Doniesienie literackie. U Wilhelma Bogu­miła Korna nowo wyszły: Zadania Rachunkowe w Dodawaniu, Odeymowaniu, Mnożeniu i Dzieleniu liczb równomianowanych, zawierające: początkowe ćwiczenia w rachunkach, podług stopniowego postępowania; ułożone przez Jerzego Benjamina Bog, Rektora szkoły prywatnéy w Wrocławiu. Na mapie nakléjone w futerale zł. 4 gr. 15 (dgr. 18). B. m. b. r. (Wrocław, 1832),
101612 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Doniesienie Literackie. Literarische Anzeige. B. m. b. r. (Wrocław, 1832),
101613 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Nowy Dykcionarz Jeografii powszechnéy, dawnéy i teraźnieyszéy; stawiaiący obraz jeograficzny, historyczny, polityczny i statystyczny kuli ziemskiey, w jey rozmaitych epokach aż do czasów naszych; ułożony podług podań naydoskonalszych jeografów w starożytności i teraźnieyszych; poprawiony za pomocą wielkiey liczby dzieł tego rodzaiu, tudzież powiększony kilkoset arykułów tyczących się jeografii polskiey. W Dwóch Tomach. Wrocław, druk. Wilhelma Bogumiła Korna, 1810,
101614 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Dzieła Polskie i Francuskie służące ku nauce i zabawie Młodzieży, znayduiące się u znacznieyszych Księgarzów. B. m. b. r. (Wrocław, Korn, 1809?),
101615 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Jan Trzeci i dwór jego czyli Polska w sie­dm­nastym (!) wieku, przez Alexandra Bronikowskiego. Wolne tłumaczenie z niemieckiego oryginsłu (!). 5 Tomów. 8. (61 arkusz.) brosz. Złtt. 20. (Wrocław, 1832),
101616 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Nowy katalog książek polskich, które są drukowane i znayduią sie u Wilhelma Bogumiła Korna, księgarza w Wrocławiu. Rok 1806. (Wrocław, 1806),
101617 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Katalog książek polskich, które są drukowane i znayduią się u Wilhelma Bogumiła Korna, księgarza w Wrocławiu. Roku 1808. (Wrocław, 1808),
101618 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Nowy katalog książek polskich, które są drukowane i znayduią się u Wilhelma Bogumiła Korna, księgarza w Wrocławiu. Roku 1808. (Wrocław, 1808),
101619 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Dalszy ciąg, w piérwszym Tomie zaczętego, Nowego katalogu książek polskich które są drukowane i znayduią się u Wilhelma Bogumiła Korna, Księgarza w Wrocławiu. (Wrocław, 1812),
101620 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Nowy katalog książek polskich które są drukowane i znayduią się u Wilhelma Bogumiła Korna, Księgarza w Wrocławiu. Roku 1814. (Wrocław), 1814,
101621 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Katalog Nowy książek polskich nakładu i nienakładu Wilhelma Bogumiła Korna księgarza we Wrocławiu. (Wrocław, 1816),
101622 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Nowy katalog książek polskich które drukowane znayduią się u Wilhelma Bogumiła Korna, księgarza w Wrocławiu. (Wrocław, 1818),
101623 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Nowy katalog książek polskich które drukowane znayduią się u Wilhelma Bogumiła Korna, księgarza w Wrocławiu. (Wrocław, 1821),
101624 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Nowe książki, które od kilku miesięcy u Wilhelma Bogumiła Korna w Wrocławiu z dru­ku wyszły. Wrocław, W. G. Korn, b. r. (1807),
101625 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Libri ad literarum polonicam spectantes. (Wrocław, ok. 1820),
101626 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Beaux et Grands Ouvrages à un Prix très modique qui se trouvent actuellement dans la librairie française de Guillaume Théophile Korn à Breslau 1806. Breslau (Wrocław, W. G. Korn), 1806,
101627 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). On garantit que tous les ouvrages compris dans ce Catalogue sont complets, et bien conditionnés. (Wrocław, 1806),
101628 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Prospekt na wybór pism Klementyny z Tanskich Hofmanowéy. Kraków, druk. Józefa Czecha, b. r. (1832),
101629 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Spis książek polskich, które u Wilhelma Bogumiła Korna w Wrocławiu w la­tach 1833–1835 wyszły. (Wrocław, 1835),
101630 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Spis wyboru książek służących do użytku i zabawy, które wyszły u Wilhelma Bogumiła Korna w Wrocławiu i do nabycia są u D. E. Friedleina w Krakowie. 1836. Nr. I. (Wrocław), 1836,
101631 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Spis wyboru książek służących do użytku i zabawy, które u Wilhelma Bogumiła Korna w Wrocławiu wyszły i do nabycia są w wszystkich znacznieyszych księgarniach Nr. I. 1836. (Wrocław), 1836,
101589 Korn Wilhelm Gottlieb (1739–1806).
101588 Korn Wilhelm Bogumił.