Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
54660 Körner (Karol) Teodor (1791—1813). Helena, czyli Hajdamacy na Ukrainie. (Hajdamacy na Ukrainie; Gonta i jego towarzysze). Dr. w 3 a.
101703 Kornelowa.
101697 Kornella Michał (1862–1911). Drenowanie folwarków z dwiema tablicami. (Odb. z Czasopisma Technicznego). Lwów, druk. I Związkowej Drukarni, 1898,
101698 Kornella Michał (1862–1911). Pogląd na przeprowadzoną regulacyę Żelaznej Bramy napisał ..., inżynier kraj. biura melioracyjnego członek komisyi fizyograf. Akademii Umiej. w Krakowie. Część II. do rozprawy Studyum o regulacyi Żelaznej Bramy. (Odb. z Czasopisma Technicznego). Lwów, druk. I Związkowej Drukarni, 1900,
101699 Kornella Michał (1862–1911). Projekt melioracyi pastwiska gminnego w Krakowcu. Jasło, nakł. autora, druk. L. D. Stoegera, 1898,
101700 Kornella Michał (1862–1911). W sprawie rozwoju melioracyj rolnych w kraju. Napisał … Inżynier Wydziału krajowego. Jasło, nakł. autora, druk. Ludw. Dyon. Stoegera, 1897,
101701 Kornella Michał (1862–1911). Studyum o regulacyi Żelaznej Bramy. Lwów, 1891.
101702 Kornella Michał (1862–1911).
101693 Kornella Andrzej (1867–1934). Program melioracyi rolnych na gruntach gminnych i włościańskich w powiecie chrzanowskim. Lwów, nakł. autora, druk. I Związkowej Drukarni, 1900,
101694 Kornella Andrzej (1867–1934). Torf i jego znaczenie w gospodarstwie społecznem. Napisał ... inż. kraj. biura melior. z tablicą. (Odb. z Czasopisma Technicznego). Lwów, nakł. Towarzystwa Politechnicznego, I Związkowa Druk., Księgarnia Polska, 1897,
101695 KornellA Andrzej (1867–1934). Das Versuchswesen auf Moorböden in Galizien. Von Andreas Kornella, Moorkulturingenieur des galizischen Landes-Meliorationsbureaus. (Odb. z Oesterreichisches Landwirthschaftliches Wochenblatt). Wien, Wilhelm Frick, k. u. k. Hofbuchhandlung, St. u. R. Hofbuchdruckerei Carl Fromme, 1900,
101696 Kornella Andrzej (1867–1934).
101692 Kornell Piotr.
101691 Korneliusz Nepos.
101690 Korneliusz Celsus Aulus.
101688 Korneliusz (Kornelius).
101689 Korneliusz (Cornelio), kardynał.
101684 Kornelius.
101687 Kornelius Robert.
101686 Kornelius Piotr.
101685 Kornelius Nepos.
101683 Kornelion W.
101682 Kornelia, matka Grachów.
101680 Kornel.
101681 Kornel (Corneille) Piotr.
101673 Kornecki.
101678 Kornecki Wincenty Andrzej (1839–1903). Petycya do Wysokiéj Rady Państwa. Kraków, nakł. Korporacyi rękodzielniczych krakowskich, druk. W. Korneckiego, (1880),
101679 Kornecki Wincenty Andrzej (1839–1903).
101677 Kornecki W.
101676 Kornecki St.