Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
31536 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Słowaczyński Andrzej. Wiarus polski. Rzecz dram. w 1 a.
21304 Czasopisma. Wiarus. Polski. Wiarus Polski. Pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. (Trzy razy tygodniowo z dodatkami: Głos Górników i Hutników, Nauka Katolicka, Zwierciadło). Bochum, 1890—1934 (i dalej).
21305 Czasopisma. Wiarus. Polski. Wiarus Polski. Kurytyba, 1892. (Zapowiedziane).
21306 Czasopisma. Wiarus. Polski w Brazylii. Wiarus Polski w Brazylii. Kurytyba, 1887—1888.
21303 Czasopisma. Wiarus Katolicki. Wiarus Katolicki. (Dwa razy tygodniowo ). Królewska Huta, 1887—1888. (Zarazem: Czytelnia Świąteczna, tygodnik).
21296 Czasopisma. Wiara. Wiara, pismo miesięczne wyd. staraniem Stowarzyszenia Kapłanów Polskich w Emigracji. Paryż, 1866—1867.
31657 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Staszczyk Adam (pseud. Ast; 1853—1909). Wiara, nadzieja, miłość. Obr. scen. w 4 a.
15544 Chrząszcz Jan ks. (1857—1928). Wiara, nadzieja, miłość. Książka do nabożeństwa dla wygody katolickich chrześcian, zawierająca: modlitwy i nauki, na cały rok i do każdej potrzeby za stosowane. Z dodatkiem pieśni. Opracował ... Warszawa — Wimperk, Zakł. Katol. Wydawn. i Druk. J. Steinbrenera „Maria Wspomożenia", 1895,
31149 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Ronikier Bogdan Jaxa (pseud. Gryfita; 1873—?). Wiara, Nadzieja i Miłość. Tryptyk scen.
7449 Blanc Ludwik (1811—1842). Wiara socjalistów. Przenarzeczył Mieczysław Romański. Lwów, nakł. autora (właściwie tłumacza), Druk. Krajowa M. F. Poremby, 1868,
62883 Enn Władysław ks. Wiara nasza polska. Poznań, nakł. Księgarni Katolickiej, 1886,
14591 Chociszewski Józef (1837—1914). Wiara nadzieja i miłość, książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików, zawierająca najpotrzebniejsze modlitwy i pieśni. Poznań, nakł. Księgarni Katolickiej, druk. E. Schmaedickiego, 1883,
31150 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Ronikier Bogdan Jaxa (pseud. Gryfita; 1873—?). Wiara i wiedza. Utwór napisany dla upamiętnienia 500-lecia U. J.
21297 Czasopisma. Wiara i Ojczyzna. Wiara i Ojczyzna. Pismo ludowe. (Tygodnik). Chicago Ill., 1887—1897. (Kontynuowane przez Naród Polski, 1897 i n.).
33898 Feliński Zygmunt Szczęsny ks. (arcybiskup warszawski; 1822—1895). Wiara i niewiara w stosunku do szczęścia społecznego. Napisał Ks. Z. Szczęsny. (Odb. z Przeglądu Powszechnego). Kraków, nakł. redakcji Przeglądu Powszechnego, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1890,
33897 Feliński Zygmunt Szczęsny ks. (arcybiskup warszawski; 1822—1895). Wiara i niewiara w stosunku do szczęścia osobistego napisał Ksiądz Z. Szczęsny. Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1886,
9249 Borowski Jan. Wiara dziadów - pradziadów. Myśl udzielona Katolikom przez J. B(orowskiego). Brodnica, nakł. wydawcy, druk. C. A. Koehlera, 1851,
49460 Kamieński Gustaw (1848—1930). Wiara ... Nadzieja ... Miłość. Nowelle. Z rysunkami A. Kamieńskiego i St. Sawiczewskiego. Warszawa, nakł. i druk. Emila Skiwskiego, 1898,
22179 Czeżowski Iwo ks. jezuita (1814—1889). Wianuszek majowy, uwity z pobożnych westchnień i krótkich modlitewek odpustowych z dołączeniem aktu heroicznéj miłości ku świętym duszom w czyścu cierpiącym. Lwów, 1877,
100585 Kopczyński Bronisław. Wianuszek Kwiatków czyli Powiastki, Wierszyki, Bajeczki, Zagadki, Łamigłówki i Zadania Arytmetyczne (z drzeworytami) dla grzecznych dzieci przez ... Warszawa, nakł. i druk. Br. Kopczyńskiego, 1888,
9363 Borzemski Antoni Jul. Wiano uczucia w dniu uroczystym J. W. Franc. Ksaw. Zacharyasiewicza bisk. dyec. tarnowskiej, jako hołd szacunku w dowód wdzięczności z najgł. uszan. i w najwięk. pokorze poświęca. Lwów, druk. Pillera, 1836,
75641 Izdebska Władysława z Rogozińskich (1829—1902). Wiano macierzyńskie. Wg artykułu A. Szycówny, zamieszczonego w Encyklopedii Wychowawczej, t. 5. (Warsz. 1901,
73208 Gwozdecki Baltazar (1821—1872). Wianki. Opera romantyczno-komiczna w czterech aktach oryginalnie napisana przez... w roku 1849. Muzykę do niéj napisał Polak ś. p. Aleksander Martin w r. 1854. Warszawa, nakł. autora, druk. Jana Jaworskiego, 1859,
28769 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gwozdecki Baltazar (1821—1872). Wianki. Op. w 4 a.
21293 Czasopisma. Wianki. Wianki, tygodnik dla płci żeńskiej. Lwów, 1849—1850.
21294 Czasopisma. Wianki. Wianki, pismo pożytkowi i rozrywce poświęcone. (Dwutygodnik). Lwów, 1852—1853 (?). (Z dodatkiem pt. Bławatek).
21295 Czasopisma. Wianki Świętojańskie. Wianki Świętojańskie, książeczka zbiorowa. Lwów. 1853.
75727 Iżycki Władysław (zm. 1867). Wianki krakowianek, wierszem za rok 1861, przez ... Kraków, 1860,
21291 Czasopisma. Wianek. Wianek. Noworocznik. Warszawa,1830—1837.
75640 Izdebska Władysława z Rogozińskich (1829—1902). Wianek. Dziełko poświęcone dorastającéj młodzieży, zawierające: powieści, obrazki wierszem i prozą, komedyjki, opowiadania i wspomnienia historyczne. Przez ... Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Drukarnia Gazety Polskiej, 1871,