Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
104954 Bernoulli Jan (1744—1807),
104953 Bernoulli Jakub (1654—1705),
104952 Bernolak Karol. Podręcznik szermierczy i krótki opis szabli polskiej napisał... Przemyśl, druk. Józefa Styfiego, Księgarnia Polska we Lwowie, 1898,
104951 Bernik Wawrzyniec,
104950 Bernieres Louvigni Jan v. Rayski ogródeczek czyli Skryty żywot z Chrystusem w Bogu z pism oświeconego... ku używaniu dla chrześcianinów polskiego języka z niemieckiego pilnie i wiernie przetłumaczono. Z przydatkiem kilku pieśni. Nakł. i druk. C. E. Salewskiego w Ostródzie w Wsch. Prusach, 1894,
104949 Bernholz Aleks. O sposobie uprawiania trufli w lasach i ogrodach, tłum. z niem. Warszawa, 1828,
104948 Bernhardt Sara (1844—1923),
104947 Bernhardt Robert dr. Choroby skóry przez grzybki wywołane (Dermatomycoses). Odczyty kliniczne. Serya XII, zesz. 1—2, nr 133—34. Warszawa, druk. K. Kowalewski, 1900,
104946 Bernhardt Henricus (Polonus, ur. 1838 w Warsz.). De Sycosi. Dissert. inaug. Berolini, typis G. Schade, 1862,
104945 Bernhardt Ernst. Das ist das Ottobüchlein, darinnen einfältiglich beschrieben stehet wie die Pommern mit Hilfe Gottes durch ihren Apostel Otto zum Christenthum sind bekehret worden. Eine Schrift für die pommersche Jugend... Stettin, Druck von E. W. Struck, 1824,
104944 Bernhardt Eduardus (Polonus, ur. 1810). De coxitide. Dissert. inaug. Berolini, typis Gust. Schade, 1863,
104943 Bernhardt August Fryderyk (1804 — 1861).
104942 Bernhardt August Fryderyk (1804 — 1861). Płóciennictwo, obejmujące uprawę roślin włóknowych, przyrządzanie włókna, przędzenie, wyrabianie tkanin lnianych i konopnych; tudzież ich bielenie i dalsze wykończenie. Część I. Uprawa roślin włóknowych, wyrabianie włókna i przędziwa (z ryciną). Warszawa, Dietrich, 1842,
104941 Bernhardt August Fryderyk (1804 — 1861). Mechanika budowlana.
104940 Bernhardt August Fryderyk (1804 — 1861). Dynamika ciał stałych.
104939 Bernhardt Anselm,
104938 Bernhardt A.,
104937 Bernhardt,
104936 Bernhardi Fr. Zur Karte der Beuthener Erzmulde. Von... Kattowitz, Oberschles. Bergund Hüttenmann. Verein, 1892,
104935 Bernhard M. Zur Schulfrage. Votum eines praktischen Schulmannes... Lissa, J. L. Hausen, 1848,
104934 Bernhard M. Księżniczka, powieść. Dod. do Tygodnia. Piotrków, 1899,
104933 Bernhard Ad. Bad Landeck (Lądek Zdrój) und seine Umgebung. Neuester practischer Führer für Kurgäste und Lustreisende, 2. umgearbeitete und vermehrte Auflage. Bad u. Stadt Landeck, Selbstverlag von Ad. Bernhard, Glatz, Druck von L. Schirmer, 1877,
104932 Bernhard,
104931 Bernfeld J. (ze Lwowa). De febri nervosa lenta. Diss. inaugur. quam una cum adnexis thesibus defendendis publicae disquisitioni offerebat in c. r. archigymn. Ticinensi, Mai 1833 lauream medicam assecuturus. Ticini,
104930 Bernfeld Izydor (ur. 1855).
104929 Bernfeld Izydor (ur. 1855). Nauka języka polskiego dla Izraelitów. Lwów, nakł. towarz. Przymierze Braci, druk. A. Wajdowiczowej, b. r. (1885)
104928 Bernfeld Izydor (ur. 1855). Gnomologia ojców, przetłumaczył i objaśnił dla użytku szkolnego... (po polsku i po hebrajsku). Drohobycz, nakł. autora, druk. A. H. Żupnika, 1898,
104927 Berners J. Wiadomości wstępne z hygieny, z angielskiego. Popul. Wydawn. Tygodnika „Przyroda i Przemysł". T. IV. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. A. Pajewski, 1874,
104926 Berner Albrecht Friedrich,
104925 Berneker Ernst dr. Geschichte des königl. Gymnasiums zu Lyck (Ełk), I Theil: Die Lycker Provinzialschule von ihrer Gründung bis zur Umwandlung in ein humanistisches Gymnasium. Königsberg, Hartung, 1887,