Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109228 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Deputacya. Rzeszów, druk. J. A. Pelar, 1861,
109229 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Ekerowa. (Odb. z Afisza Teatralnego). Kraków, nakł. Redakcyi, druk. Leona Paszkowskiego, 1874,
109230 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Feliks Benda artysta dramatyczny i reżysser (!) sceny krakowskiej. Życiorys. Dochód ze sprzedaży przeznaczony na pomnik Feliksa Bendy. (Odb. z Afisza Teatralnego). Kraków, nakł. i druk. Leona Paszkowskiego, 1875,
109231 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Graf Bismarck und sein Werk, der Norddeutsche Bund. Eine historische Studie von St. v. Koźmian, Reichsraths-Abgeordneten. Abgedruckt aus der Krakauer Polnischen Revue (Przegląd Polski), Monatshefte vom April, Mai und Juni 1869. Uebertragen von Emil M. P..-Pless. Posen, in Commission bei Louis Merzbach, Druck von Louis Merzbach, 1870,
109232 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Gramatyka czyli Kandydat do Rady Powiatowej. Krotofila w jednym akcie prozą. Przerobił z francuzkiego St. Koźmian. Grana po raz pierwszy w Teatrze Krakowskin (!) d. 23 Stycznia 1868. Kraków, Druk. c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1868,
109233 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Das Jahr 1863. Polen und die europäische Diplomatie. Autorisierte deutsche Bearbeitung von Dr. S. R. Landau. Wien, Verlag von Carl Konegen, K. und k. Hofbuchdrucker Fr. Winiker & Schickardt, Brünn, 1896,
109234 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Józef Rychter urodzony w Kraśniku w Lubelskiem dnia 9 Sierpnia 1820 r. umarł w Warszawie dnia 26 Czerwca 1885 r. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. Drukarni Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., (Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp.), 1885,
109235 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Kuzynka bez posagu. Fraszka dramatyczna w jednym akcie prozą przez St. Koźmiana. (Odb. z Dziennika Poznańskiego). Poznań, nakł. i druk. Ludwika Merzbacha, 1868,
109236 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). List otwarty do posła Bobrzyńskiego. Kraków, nakł. autora, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., b. r. (1889),
109237 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Listy o Galicyi do Gazety Polskiej 1875-1876. Kraków, nakł. i druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, Skład główny w księgarni G. Gebethnera i Spółki, 1877,
109238 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Lysistrata. (Odb. z Czasu 1895). Kraków, nakł. Redakcyi, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1895,
109239 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Ludwik Wodzicki. Życiorys. Kraków, nakł. Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1894,
109240 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Net' bez věna. Dramatická fraška v jednom jednání od Stan. Kožmiana. Z polského přeložil Ferd. H. (Ferdinand Holinka) Čáslavský. (Besední Divadlo. Pořádá Josef Mikuláš Boleslavský, vydavatel Divadelního Ochotníka. Svazek XVIII). V Praze, Knihkupectvi Jos. Mikuláše a spol., knihtiskárna v Karlině, b. r. (1882),
109241 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Pani Arturowa Potocka. (Odb. z Przeglądu Polskiego). Kraków, nakł. Redakcyi, druk. Czasu, 1979,
109242 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Panslawizm, Polska i traktat w San-Stefano. (Odb. z Czasu ). Kraków, nakł. Redakcyi Czasu, Druk. Czasu, 1878,
109243 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Ein Pole über Bismarck nach dessen Tode. Aus der polnischen Monatsschrift Przegląd Polski (October 1898) übersetzt von Szymon Kwaszewski. Wien, Druck und Verlag von Rudolf Kamus & Co., 1898,
109244 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Program Czasu. Artykuł wstępny z dnia 27 Lipca 1878 r. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. Redakcyi, Druk. Czasu, 1878,
109245 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Przemówienie pana Stanisława Koźmiana na zgromadzeniu przedwyborczem z okręgu gmin wiejskich Kraków, Chrzanów, Wieliczka w Sali Rady Powiatowej Krakowskiej 16 marca 1880 r. Kraków, nakł. autora, Druk. Czasu, 1880,
109246 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Reprezentacya kraju naszego w Radzie Państwa 1879 r. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. Redakcyi, Druk. Czasu, b. r. (1879),
109247 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Rzecz o roku 1863. Tom I, Część I. (Na okładce: Tom I. Część pierwsza). Kraków, nakł. i własność Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1894,
109248 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Rzecz o roku 1863. Drugie wydanie. (Na okładce nad tytułem: Drugie tanie wydanie). Tom I-III. Kraków, Spółka Wydawnicza Polska, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i spółki, 1896,
109249 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Kilka Słów o naszych stosunkach. Rzeszów, druk. J. A. Pelara, 1861,
109250 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Przy studni. Kraków, nakł. Księgarni A. Nowoleckiego, druk. Leona Paszkowskiego, 1874,
109251 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Szczawnica. (Odb. z Gazety Krakowskiej). Kraków, nakł. redakcyi Gazety Krakowskiej, druk. Wł. Anczyca i Spółki, 1884,
109252 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Wesele Figara na Przedstawieniu Lysistraty w Krakowie czyli chłosta Nicponiów, Furfantów, Warchołów, Zmienników, Potwarców, oraz wszelkiego rodzaju Obłudników czyli O napaści w biały dzień na publicznej drodze. Kraków, nakł. Pawła Nowaka, Druk. Związkowa, 1896,
109253 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Wspomnienie o Jenerale Zamoyskim. (Odb. z Przeglądu Polskiego 1868). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1868,
109225 Koźmian Stanisław, mylnie.
109259 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Anglia i Polska. Tom I. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. M. Zoerna, 1862,
109260 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Karol Libelt. (Odb. z Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego). Poznań, druk. N. Kamieńskiego i Sp., b. r. (1876),
109261 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Konrad Celtes. Rozprawa napisana przez Stanisława Koźmiana. (Odb. z Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego). Poznań, nakł. Towarzystwa Przyjaciół Nauk, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1869,