Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
104634 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). Poradnik w najważniejszych chorobach dziecięcych. Odra czyli kur, szkarlatyna, ospa, dławiec czyli angina (krup) i dyfteritis. Rys popularny dla użytku rodziców, opiekunów, przełożonych zakładów itp. Skreślił dr Antoni Roicki. Wyd. 3-cie z portretem autora. Rzeszów, druk. Pelara, 1890
104467 Benoni Karol dr (1841—1904) i Majerski Stanisław. Geografia monarchii austryacko-węgierskiej. Wyd. 2gie. Lwów, nakł. Towarzystwa Pedagogicznego, Druk. I Związkowa, 1892,
6722 Bauknecht Józef. Kilka słów o indywidualnych arkuszach gruntowych i o reklamacyach przeciw pomiarowi i zaszacowaniu gruntów w sprawie regulacyi podatku gruntowego. Wyd. 2gie. Lwów, druk. Ch. Rohatyna, 1881,
110792 Krakowiaków. 500 Krakowiaków najdelikatniejszych, śpiewanych w kółku towarzyskiem. Wyd. 2gie. Kraków, nakł. i druk. F. X. Pobudkiewicza, 1884,
15668 Chwat (Chwat-Czyński) Gustaw. Wykład popularny buchalteryi podwójnej, włoskiej, opracował ... nauczyciel buchalteryi. Wyd. 2gie przejrzane i poprawione. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1894,
4314 B. J. M. Nabożeństwo do Najśw. Maryi P. matki nieustającej pomocy, tłómaczone z niemieckiego przez J. M. B. Wyd. 2. Poznań, nakł. tłómacza, druk. Kuryera Pozn., 1891,
104461 Benoni Karol dr (1841—1904). Stylistyka kupiecka i przemysłowa dla szkół przemysłowych. Wyd. 2. Lwów, I Związk. Druk., 1893,
14503 Chociszewski Józef (1837—1914). Historya święta z dodatkiem małego katechizmu w krótkości zebrana. Dla użytku w niższych oddziałach szkół katolickich. Ułożył ... Wyd. 2-gie. Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, czcionka mi H. Schmädickiego, 1880,
3103 Arct Michał (1840–1916). Słowniczek 10.000 wyrazów, zwrotów i przysłów cudzoziemskich używanych w mowie potocznej i w prasie peryodycznej polskiej, Wydanie... Wyd. 2 popraw. Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. E. Skiwskiego, 1893, Wydanie 3cie popraw. Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. E. Skiwskiego, 1895,
75710 Izwleczenije iz XV toma Swoda. Izwleczenije iz XV toma Swoda Zakonow (Izd. 1857). — Wyciąg z XV tomu Zbioru Praw. (Wyd. 1857). (Wilno), w tipografii A. K. Kirkora, (1862),
6455 Barzyński Jan z Tomaszowa w Lubelskiem (1848—1886). Elementarz pierwszy. Kurs przygotowawczy do nauki czytania i pisania po polsku. Wyd. 1. Chicago, druk. Wł. Dyniewicza, 1878,
6655 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). O Sławianach w Italii. Publicznaja lekcyja czitannaja 14/26 Marta 1892 w aktowom sale Dorptskago Uniwiersitieta. (Wycinek z czasop. Russkaja Mysl, t. VI zr. 1893),
104596 Berg Nikołaj Wasiljewicz (1823— 1883). Krakow i moi w niom pochożdienija. (Wycinek z Bibliotieki dla Cztienija). (1865?),
6327 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870). O piśmie egipskiém, czyli hieroglyfach. Przekład z rossyjskiego. (Wyciąg z Dziennika wileńskiego 1826 r.). Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1827,
59714 Dwutygodnik dla kobiet. Dwutygodnik dla kobiet. Pismo belletrystyczne i naukowe. Wychodzi w Poznaniu co drugą sobotę. Wyd. i red. odpow. Teresa Radońska (od nru 14 r. 1882/3 nakładca St. Wegner, od r. 1883/4 redaktorka i nakładczyni Teofila Radońska), druk. J. I. Kraszewskiego (dr W. Łebiński) w Poznaniu (od nr 14 r. 1882/3 druk. Fr. Chocieszyńskiego), rok I 1880/1 — rok V 1884/5,
846 Afisz teatralny. Afisz teatralny. (Tytuł na str. odwrotnej: Teatr Krakowski). Wychodzi w Krakowie 4 razy w tygodniu w dniu przedstawienia teatralnego (od r. 1876/7: w każdą niedzielę); Wyd. Stanisław Koźmian, red. odp. Anastazy Mastalski (od r. 1874/5 nr 142 jest zarazem wydawcą), druk Czasu, później L. Paszkowskiego,
19154 Czasopisma. Goniec Niedzielny i Świąteczny. Goniec Niedzielny i Świąteczny. Dziennik dla wszystkich. Wychodzi w każdą niedzielę i święto ( w styczniu i lutym 1886 pt. Goniec Niedzielny. Dziennik dla wszystkich, od marca tegoż roku: Goniec Tygodniowy, w 1. 1887—1889 pt. Goniec. Dziennik dla wszystkich, od 20 września 1890: Goniec i Iskra. Dziennik dla wszystkich). Lwów, 1885—1899. (Kontynuacja Dziennika dla Wszystkich. W 1. 1887—1890 wychodzi na przemian z Iskrą. W 1. 1886—1887 dodawane Wiadomości Najpożyteczniejsze i Najciekawsze, ze stu gazet i pism w różnych językach wydawanych).
2423 Anioł Stróż. Anioł Stróż Czasopismo dla dzieci i młodzieży polskiej. Wychodzi 3 razy w miesiącu. Prenumerata roczna w Galicyi: 3 złr. 20 cnt. Jako dodatek do „Przedświtu" 2 złr. Lwów, rok I 1894. Wyd. i odp. red.: Janina Sedlaczkówna. Nakł. i druk. B. Milskiego w Gdańsku (sic!). Nrów 26 (nr 26 z 10 XII).
2424 Anioł Stróż. Anioł Stróż. Czasopismo dla dzieci i młodzieży polskiej. Bezpłatny dodatek do Gazety Gdańskiej. Wychodzi 3 razy w miesiącu. Nakł. i druk. B. Milskiego w Gdańsku. Za redakcyą odpowiedzialny Bernard Milski. Rok I 1894 nrów 27, rok II 1895 nrów 36.
40775 Goniec Tatrzański IIgi góralski, obrazkowy. Goniec Tatrzański IIgi góralski, obrazkowy. Wychodzi 2 razy na miesiąc w Zakopanem. Pod kierunkiem literackim Ew-ana (Jana Grzegorzewskiego). 24 Bartłomiejskiego miesiąca 1894. Nr 1, str. 8 oraz Dodatek do Gońca Tatrzańskiego IIgo Nr 1 — str. 6 oraz Dodatek II do Gońca Tatrzańskiego IIgo Nr 1 — str. 2. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie, red. odp.: Józef Ryś, wydawca: Bartłomiej Obrochta.
40774 Goniec Tatrzański. Goniec Tatrzański Iszy illustrowany w życiu, literaturze i sztukach pięknych. Wychodzi 2 razy miesięcznie w Zakopanem. Pod kierunkiem literackim Ew-ana (Jana Grzegorzewskiego). Nr 1 z 6 VIII 1894, cent. 35. Czcionkami Drukarni Związkowej w Krakowie,
59721 Dwutygodnik polski. Dwutygodnik polski. Czasopismo polityczne. Wychodzi 1 i 16 każdego miesiąca w zeszytach obejmujących po 2 arkusze druku. Lwów, wydawca i redaktor odpow. Antoni Mańkowski, administracja i skład gł., w Księgarni Wład. Bełzy, I Związkowa Druk., Rok I: 1877—1878 (zeszyty 1—12, od 1 listopada 1877 do 16 kwietnia 1878),
59723 Dwutygodnik dla właścicieli. Dwutygodnik dla właścicieli realności w Krakowie. (Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca). Kraków, właściciel i redaktor-wydawca Kazimierz Henisz, odpow. redaktor Julian Zacharski (od nru 1 Aleksander Kottek), druk. W. Korneckiego, 1890 (trzy numery okazowe: pierwszy z lutego, drugi i trzeci z marca, oraz nr 1 i 2 z 15 IV i 2 V i dalej?),
59718 Dwutygodnik naukowy. Dwutygodnik naukowy poświęcony Archeologii, Historyi i Lingwistyce. Wychodzący w Krakowie 1 i 15 każdego miesiąca pod redakcyą T. Ziemięckiego członka kom. arch. Akad. Umiej. Kraków, wydawca i redaktor odpowiedzialny Artur Gruszecki (od nru 3 r. 1878: Jan Gadowski, który od nru 18 r. 1879 jest tylko red. odp., wydawcy brak), druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, rok 1 tom I: 1878—rok II t. II: 1879, każdy tom zawiera 24 nry o łącznej paginacji str. 602 i 546
84464 Kalendarz. Kalendarz Bezpł. dod. do Dziennika Kuj. i do Kujawiaka. Wych. corocznie od 1898 r. — 1900 i dalej,
2425 Anioł Stróż. Anioł Stróż Czasopismo dla dzieci i młodzieży polskiej. Wych. co tydzień. Redaktor odp. Józ. Palędzki, Gdańsk, 1892–1900, r. I–VIII,
12081 Bulletin. Bulletin dzieła Miłosierdzia chrześciańskiego, dla wybawiania opuszczonych dusz czyścowych. Wych. co miesiąc, nr 1, r. 1899, styczeń. Chapelle-Montligeon, druk. własna, w
4899 Baranowski Adolf ks. zmartwychwstaniec (1840—1916). Siedmioletni pobyt w Ameryce. (Wvd. w Stanach Zjedn. Am. Półn.? po r. 1881).
104189 Bełza Władysław (1847—1913). Abecadlnik w wierszykach dla starszej dziatwy polskiej. Wvd. 4te. Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, 1893,
39015 Führer durch Neisse. Führer durch Neisse (Nysa) und Umgebung. Würzburg, Woerl., (1891),