Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
106538 Kossów (miejscowość na Pokuciu).
106537 Kossovitz Ignatius.
106536 Kossonoga Eustachy. Przewodnik kolejowy dla Galicyi i Bukowiny do miejsc zdrojowo-leczniczych w kraju i zagranicą oraz do ważniejszych miejscowości Europy środkowej z mapą poglądową. Ułożył ... inżynier kolei państwowych. Kraków, nakł. księgarni J. M. Himmelblaua, druk. A. Koziańskiego, 1892,
106535 Kossobudzki Szymon, profesor medycyny w Kurytybie (1869-1934).
106534 Kossobudzki R.
106533 Kossobudzki Piotr.
106532 Kossobudzki Józefat (Józef), wydawca i redaktor, prowadził w Zurychu Czytelnię Polską, następnie sekretarz Towarzystwa Czytelni Polskiej w Brukseli (zm. po 5 X 1883).
106531 Kossobudzki Józef.
106530 Kossobudzki J.
106529 Kossobudzki Ignacy Antoni, publicysta i kompozytor (1871-1926).
106528 Kossobudzki Ignacy Antoni, publicysta i kompozytor (1871-1926). Maryi Konopnickiej Z łąk i pól (Na fujarce) Pieśń do słów M. Konopnickiej muzyka Ignacego Kossobudzkiego. Warszawa, G. Sennewald, b. r,
106527 Kossobudzki (Ignacy?).
106526 Kossobudzki Czesław, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej i Tow. Uniwersytetu Robotniczego (1873-1935).
106525 Kossobudzki Adolf.
106524 Kossobudzki.
106523 Kossmann Robby August, ginekolog (1849-1907).
106522 Kossmaly Karl i Herzel Karl Heinrich (pseud. Carlo). Schlesisches Tonkünstler-Lexikon, enthaltend die Biographieen alter Schlesischen Tonkünstler, Componisten, Cantoren, Organisten, Tongelehrten, Textdichter, Orgelbauer, Instrumentenmacher etc. etc. Nebst genauer Angabe alter schlesichen musikalischen Institute, Vereine, Musikschulen, Liedertafeln etc. etc. Hrsg. von Kossmaly und Carlo. Heft 1-4. Breslau, Verlag von Eduard Trewendt, 1846-1847,
106521 Kösslin.
106520 Kosslern (Von) Franz Edler.
106519 Kössler-Masakovski J. České slovo polskému lidu. Napsal J. Kössler-Masakovski. V Praze, nakł. vlastním, tisk. Fr. Loha, 1893,
106518 Kossler Salomon.
106517 Kössler Józef, z czeskiego stowarzyszenia Sokół Koliński, weteran powstania 1863.
106516 Kossko Jan.
106515 Kossko Jan, z dworu Bogieniszki.
106514 Kössing.
106513 Kossiłowski (Kosiełowski, Kosiłowski) Ildefons, emigracyjny działacz polityczny (1828 lub 1829-1895).
106512 (Kossikowskij Władimir). Zapiska po diełu o priedsiedatiele Waszawskago Mirowago Sjezda Kamier-Junkierie Dwora Jego Impieratorskago Wieliczestwa Nadwornom Sowietnikie Władimirie Kossikowskom, obwiniajemom w biezdiejstwii własti. B. m. b. r. (Petersburg, Tipogr. Ministierstwa Wnutriennych Dieł, 1881),
106511 Kossicki Ludovicus.
106510 Kossicki.
106509 Kossel Hermann, lekarz niemiecki (1864-1925).