Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
36611 Frankel L. dr.
102403 Korzeniowska Maria Regina h. Na­łęcz (1793–1874).
102659 Korzeniowski Onufry Antoni Józef, powstaniec listopadowy, emigrant (1809–1868).
102915 Kościół parafialny w Chojnicach.
103171 Kościoły na Bukowinie.
37891 Fraentzel Oscar.
38147 Frenkiel J.
104451 Benoni (Karol?).
40195 Golian L.
40707 Goncourt (de) Edmund (1822—1896) i Goncourt (de) Juliusz.
40963 Gorczyński Julian.
106499 Kossecki Jakub.
41219 Görresowe Towarzystwo.
106755 Kostecki Piotr R.
107011 Koszałkowski E., pisarz sądu gminnego w Radzyminie.
41731 Haft.
42499 Hannak Emanuel (1841—1899).
108035 Kowalski Karol (red.).
108291 Kowieński powiat.
108547 Kozielec.
108803 Kozłowski Jan, z Wielunia.
109571 Kraiński narod.
44803 Hersel Julian.
45571 Hindemithowie (bracia).
45827 Historya.
46083 Hluyke Herm.
46595 Hohendorf E. Richard.
46851 Hölzel Gustaw (1813—1883).
47619 Horodnicki M.
48131 Hryszkiewicz Jan.