Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109300 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Kazanie na uroczystość Przenajśw. Marji Panny Różańcowej i św. Franciszka Serafickiego o zaofiarowaniu się Marji. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1892,
109301 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Konstytucye sióstr ś. Felixa trzeciego zakonu ś. o. Franciszka. Kraków, nakł. Sióstr Felicjanek, druk. W. Korneckiego, 1877,
109302 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Księga życia zawierająca regułę, testamenta, treść konstytucji, wyciągi z instrukcji i ceremonji tudzież niektóre nauki, rady i modlitwy służące do użytku sióstr Śgo Feliksa. Kraków, nakł. Sióstr Świętego Feliksa, druk Wł. Anczyca i Spółki, 1888,
109303 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). (List okólny z okazji 25-lecia istnienia Zgromadzenia sióstr św. Feliksa). (Kraków, 1879),
109304 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). (List okólny do sióstr św. Feliksa na Nowy Rok, inc.: Wielebne matki i najmilsze siostry w Chrystusie...). (Kraków, 1900),
109305 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Czem jest Marja czyli zbiór tajemnic, przywilejów, łask, cudów i uwielbień Przenajświętszej Bogarodzicy według dni roku ułożony. Kraków, nakł. X. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1885,
109306 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Miesiąc Najświętszego Oblicza Pańskiego. (Warszawa, 1899?).
109307 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Miesiąc Najświętszego Oblicza Pańskiego. Warszawa, druk. P. Laskauera & W. Babickiego, 1899 (na okładce: 1900),
109308 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Miesiąc sierpień na uczczenie niepokalanego i bolesnego Serca Maryi w celu wyjednania nawrócenia grzeszników. Kraków, nakł. M. Feliksowskiego, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1881,
109309 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Mowa miana w czasie żałobnego nabożeństwa za duszę ś. p. Stanisława Jachowicza dnia 16 Stycznia 1858 r. w kościele Śgo Karola Boromeusza przez jednego z OO. Kapucynów. Warszawa, druk. Alexandra Gins, 1858,
109310 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Nabożeństwo Wielko-Postne zawierające sześć odmiennych sposobów odbywania drogi krzyżowej na sześć tygodni Wielkiego Postu, Gorzkie żale i różne pieśni pobożne przez wiernych w tymże czasie najwięcej używane zebrane i ułożone przez O. Honorata Kapucyna. Warszawa, druk. Jana Jaworskiego, 1874,
109311 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Nabożeństwo wynagradzające (Réparatrice) do Oblicza Pańskiego do Imienia Bożego i niektórych Tajemnic Świętych. Zebrał i ułożył O. Honorat Kapucyn. Warszawa, druk. Stanisława Niemiery, 1890,
109288 Koźminek, mylnie.
109284 Koźmina(z)Benedykt (1497-1559). Benedicti a Cosmin quae supersunt carmina Edidit Dr. Joannes Pawlikowski. (Odb. z Sprawozdania dyrektora c. k. gimnazyum Nowodworskiego czyli św. Anny w Krakowie za r. 1894). Cracoviae, Sumptibus Editons, Typis Wł. L. Anczyc et Sociorum, 1894,
109285 Koźmina(z)Benedykt (1497-1559).
109287 Koźmina (z) Mikołaj (zm. 1490).
109286 Koźmina (z) Jan (Cosmius) (ur. przed 1510).
109283 Koźmin (Koschmin, Koziemin).
109282 (Koźmianowa Teofila ze Skrzyńskich). Dwie przemowy żałobne miane w kościele bychawieckim dnia 13 Września r. 1851. Przy pogrzebie Teofili z Skrzyńskich Koźmianowej Urodzonej w Przedmieściu, w Galicyi, 17 Grudnia roku 1814 Zmarłej w Piotrowicach, w Lubelskiem, dnia 10 Września 1851 r. B. m. b. r. (Warszawa, 1851),
109136 Koźmian.
109281 Koźmian W., mylnie.
109280 Koźmian Tadeusz.
109279 Koźmian Szczepan bp.
109278 Koźmian Stefan, mylnie.
109254 (Koźmian Stanisław). List otwarty jednego z wyborców z okręgu Brzesko, Bochnia, Wieliczka do pana Stanisława Koźmiana. Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 1880,
109255 (Koźmian Stanisław). Nasze błędy. Jeszcze z powodu kandydatury P. Koźmiana. Kraków, nakł. J. Safiera, druk. Fischera i Weindlinga, 1880,
109256 (Koźmian Stanisław). Słowo do konserwatystów z powodu kandydatury P. Stanisława Koźmiana. Kraków, nakł. Ignacego Siemińskiego, Druk. Czasu, 1880,
109257 (Koźmian Stanisław).
109258 (Koźmian Stanisław), Stadnicki Jan. Dwa listy otwarte. Kraków, nakł. i druk. Czasu, 1880,
109227 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Artykuły wstępne Czasu.