Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
62218 Elenchus. Elenchus universi cleri Saecularis Dioecesis Lublinensis pro anno Domini 1845. Varsaviae, typis Scholarum Piarum, 1845,
62217 Elenchus. Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri tam saecularis quam regularis dioecesis Cracovienso-Kielcensis pro anno Domini 1876. Varsaviae, typis Czerwiński et Comp.,
62216 Elenchus. Elenchus universi venerabilis cleri saecularis et regularis dioecesis Kielcenso-Cracoviensis. Kielciis Pro Anno Domini 1872. Tamże [Warszawa,druk. Czerwińskiego Sp.], 1872,
62215 Elenchus. Elenchus universi venerabilis cleri saecularis et regularis ejus partis Dioecesis Kielcenso-Cracoviensis quae in Regno Poloniae sita est, pro anno Domini 1865,
62214 Elenchus. Elenchus cleri Dioecesis Kielcenso-Cracoviensis 1861,
62213 Elenchus. Elenchus universi venerabilis cleri saecularis etregularis ejus partis Dioecesis Kielcenso-Cracoviensis quae in Regno Poloniae sita est. Pro anno Domini 1856. Administrator Vicarius apostolicus dioec. Kielc-crac. ad partem in Regno Poloniae sitam Illustr. ac Rever. Dominus Mathias Majerczak praelatus decanus insignis collegiatae Kielcensis ordinis s. Annae cum imperiali corona 2ae classis eques,
62212 Elenchus. Elenchus cleri partis dioecesis Kielcenso-Cracoviensis in regno Poloniae sitae pro Anno 1852. Administrator Vicarius Apostolicus Dioecesis Kielcenso-Cracoviensis ad partem in Regno Poloniae sitam Illustrissimus ac Reverendissimus Dominus Mathias Majerczak praelatus decanus insignis collegiatae Kielcensis ordinis s. Annae 2. classis eques,
62211 Elenchus. Elenchus Universi Cleri Dioecesis Kielcenso-Cracoviensis Anno Domini 1850,
62210 Elenchus. Elenchus universi cleri Dioeceseos Kielcenso-Cracoviensis 1844,
62209 Elenchus. Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri tam saecularis quam regularis dioecesis Kielcensis pro a. Dni 1878. Varsaviae, typis Czerwiński et Comp., 1878,
62208 Elenchus. Elenchus universi cleri saecularis et regularis dioecesis Kielcensis pro Anno Domini 1871. Warszawa, druk. E. Kołakowskiego, 1871,
62207 Elenchus. Elenchus Omnium Ecclesiarum et Universi Cleri Archi-Dioecesis Gnesnensis pro Anno Domini 1873. Gnesnae, typis J. B. Lange,
62206 Elenchus. Elenchus Universi Cleri Archi-Dioecesis Gnesnensis (pro Anno Domini 1855). Gnesnae, typis J. B. Lange,
62205 Elenchus. Elenchus ecclesiarum necnon universi cleri et sororum piarum congregationum Dioecesis Culmensis (diec. chełmińska), 1858. Gedani,
62204 Elenchus. Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos Cracoviensis S. Sedi Apostolicae immediate subjectae, pro Anno Domini 1883. Tamże [Cracoviae, ex typographia ephemeridum Czas], 1883,
62203 Elenchus. Elenchus venerabilis cleri tam saecularis quam regularis dioeceseos Cracoviensis pro anno Domini 1881. Tamże [Cracoviae, ex typographia ephemeridum Czas], 1881,
62202 Elenchus. Elenchus venerabilis Cleri tam saecularis quam regularis partis dioecesis Cracoviensis Imperio Caesareo-Austriaco in civilibus subjectae et scholarum in eadem existentium anno salutis 1863. Cracoviae, sumpt. Mathiae Kluba, typis Caroli Budweiser, 1863,
62201 Elenchus. Elenchus cleri partis dioecesis Cracoviensis sub dominio Caesareo-Austriaco sitae anno salutis 1854. Cracoviae, sumptibus Mathiae Kluba Vice Decani Cath. Crac, typis C. R. Univers. Jagellonicae, 1853,
62200 Elenchus. Elenchus universi cleri dioecesis Augustoviensis pro A. D. 1881. Warszawa, druk. Czerwińskiego i Niemiry,
62199 Elementiers. Pylns Elementiers diel ziemnjku pujszkinu. Wilnouje, kasztu ir spaustuwega Jozupa Zawadski, 1857 goda,
62198 Elementarzyk. Elementarzyk Polski. Z obrazkami malowanemi. Trzecie, poprawne wydanie. Toruń, nakł. i druk. Ernesta Lambeck, (1871),
62197 Elementarzyk. Elementarzyk polski. Toruń, 1856,
62196 Elementarzyk. Elementarzyk pieśni i bajeczki dla dzieci. Berlin, Księgarnia B. Behra, 1858,
62195 Elementarzyk. Nowy Elementarzyk czyli Abecadło z Książką do składania i czytania. Dla szkół mieyskich i wieyskich. Królewiec, nakł. i kosztem Królewsko-Nadworney Hartungskiey Drukarni, 1808,
62194 Elementarzyk. Elementarzyk czyli Nauka początkowa poznania liter, sylabizowania i czytania, zawierająca w sobie: Nabożeństwo poranne i wieczorne, oraz krótki katechizm dla dzieci i słowniczek polsko łaciński czyli wokabuły. Bochnia, nakł. i druk. Wawrz. Pisza, 1863,
62193 Elementarzyk. Elementarzyk katolicko-polski. Ozdobiony 68 rycinami. Poznań, 1888,
62192 Elementarzyk. Elementarzyk dla dzieci niechodzących do szkoły. (Z ryciną Wiednia). Bochnia, nakł. i druk. Wawrzyńca Pisza, 1856,
62191 Elementarzyk. Elementarzyk dla polskich dzieci, z 30 obrazkami. Poznań, nakł. J. Chociszewskiego, druk. E. Schmaedickego, 1888,
62190 Elementarze.
62189 Elementarz.