Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
60879 Dziennik praw Księstwa. Dziennik praw Księstwa Warszawskiego. Tom I do IV. (Warszawa), druk, XX. Pijarów,
60878 Dziennik Praw Królestwa. Dziennik Praw Królestwa Polskiego. Wydanie nowe i zupełne ściśle zastosówane do pierwotnej edycyi. Tom I obejmujący tom 1, 2, 3, 4 pierwotnego wydania. Warszawa, Druk. Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1847,
60877 Dziennik Praw Kraju. Dziennik Praw Kraju i Rządu dla Koronnego Księstwa Górnego i Dolnego Szląska. Teschen, 1850—1851.
60876 Dziennik (Powszechny) praw krajowych. Powszechny Dziennik praw krajowych i rządowych dla kraju koronnego Galicyi i Lodo-meryi z Księstwami Oświęcimskiem i Zatorskiém, tudzież z W. Ks. Krakowskiém (tyt. niem.: Allgemeines Landes--Gesetzund Regierungsblatt für das Kronland Galizien und Lodomerien mit Herzogthümern Auschwitz und Zator und dem Grossherzogthume Krakau. Po polsku i niemiecku). (Wych. od dnia 1 paźdz. 1849 w miejsce Zbioru ustaw prowincyonalnych). R. 1849 obejmujący oddział 1 tomu uzupełniającego i część I—V włącznie. Lwów, Druk. Rządowa, 1854, w 4ce, liczb. podwójne (także niżej), str. LXXII, IV, 254, 104, CLIII, CCXVIII. Rok 1850, cz. I—XXVI włącznie (Liczby 1—692). Lwów, 1853,
60875 Dziennik Praw. Dziennik Praw. Tom I (nry I—XII), B. m. b. r. (Warszawa, 1847),
60874 Dziennik Praw.
60873 Dziennik Praw. Dziennik Praw (Księstwa Warszawskiego),
60872 Dziennik Praw. Dziennik Praw (Księstwa Warszawskiego). Tom I nr 1—12. Warszawa, 1810,
60871 Dziennik Praw. Dziennik praw (Księstwa Warszawskiego), od 22 Lipca 1807. Warszawa, druk. Zawadzkich,
60870 Dziennik Praw. Dziennik Praw (Księstwa Warszawskiego). Nr 1. Warszawa, w Druk. Zawadzkich, 1808,
60869 Dziennik Praw. Dziennik Praw, Kraków (1833—1846),
60868 Dziennik Poznański.
60867 Dziennik Poznański. Dziennik Poznański. Poznań, od 1 stycznia 1859 (rok I) do 1900 (r. XLII i dalej do r. 1939). Nakł. i druk. Ludwika Merzbacha, od 1 I 1872 druk. J. I. Kraszewskiego (Wł. Łebińskiego), od 1 I 1887 we własnej drukarni. Jako redaktorzy podpisywali pismo: początkowo Lud. Jagielski, od 1 IV 1863 (nr 74) Henryk Szuman, od 10 V 1863 (nr 106) Hier. Feldmanowski, od 1 I 1864 (nr 1) Szczepan Jaskulski, od 27 VI 1865 (nr 144) Teod. Żychliński, od 2 VII 1867 (nr 148) Józ. Żórawski, od 2 IV 1868 (nr 77) Teod. Żychliński, od 24 IX 1868 (nr 219) Józ. Żórawski, od 8 X 1868 (nr 231) Teod. Żychliński, od 4 III 1870 (nr 51) Józ. Żórawski, od 20 III 1870 (nr 65) Teod. Żychliński, od 1 I 1871 Edw. Michałek, od 5 III 1872 (nr 52) Stan. Bronikowski, od 24 II 1874 (nr 44) Stan. Kociałkowski, od 24 III 1874 (nr 69) Stan. Bronikowski, od 5 X 1875 (nr 227) Edw. Michałek, od 18 X 1876 (nr 238) Stan. Bronikowski, od 19 XI 1878 (nr 266) Edw. Michałek, od 6 II 1880 (nr 29) Stan. Bronikowski, od 16 VII 1881 (nr 160) Edw. Michałek, od 1 I 1882 (nr 1) Stan. Rogalli, od 20 II 1883 (nr 42) Piotr Laskowski, od 8 1 1884 (nr 6) Wiktor Stawiński, od 9 I 1885 (nr 6) Błażej Herman Theinert, od 3 III 1885 (nr 50) Franc. Dobrowolski, od 5 III 1885 (nr 52) Walenty Guździał, od 7 V 1885 (nr 104) Fr. Dobrowolski, od 10 V 1885 (nr 106) Cezar Jakubowski, od 4 VI 1885 (nr 125) Winc. Bolewski, od 31 VIII 1887 Jan Nep. Białoszyński, od 4 XI 1887 (nr 252) Winc. Bolewski, od 25 III 1889 (nr 67) Franc. Krysiak, od 25 IV 1889 (nr 95) Winc. Bolewski, od 23 I 1890 (nr 18) Jan Nep. Białoszyński, od 2 II 1890 (nr 27) Winc. Bolewski, od 19 III 1890 (nr 64) J. N. Białoszyński, od 19 VI 1890 (nr 138) Winc. Bolewski, od 3 XI 1894 (nr 251) Czesław Frankowski, od 13 X 1896 (nr 255) Ludwik Hojnacki. Według źródeł postronnych (głównie: Książka jubileuszowa Dziennika Poznańskiego, Poznań 1909) kierowali pismem (w zasadzie jako redaktorzy naczelni): początkowo Hip. Cegielski (por. Polski Słownik Biogr. PAU III, 218), w latach 1866—68 Miecz. Waligórski, od 1868 Wład. Kosiński, od 1871 Franc. Dobrowolski, w 1896 Józ. Głębocki i od tegoż roku Wład. Łebiński. Redaktorem odpowiedzialnym w dwu ostatnich dziesięcioleciach miał być m. in. Bron. Kuczewski, a współredaktorami ks. Ant. Kantecki, Kaz. Jarochowski (od 1882) i Wład. Wierzbiński (1871—1888).
60866 Dziennik Poznański. Dziennik Poznański. Poznań, wyd. Sylwester Pawicki i Hermann Gube, 1852 (nry 1 z 16 V—52 z 28 VII).
60865 Dziennik Poznański. Dziennik Poznański. Pismo literaturze, pięknym sztukom i nowościom poświęcone. (Tygodnik). Poznań, wydawca odp. K. A. Simon, druk. M. Deckera i Sp., 1823,
60864 Dziennik (Powszechny). Powszechny Dziennik Praw Krajowych,
60863 Dziennik (Powszechny). Powszechny Dziennik Krajowy (od nru 332 r. 1830: Dziennik Powszechny Krajowy, od nru 242 r. 1831 Dziennik Narodowy, od nru 247 r. 1831 Dziennik Powszechny). Warszawa, wydawcy: Adam Tomasz Chłędowski (1829—1831), K. M. Grabowski (1831—1832), Antoni Dobek (1832—1837); redaktorzy: Adam Tomasz Chłędowski (1829—1831), Feliks Bernatowicz (1831?—1832), Ludwik Pietrusiński (1831 i n.), Jan Wilkoszewski (1 IV 1833—1837), druk. Komisji Rządowej Wyznań Relig. i Oświecenia Publicznego, 1829 (nr 1 z 2 I)—1837 (nr 51 z 22 II),
60862 Dziennik Powszechny. Dziennik Powszechny. Pismo urzędowe, polityczne i naukowe. Warszawa, redaktorzy: Franc. Maksym. Sobieszczański i od 1 X 1863 M. Pawliszczew, druk. J. Jaworskiego (od 1 X 1863: Druk. Rządowa przy Kom. Rz. W. R. i O. P.), 1861 (nr 1 z 1 X)—1864 (nrów 147),
60861 Dziennik Powszechny. Dziennik Powszechny. Warszawa, 1831 i n.;
60860 Dziennik powiatu. Dziennik powieści, wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt, obejmując 11/2 ark druku. (Zamieszcza nowiny i arkusz druku powieści). Kraków, druk. Czasu, 1884, wyszło nrów 1—35. Wydawcy K. hr. Rey i K. J. Arwin Zieliński.
60859 Dziennik powiatu. Dziennik powiatu Wyrzyskiego (Wyrzysk, 1845 i n.),
60858 Dziennik powiatu. Dziennik powiatu Wschowskiego (Wschowa, 1853 i n.),
60857 Dziennik powiatu. Dziennik powiatu Szamotulskiego (Szamotuły 1858 i n.),
60856 Dziennik powiatowy. Dziennik powiatowy. Kreisblatt (W. X. Poznańskie).
60855 Dziennik urzędowy posiedzeń. Dziennik urzędowy posiedzeń Izby poselskiey,
60854 Dziennik posiedzeń. Dziennik posiedzeń Izby poselskiéy w czasie seymu Królestwa Polskiego w Roku 1820 odbytego. (W nagłówku przed tekstem tytuł: Dziennik urzędowy posiedzeń Izby poselskiey). Warszawa, druk XX. Pijarów, b. r.,
60853 Dziennik Poranny i Anonsowy. Dziennik Poranny i Anonsowy (od nru 14 r. 1883: Dziennik dla Wszystkich i Anonsowy, od nru 257 r. 1887: Dziennik dla Wszystkich Anonsowy, od nru 63 r. 1888: Dziennik dla Wszystkich i Anonsowy). Warszawa, wydawcy: Henryk Perzyński i Józef Śliwowski, redaktor: H. Perzyński (od nru 11 r. 1883: wydawca J. Śliwowski, red. H. Perzyński; od nru 128 r. 1883: wydawcy Piotr Noskowski i Józef Śliwowski, red. H. Perzyński; od nru 242 r. 1884: wydawca P. Noskowski, red. H. Perzyński), druk. Marii Dębskiej (od nru 11 r. 1883: druk. Noskowskiego), rok I: 1883 (nr 1 z 1 VI)—rok XVIII: 1900 (i dalej do r. 1912),
60852 Dziennik Poranny i Anonsowy. Dziennik Poranny i Anonsowy. Warszawa, 1883 nr 180—186;
60851 Dziennik Poranny. Dziennik Poranny. Kraków, wydawcy: Kazimierz Kalinowski i Sp., redaktor odp. Kazimierz Kalinowski, druk. A. Słomskiego (od nru 1 z 1896 druk. Drukarni Narodowej F. K. Pobudkiewicza), rok I: 1895 (nr 1 z 3 XII)—rok II: 1896 (do nru 25 z 31 I),
60850 Dziennik polytechniczny. Dziennik polytechniczny. (Dwumiesięcznik). Zbiór wiadomości z postępu: inżenierji, budownictwa, mechaniki i technologji. Wydawany przez B. Marczewskiego Inżeniera Kommunikacji, i W. Marczewskiego Inżeniera Drogi Żelaznej. Warszawa, skład główny w Księgarni J. Okońskiego, druk. Jana Psurskiego (od zesz. 4 r. 1862 druk. Karola Kowa lewskiego),