Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
60909 Dziennik Rządowy. Dziennik Rządu Krajowego dla Obrębu zarządu Krakowskiego,
60908 Dziennik Rządowy. Dziennik Rządowy (Kraków, 1833 i n.),
60907 Dziennik rozporządzeń. Dziennik rozporządzeń c. k. Starostwa i Rady szk. okręg. w Jarosławiu. (Dwutygodnik). Jarosław, red. odp. Bol. Burzyński i Zenon Głażewski, nakł. Starostwa w Jarosławiu, druk. L. Styrny (potem L. Wiśniewskiego?), 1886—1900,
60906 Dziennik rozporządzeń. Dziennik rozporządzeń rządowych Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego okręgu (od 1823: Dziennik Praw Rzeczypospolitey Krakowskiey; od 1833: Dziennik Praw). Kraków, druk. J. Maja (od 1833 druk. Stan. Gieszkowskiego, od 1842 Druk. Uniwersytecka), 1816—1830, 1833—1846,
60905 Dziennik rozporządzeń.
60904 Dziennik rozporządzeń. Dziennik rozporządzeń dla stoł. król. miasta Krakowa. (Początkowo jako kwartalnik, potem częściej w miarę narastania materiałów, pag. w obrębie rocznika ciągła, objętość numerów różna). Kraków, redaktorzy: Michał Schmidt (do 1883), Bol. Trembowelski (w 1884) i Piotr Banaś (1885—1900);
60903 Dziennik rolniczy. Dziennik rolniczy wydawany przez C. K. Towarzystwo Gospod.-rolnicze Krakowskie. (Wychodził dwa razy na miesiąc). Kraków, redaktor odp. Marceli Jawornicki, druk. Czasu, 1862 (nr 1 z 15 X)—1869 (ostatni nr 12 z 15 VI),
60902 Dziennik Rolniczo-przemysłowy. Dziennik Rolniczo-przemysłowy. Lwów, 1838—1839 (mylnie);
60901 Dziennik rolniczo-gospodarski. Dziennik rolniczo-gospodarski dla przyjaciół rolnictwa. Kalisz, 1815;
60900 Dziennik na rok. Dziennik na rok zwyczajny 1900. Warszawa, nakł. J. Ungra, druk. Wł. Szulca,
60899 Dziennik na rok. Dziennik na rok 1881. Tamże [Warszawa, nakł. i druk. J. Ungra], 1881,
60898 Dziennik na rok. Dziennik na rok 1880. Tamże [Warszawa, nakł. i druk. J. Ungra], 1880,
60897 Dziennik na rok. Dziennik na rok 1879. Warszawa, nakł. i druk. J. Ungra, 1879,
60896 Dziennik na rok. Dziennik na rok 1878. Tamże [Warszawa, J. Unger], 1877,
60895 Dziennik na rok. Dziennik na rok 1877. Tamże [Warszawa, J. Unger], 1876,
60894 Dziennik na rok. Dziennik na rok 1876. Tamże [Warszawa, J. Unger], 1875,
60893 Dziennik na rok. Dziennik na rok 1875, Tamże [Warszawa, J. Unger], 1874.
60892 Dziennik na rok. Dziennik na rok 1872. Warszawa, J. Unger, 1872,
60891 Dziennik Urzędowy Król. Regencyi. Dziennik Urzędowy Król. Regencyi w Poznaniu,
60890 Dziennik urzędowy Królewsko-Pruskiey (od 1842—Królewskiej) Regencyi. Dziennik urzędowy Królewsko-Pruskiey (od 1842—Królewskiej) Regencyi w Bydgoszczy,
60889 Dziennik urzędowy c. k. Rady. Dziennik urzędowy c. k. Rady szkolnej krajowej w Galicji. Redagowany w c. k. Radzie szkolnej krajowej. Lwów, 1897—1900 (i dalej).
60888 Dziennik przyjęcia. Dziennik przyjęcia i pobytu nadzwyczajnego posła Porty Ottomańskiej,
60887 Dziennik przychodu. Dziennik przychodu (Kolei żelaznej) (Warszawa, 185.),
60886 Dziennik przybycia. Dziennik przybycia i bytności Króla Jegomości Stanisława Augusta,
60885 Dziennik Prefektury.
60884 Dziennik Prefektury. Dziennik Prefektury Departamentu Lubelskiego. (Od nru 30 r. 1816 zmiana tyt. na: Dziennik Kommissyi Woiewodzkiey Woiewodztwa Lubelskiego. W r. 1817 jako: Dziennik Urzędowy Kommissyi Wojewodztwa Lubelskiego. Od roku 1818: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, od 1838: Dziennik urzędowy Gubernii Lubelskiej). (Tygodnik). Lublin, Druk. Rządowa (od 1818 druk. Jana Boczarskiego, od 1823 druk. Kajetana Wysockiego i innych?), 1816—1864 (i dalej?),
60883 Dziennik praw, zawierający wyroki. Dziennik praw, zawierający wyroki królewskie. Tomów IV. Warszawa, 1808,
60882 Dziennik praw tyczący się nominacyi urzędników. Dziennik praw tyczący się nominacyi urzędników. (Warszawa, 1809—1812),
60881 Dziennik Praw Rzeczypospolitey. Dziennik Praw Rzeczypospolitey Krakowskiey (1823—1830),
60880 Dziennik powszechny praw Państwa. Dziennik powszechny praw Państwa i rządu dla cesarstwa Austryackiego. — Allgemeines Reichsgesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich (tekst polski i niemiecki; przekład Kaweckiego i Machalskiego. Wych. nieregularnie). Wiedeń, Druk. Nadworna Rządowa,