Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
62432 Elsner Józef (1769—1854). Msza ludowa. Słowa Kaz. Brodzińskiego. Ded. arcbp. Szczepanowi Hołowczycowi. Warszawa, L. Letronne i A. Płachecki, 1820.
62431 Elsner Józef (1769—1854). Msza, Graduale i Offertorium na trzy głosy męzkie z tow. organu, ofiarowana JW. Nowosilcowi. Warszawa, druk. A. Płacheckiego, 1825,
62430 Elsner Józef (1769—1854). Msza na cztery głosy ułożona i ofiarowana Jaśnie Wiel. Dawidowi Oebschelwitz Senatorowi Kasztelanowi — Kuratorowi Generalnemu Instytutów Naukowych przez... Profesora K. W. U. Rektora Konserwatorium Muzyki. Warszawa, druk. A. Płacheckiego, 1823,
62429 Elsner Józef (1769—1854). Msza na 3 głosy z tow. organu. Chwała na wysokości. Zbiór kompozycyi kościelnych Nr. 72. Warszawa, nakł. Ferd. Hoesicka,
62428 Elsner Józef (1769—1854). Msza op. 34, G-dur. Dedyk. Antoniemu Radziwiłłowi. Poznań, K. A. Simon, (po 1825?).
62427 Elsner Józef (1769—1854). Msza op. 18, B-dur. Dedyk. Bernardowi Hahn we Wrocławiu. Warszawa, A. Płachecki, (po 1823?).
62426 Elsner Józef (1769—1854). Msza... na 3 głosy z tow. organu. B. m. b. r.,
62425 Elsner Józef (1769—1854). Motette (Gloria et honore coronasti Eum) ofiarowane W. D. Tittmann. Warszawa, Brzezina, (ok. 1829),
62424 Elsner Józef (1769—1854). Motette für Doppelchor (Gloria et honore coronasti Eum) componirt und Sr. Hochwürdigen Magnificenz dem Hern Praelaten Dr Tittman Professor der Theologie bei der Universität zu Leipzig etc. etc. ehrfurchtsvoll gewidmet von... Leipzig, bei Friedrich Hofmeister, (ok. 1827).
62423 Elsner Józef (1769—1854). Missam musicam quatuor Vocibus humanis comitante Orchestra 2 Violinis, 2 Clarinetti, 2 Cornibus, Viola, Basso et Organo obligatis Flautis, Clarinis, Tympanis, Fagottis et Trombone non obligatis; Illustrissimo Excellentissimo Reverendissimo Domino Stephano Hołowczyc archi Episcopo Archidioeceseos Varsaviensis Primati ac Senatori Regni Poloniae a se conceptam dedicat ... Professor Musices Univ. Vars: et Rector Conservatorii. Proprietas Editoris. Poznań, K. A. Simon, 1823,
62422 Elsner Józef (1769—1854). Missam in E minori et majori Divo Stanislao Kostka sacrum... Dedyk. bisk. Pawłowi Straszyńskiemu. Wiedeń, Haslinger, (ok. 1850).
62421 Elsner Józef (1769—1854). Missa Musicam Vocibus Humanis Exercendam a se conceptam Illustrissimo Excellentissimo et Reverendissimo Domino Domino de Prażmow Adamo Michaeli Prażmowski Episcopo Dioecesis Plocensis Senatori Regni Poloniae Ordinum Aquilae Albae et S. Stanislai Equiti D. D. D. ... Professor in Regia Varsoviensi Universitate et Rector Conservatorii Musici. Warszawa, A. Płachecki, 1826.
62420 Elsner Józef (1769—1854). Missa Brevis. Ded. Ks. Anastazemu Niezabitowskiemu. Warszawa, I. Klukowski, 1847.
62419 Elsner Józef (1769—1854). Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oratoryum kościelne, ułożone z muzyką przez ś. p.... kaw. ord. S. S., prof. b. Uniw. Wil. itd. Warszawa, druk. J. Ungra, 1854,
62418 Elsner Józef (1769—1854). Męka P. N. Jezusa Chrystusa. Nowe Oratorium Kościelne ułożone z muzyką przez... Kaw. Ord. SS. Prof. b. Un. Warsz. Rek. Konserw. Muz. B. m. (Warszawa), 1838,
62417 Elsner Józef (1769—1854). Mazur z Opery Łokietek (i) Krakowiak z Opery Łokietek przez... B. m. b. r.,
62416 Elsner Józef (1769—1854). Marsz dyktatora J. Chłopickiego w Scenie Liryczney Powstanie Narodu. Wiersz F. S. Dmochowskiego z Muzyką... Warszawa, Klukowski, b. r. (1831),
62415 Elsner Józef (1769—1854). Ave Maria ułożone na cztery głosy Soprano, Alto, Tenore et Basso ofiarowane W: I: X: Gasparowi Wittmanowi Vice Custoszowi Metro: Sekretarzowi Kapi: Metro: przez... Warszawa, w składzie muzyki Ig. Klukowskiego, b. r. (po 1840),
62414 Elsner Józef (1769—1854). Hymni in Solemni Processione SS. Corporis Christi cantari soliti, musica vocali expressi. Illustrissimo Excellentissimo ac Reverendissimo Domino Domino Adalberto Leszczyc Skarszewski Archiepiscopo Varsaviensi Primati ac Senatori Regni Poloniae Ordinum Aquilae Albae et S. Stanislai Equiti Dedicati a... Professore Musices in Universitate Regia Varsaviensi et Rectore Conservatorii musici. Varsoviae, A. Płachecki, b. r., (1827),
62413 Elsner Józef (1769—1854). Hymn Veni Sancte Spiritus na obchód otwarcia Towarzystwa przyjaciół Muzyki Religiyney i Narodowey, w dniu 12tym Stycznia 1815 ułożony i ofiarowany Jaśnie Oświeconemu Xsiążęciu Immci Adamowi Czartoryskiemu Senatorowi Państwa Ross. Członkowi Rzędu (!) Namiestniczego Królestwa Polskiego przez... Drukowano u Breitkopfa i Härtela w Lipsku. B. r. (1815),
62412 Elsner Józef (1769—1854). Hymn do Boga na dziesięć głosów we dwoch Chórach ułożony na użytek Szkoły rządowey Muzyki i Ofiarowany J. W. Stanisławowi Hr. Grabowskiemu Senatorowi Kasztelanowi, Ministrowi Kommissyi Rządowey Wyznań Religiynych i Oświecenia Publicznego etc etc etc przez... Rektora teyże Szkoły. Warszawa, sztychował A. Płachecki pod N° 62, b. r.,
62411 Elsner Józef (1769—1854). Graduale i Offertorium. (Dedykowane referend. Janowi Radomińskiemu). Warszawa, A. Płachecki (między r. 1823—1825).
62410 Elsner Józef (1769—1854). Graduale na cztery głosy ułożone i ofiarowane Wielmożnemu Karolowi Milewskiemu, Sekretarzowi Dozoru Pensyj i Szkół Wyższych płci żeńskiej przez... Profesora K. W. Un. i Rektora Konserwatorium Muzyki w Warszawie. Warszawa, Brzezina, sztychował A. Płachecki, b. r. (ok. 1825),
62409 Elsner Józef (1769—1854). Friedens-Gesang in Musik gesetzt. Lwów, Piller, 1801,
62408 Elsner Józef (1769—1854). Am Feste Johanns des Taufers. Ein Provinziallied für Ostgalizien im Jahre 1800. In Musik gesetzt von... Lwów, Piller, 1800,
62407 Elsner Józef (1769—1854). Dumka z Opery Łokietek Przez... B. m. b. r.,
62406 Elsner Józef (1769—1854). Te Deum laudamus, na cztery głosy ułożone przez... ofiarowane JW. Marcinowi Zaleskiemu. Warszawa, Brzezina, druk. A. Płacheckiego,
62405 Elsner Józef (1769—1854). Chór i kwartet wykonany w dzień imienin JWgo St. Hrabi Grabowskiego Ministra, ułożony na fortepian. Warszawa, A. Brzezina, 1825,
62404 Elsner Józef (1769—1854). Canticum Simeonis (concepit musicam novum...) d. 8 Juni 41 (Opus Musica Ecclesiastica LXIX). Dedyk. Ignacemu Turkułłowi. Berlin, Schlesinger, (po 1841).
62403 Elsner Józef (1769—1854). Tre Arie ed un Duettino per il soprano con accompagnamento di Cembalo composte e dedicate a sua Eccelenza la Sigra Confessina Giuseppina Mostowska par Giuseppe Elsner. Varsavia, stampate A. Płachecki,(1822),