Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
61089 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Wieniec cierniowy. Powieść. Tomów II. (Odb. z Nowin, 1855). Lwów, nakł. Kallenbacha, druk. E. Winiarza, 1855
61088 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Uniwersał hetmański. Powieść. Wyd. drugie. Lwów, nakł. F. H. Richtera, 1878,
61087 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Uniwersał hetmański. Powieść historyczna z drugiej połowy XVIII wieku. Przez... Tom I—II. (Odb. z Dziennika Literackiego, 1857). Lwów, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1858,
61086 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Szpicrut honorowy. Obrazek z życia. (Odb. z Dziennika Mód Paryskich). Lwów, nakł. K. Jabłońskiego, 1848,
61085 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Szkoła świata, powieść. Wydanie drugie. Lwów, F. H. Richter, 1878,
61084 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Szkoła świata. Szkic z życia społecznego, Przez J. D. W trzech częściach. Lwów, druk. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1861,
61083 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Szkice. (Odb. z Nowin). Lwów, nakł. H. W. Kallenbacha, druk. E. Winiarza, 1855,
61082 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Sprawozdanie komisyi o wniosku o kongresie domowym, dnia 12 Września. Lwów, 1848,
61081 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Škola světa, povidka ze života, přelořil Jiři Felix. Bibliotéka česka rodinná sv. 1—10. Praha, Al. Hynek, 1882,
61080 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Skarbiec. Szkic fantastyczny. (Odb. z Przyjaciela Domowego r. 1855. Początek tej powieści jest w Dzienniku Literackim, 1854, nr 40—43). Lwów, druk. K. Pillera, 1856,
61079 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Serce kobiece, powieść. Wydanie 2-gie. Lwów, F. H. Richter, 1878,
61078 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Sen w życiu. Album szkiców. (Odb. z Przeglądu Powszechnego, 1858). Lwów, nakł. redakcji Przeglądu Powszechn., 1859,
61077 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Salon i ulica. Powieść. (Odb. z Dziennika Mód Paryskich). Lwów, wydanie J. Dobrzańskiego, druk. P. Pillera, 1847,
61076 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Rodzina w salonie. Powieść. Petersburg, B. M. Wolff, 1853,
61075 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Próżniak, powieść. (Odb. z Dziennika Literackiego, 1856). Lwów, nakł. Kallenbacha, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1857,
61074 Dzierzkowski Józef (1807—1865). U propast' doroha chowzka. Opowidanie pisla Dzierzkowśkoho. Kosztom i za chodom towarystwa „Proświta", knyżoczka 43. U Lwowi, z Druk. Tow. im. Szewczenka, 1877,
61073 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Powieści... w pierwszem zupełnem wydaniu. (Z portretem autora). Tom I—VIII. Lwów, nakł. i druk. A. J. O. Rogosza, skład w Księgarni F. H. Richtera, 1875 (t. I— VII)—1876 (t. VIII),
61072 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Powieści z życia towarzyskiego. Przez... Tomów II. Lwów, nakł. Kajetana Jabłońskiego, druk. Piotra Pillera, 1846,
61071 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Powiastki. Lwów, nakł. F. H. Richtera, 1878,
61070 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Dla posagu. Powieść z życia towarzyskiego przez J. D. Tomów II. Lipsk, nakł. Gebhardta i Reislanda, druk. Breitkopfa i Härtela, 1847,
61069 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Palec opatrzności, powieść. Lwów, 1857,
61068 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Palec Boży. Opowiadanie z powieści... Cz. 1—2. Lwów, Wydawnictwo Ludowe, nakł. Komitetu Wydawnictwa Dziełek Ludowych, 1894,
61067 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Palec boży, powieść. Wydanie drugie. Lwów, F. H. Richter, 1878,
61066 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Okolice Galicyi, 80 widoków litografowanych przez M. B. Stęczynskiego, opisane przez... Lwów, 1847—1848,
61065 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Obrazy z życia i podróży. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. W. Deckera i Sp., 1846,
61064 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Niezasłużony ale szczęśliwy. Powieść. Lwów, K. Wild, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1863,
61063 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Pan Hilary Meciszewski i Stowarzyszenie ziemiańskie. (Lwów), druk. Piotra Pillera (1848),
61062 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Kuglarze, powieść przez J. D. Lipsk, nakł. A. H. Hirscha, druk. F. A. Brockhausa, 1845,
61061 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Krzywda i odwet. Dramat w 4 aktach oryginalnie napisany przez... Lwów, nakł. p. Amelii Heissig(owej), w komisie K. Wilda, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1865,
61060 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Król dziadów. Powieść w dwóch tomach. (Odb. z Nowin, 1855). Lwów, nakł. H. W. Kallenbacha, druk. E. Winiarza, 1856,