Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
62669 Enault Louis (1824—1900). Frédéric Chopin. Paris, imp. de E. Thuno, 1856,
62668 Emwin (pseud.).
62667 Emulacja.
62666 Ems.
62665 Emrod (1815).
62664 Empire. Empire Russe. Statistique Comparée de Civilisation à de Progrés. 1° Division des habitants d'après les Classes. Les Chiffres sont puisés dans la Statistique publiée par l'Etat-Major Général Russe sous la présidance du Général Obruczeff pour l'année 1869, 1870 et 1872. — Souvorin 1876 — Załęski 1876 (Pologne) — Ignatius 1875 (Finlande) Explication du Système d'Auguste Viquesnel et de F. H. Duchiński (de Kiew). Dressée par Mr Alfred Ciszkiewicz, Secrétaire de l'Ecole d'Architecture, d'après les documents de M. M. Obruczeff, Souvorin, Załęski, et Ignatius. Paris, Lipiński,
62663 Empire. The French Empire and the Poles. Dedicated to the „Nation of refugees”. Jersey, Universal Printing Establishment, 1853,
62662 Empfindungen. Empfindungen der israelitischen Gemeinde in Lemberg, am 29 Juni 1814. Lemberg, druk. Pillera,
62661 Empfindungen. Empfindungen beym Einmarsche der k. k. österreichischen Truppen in Lemberg im Dezember 1809. Gedruckt mit Pillerischen Schriften. (Lwów, 1809),
62660 Empfindungen. Empfindungen beim Anblick der nett erhauten Begräbniss-Capelle auf dem Gottesacker der evangelischen Gemeinde U. A. C. zu Warschau, der edelmüthigen Stifterin derselben Fr. Maria Halpert geb. Słucka und deren Söhnen und Töchtern hochachtungsvoll gewidmet, 1835,
62659 Empfindung. Empfindung der Ehrfurcht, Freude und Hoffnung bei der Anwesenheit Seiner Majestät Friedrich Wilhelm III., Kōnigs v. Preussen, auf dem Schiffe Newton im Hafen von Danzig (Gdańsk) d. 27. Juli 1818. Danzig, Müller, (1818),
62658 Empereur. L'Empereur,
62657 Empereur. L'Empereur la Pologne et l'Europe (1863),
62656 Empereur. L'Empereur Nicolas et la constitution polonaise de 1815 (1832),
62655 Empereur. L'Empereur Napoléon III et la Pologne (1863),
62654 Empereur. L'Empereur Napoléon III et le Congrès. Paris, E. Dentu, imp. Tinterlin, 1863,
62653 Empereur. L'Empereur Napoléon et l'empereur Alexandre. Paris, E. Dentu, impr. de L. Tinterlin et Ce, 1863,
62652 Emmet Maks.
62651 Emmerich Anna Katarzyna (1774—1824). Prospekt. Wykład chirurgii szczegółowej przez D-ra Karola Emmerta Profesora zwyczajnego Uniwersytetu w Bernie. Trzecie zupełnie przerobione wydanie. Dwa tomy z licznymi drzeworytami w tekście. Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 1871,
62650 Emmert (Fryderyk) Karol (1812—1903). Wykład chirurgii szczegółowéj przez D-ra..., professora zwyczajnego uniwersytetu w Bern. Przekład 3-go wydania dzieła pod napisem: „Lehrbuch der Speciellen Chirurgie von Dr Carl Emmert. Leipzig 1870.”, dokonany przez K(onrada) Dobrskiego, K(azimierza) Filipowicza, J(akuba) Gutweina, J(ana) Kisiela, W(acława) Mayzla, J(ana) Rodego. Tom pierwszy. Z wieloma drzeworytami w tekscie. Warszawa, nakł. tłumaczy, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1875,
62649 Emmert Emil (1844—1911).
62648 Emmerich R.
62647 Emmerich Anna Katarzyna (1774—1824).
62646 Emmerich Anna Katarzyna (1774—1824). Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi, wraz z tajemnicami Starego Przymierza. Według widzeń świętobliwej...Z zapisków Klemensa Brentano. Przełożył na język Polski X. dr. Wojciech Galant, profesor teologii w Przemyślu, podkomorzy Jego Świątobliwości Piusa X. Mikołów, nakł. i druk. Wydawnictwa Dzieł Ludowych Karola Miarki, b. r. (1899—1900),
62645 Emmerich Anna Katarzyna (1774—1824). Życie Najświętszej Maryi Panny według widzeń siostry... zakonnicy PP. Augustyanek zebrane przez Klemensa Brentono (! zamiast: Brentano). Przekład z francuskiego. Warszawa, skład główny w Księgarni Jana Fiszera, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1899,
62644 Emmerich Anna Katarzyna (1774—1824). Życie Najświętszej Maryi Panny według widzeń siostry Katarzyny Emmerich, zakonnicy pp. Augustyanek klasztoru w Dulmen, tłum. z francus. Przez siostrę S. J. zakonnicę PP. Dominikanek krakowskich, z 7go wyd. Kraków, nakł. ks. J. Siedleckiego, druk. Uniw. Jag., 1889,
62643 Emmerich Anna Katarzyna (1774—1824). Bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według rozmyślań... Augustyanki. Z niem. Poznań, N. Kamieński i Spółka. 1867,
62642 Emmerich Anna Katarzyna (1774—1824). Męka bolesna Pana Naszego Jezusa Chrystusa podług rozmyślań... zakonnicy św. Augustyna, klasztoru Agnetenberg w Dülmen zmarłej 1824 roku. Wierny przekład z oryginału niemieckiego przez M. B. C. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiry Synów, 1897,
62641 Emmerich Anna Katarzyna (1774—1824). Bolesna męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa podług rozmyślań... zakonnicy augustyanki, klasztoru Agnetenberg w Dulmen, zmarłej 1824 roku. Poprzedzone jej żywotem z dodaniem wiadomości o Longinie i setniku. Przekład z francuzkiego P. M. M. C(iemniewskiej) W. Wydanie nowe powiększone. Warszawa, nakł. i własność Maurycego Orgelbranda, druk. St. Niemiery, 1894,
62640 Emmerich Anna Katarzyna (1774—1824). Bolesna męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa podług rozmyślań..., zakonnicy augustyanki, klasztoru Agnetenberg w Dulmen, zmarłej 1824 roku. Poprzedzony jej żywotem i uzupełniony dodatkiem krótkiego Nabożeństwa do Męki Pańskiej dla prywatnego użytku pobożnych Wiernych. Przekład z francuzkiego P. M. M. C(iemniewskiej) W. Wydanie nowe. Kraków, nakł. XX. Misjonarzy, (druk. Wł. L. Anczyca i Sp.), 1894,