Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
61269 Dzwon. Dzwon. Pismo poświęcone chrześciańsko-społecznej reformie. Dodatek za Lipiec i Sierpień 1893. Czaca, wydawca i redaktor ks. Stanisław Stojałowski, druk. Macierzy Katolickiej, 1893,
61268 Dzwon. Dzwon. Wydawca ks. Pitas, redaktor Dobrzelewski. Buffalo, 1887 (pismo duże ilustrowane). Nr 1 (z 20 V)—12.
61267 Dźwińskie. Dźwińskie kamienie,
61266 Dźwinogród.
61265 Dźwina.
61264 Dźwignia.
61263 Dźwignia. Czasopismo poświęcone sprawom społeczno gospodarczym a w szczególności sprawom krajowego przemysłu i handlu tudzież polityce agrarnej i handlowej. Wychodzi we Lwowie dwa razy na miesiąc w 3-ch oddziałach, z których 2-gi stanowi: Organ kraj. Tow. kupców i przemysłowców. W Dźwigni wychodzą też działy pod tytułem: Szkolnictwo przemysłowe i handlowe i Przemysł skórzany tudzież dodatki okolicznościowe. Wydawca i odpowiedzialny redaktor Zygmunt Korosteński. Lwów, druk. W. A. Szyjkowskiego (potem Szczęsnego Bednarskiego), rok I—VII, 1894—1900,
61262 Dźwignia. Organ Towarzystwa ukończonych techników we Lwowie (od r. 1878: Organ Towarzystwa politechnicznego we Lwowie). Wychodzi dnia 20 każdego miesiąca. Lwów, redaktor odp. Ludwik Radwański (od r. 1882: red. odp. Karol Skibiński), nakł. Towarzystwa ukończonych techników (od r. 1878: nakł. Towarzystwa politechnicznego), druk. K. Pillera (od r. 1881: Druk. Związkowa), rocznik I: 1877—rocznik VI: 1882,
61261 Dźwięki. Przebrzmiałe Dźwięki. Drezno, 1870;
61260 Dźwięki. Dźwięki minionych lat (Paryż, 1848);
61259 Dźwięki. Książeczka obrazkowa, z kolorowymi obrazkami i nieznanymi dotąd wierszykami. Poznań, nakł. A. Cybulskiego, druk.?, 1899,
61258 Dżunkowskij Stiepan Siemionowicz (1762—1839).
61257 Dzundza J.
61256 Dżuma.
61255 Dżułyński Leon ks. Pamiątka z Bereżan. (Knyżoczky missijni, 10). Bereżany, druk. A. Cichoćkoho, 1892,
61254 Dżułyński Leon ks. Biblia starego i nowego zakonu w 50 obrazach. Przemyśl, druk. M. Dżułyńskiego, 1900,
61253 Dziża J. ks.
61252 Dziwy. Dziwy życia (1892),
61251 Dziwy. Książeczka z kolorowymi obrazkami i nieznanymi dotąd wierszykami. Poznań, nakł. A. Cybulskiego, 1899,
61250 Dziwiński Placyd prof. Politechniki Lwowskiej (1851—1936).
61249 Dziwiński Placyd prof. Politechniki Lwowskiej (1851—1936). Zasady algebry dla wyższych klas gimnazyów i szkół realnych. Lwów, nakł. Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych, Druk. I Związkowa, 1891,
61248 Dziwiński Placyd prof. Politechniki Lwowskiej (1851—1936). Krótki rys teoryi funkcyj peryodycznych jednej zmiennej. Lwów, druk. Pillera i Sp., 1885,
61247 Dziwiński Placyd prof. Politechniki Lwowskiej (1851—1936). Rys działalności naukowej i nauczycielskiej Wawrzyńca Żmurki. Warszawa, 1890.
61246 Dziwiński Placyd prof. Politechniki Lwowskiej (1851—1936). O rozkładaniu figur równych na elementa parami przystające, wykład... (Odb. z Czasopisma Technicznego). Lwów, nakł. Tow. Politechn., Druk. I Związkowa, 1887,
61245 Dziwiński Placyd prof. Politechniki Lwowskiej (1851—1936). Prawidła podzielności liczb, na podstawie teoryi liczb przystających. Lwów, nakł. funduszu naukowego, druk. Pillera i Sp., 1886,
61244 Dziwiński Placyd prof. Politechniki Lwowskiej (1851—1936). Mowa rektora c. k. szkoły politechnicznej na uroczystą inauguracyą roku akademickiego 1893/94 dnia 16 października 1893. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. I Związkowa, 1893,
61243 Dziwiński Placyd prof. Politechniki Lwowskiej (1851—1936). Matematyka kurs I. podług wykładów... w c. k. szkole politechnicznej we Lwowie w roku naukowym 1886, cz. III Zasady algebry wyższej. Lwów, nakł. słuchaczy matematyki, 1886,
61242 Dziwiński Placyd prof. Politechniki Lwowskiej (1851—1936). Liczby kierunkowe, ich znaczenie i zastosowanie w matematyce. (Odb. ze Sprawozdania szkoły realnej w Jarosławiu). Jarosław, nakł. autora, druk. H. Bohussa, 1882,
61241 Dziwiński Placyd prof. Politechniki Lwowskiej (1851—1936). O Algorytmie ks. Tomasza Kłosa. (Odb. z Muzeum). Lwów, J. Milikowski (P. Starzyk), nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Druk. I Związkowa, 1888,
61240 Dziurzyński Marceli ks. (1861—1945).