Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
61479 Eckardt (von) Julius Albert Wilhelm (1836—1908). Aus der Petersburger Gesellschaft. Leipzig, 1880,
61478 Eckardt (von) Julius Albert Wilhelm (1836—1908). Baltische und russische Culturstudien aus zwei Jahrhunderten von... Leipzig, Verlag von Duncker u. Humblot, Druck v. Bär u. Hermann, 1869,
61477 Eckardt (von) Julius Albert Wilhelm (1836—1908). Berlin und St. Petersburg. Preussische Beiträge zur Geschichte der Russisch-Deutschen Beziehungen. Leipzig, Verlag von Duncker u. Humblot, Pierer'sche Hofbuchdruckerei Stephan Geibel u. Co. in Altenburg, 1880,
61476 Eckardt Hermann Dr. Gründungsgeschichte des Königlichen Simultan-Gymnasiums zu Strasburg in W.-Pr. (Brodnica). Königsberg, 1877,
61475 Eckardt. Die Regulirung der beiden zur Bartsch (Barycz) führenden Landgräben in den Kreisen Kröben (Krobia), Fraustadt (Wschowa), Guhrau (Góra) u. Glogau (Głogów). Im amtlichen Auftrage ausgearbeitet durch... Regierungs-Rath. Nebst einer Karte. Glogau, Druck von C. Flemming, 1867,
61474 Eck Theoph. Guilelm. Dissertatio inauguralis de carie articulorum externa cum interna comparata, quam gratiosi medicorum ordinis consensu atque auctoritate pro summis in medicina et chirurgia honoribus rite obtinendis palam defendet auctor... Fristadio-Borussus. Die XXV. m. Martii A. MDCCCXVIII H. L. Q. S. Accedit tabula aenea. Berolini, typis Joan. Frider. Starckii, 1818,
61473 Eck Heinrich (1837—1925). Über die Formationen des bunten Sandsteins und des Muschelkalks in Oberschlesien und ihre Versteinerungen von... Berlin, R. Friedländer u. Sohn, J. F. Starcke, 1865,
61472 Ecilaw Ary (pseud.).
61471 Echo. Echo życia robotniczego. Wydawnictwo (nielegalne) Litewskiej Socjaldemokracji. Wilno, 1897. Wyszło 9 nrów (nr 1 z marca, nr 5 z 12 V, str. 11, nr 9 z czerwca, pozostałe z ?).
61470 Echo. Echo Trzeciego Zakonu Św. O. Franciszka. (Miesięcznik). Kraków, redaktor ks. Leon kapucyn (Doliński), wydawca Władysław Miłkowski (od r. 1885/6 red. i wyd. Wład. Miłkowski), Druk. Związkowa, rok I: 1883/1884 (nr 1 z lipca 1883) — rok IX: 1891/1892 (ostatni nr 12 z czerwca 1892),
61469 Echo. Echo Tygodniowe. Grand Rapid (Michigan),
61468 Echo. Echo przeraźliwe trąby ostatecznej (1808 i n.),
61467 Echo. Echo St. Louiskie, pismo tygodniowe dla polskiego ludu robotniczego w Ameryce. St. Louis Mo., 1899—1900.
61466 Echo. Echo z nad Sanu. Organ miejscowy dla ziemi przemyskiej i sanockiej. (Dwa razy na miesiąc, potem tygodnik). Przemyśl, wydawca i odp. red. S. F. Piątkiewicz, druk. S. F. Piątkiewicza, 1885 (nr 1 z 3 V — nr 27 z 1 XI, miał jeszcze wychodzić do 29 XI),
61465 Echo. Echo przemyskie, wychodzi dwa razy tygodniowo. Przemyśl, wyd. i odpow. red. Franc. Giebułtowicz, druk. J. Styfiego, rok I: 1896— r. III: 1898,
61464 Echo. Echo Poznańskie. Dwutygodnik humorystyczny. Poznań, red. i nakł. Paweł Pałczyński, od nru 16 (?) red. i nakł. Władysław Jonas, od nru 17 red. i nakł. Michał Morgenstern; druk. H. Schmädickiego, 1875 (nr okazowy z 17 III) —1876 (nr ostatni? 24 z 15 marca 1876, brak w nim wzmianki o zawieszeniu pisma, czy wychodziło dalej?),
61463 Echo. Echo Polskie (Nowy York 1864—1865).
61462 Echo. Echo z Polski (od 8 X 1864: Echo Polskie). (Wychodzi początkowo trzy razy na miesiąc, od 8 VIII 1863 tygodnik, w r. 1865 miesięcznik). Nowy York, sekretarz red. Romuald J. Jaworowski, druk. Schriftgiesser & Picker, 1863 (nr 1 z 10 VI)—1865 (nr ostatni 29 z 22 IV),
61461 Echo. L' Echo de la Pologne. 1831 (2 mai— 30 juin).
61460 Echo. (Prospekt).
61459 Echo. L' Echo de la Pologne. (Wychodzi co drugi dzień). Varsovie, impr. de la rue Rymarska 743, 1831 (nr 1 z 24 I — początek kwietnia),
61458 Echo. Echo z Pokucia, dwutygodnik literacki, społeczny i polityczny. Stanisławów, red. Fel. Lewicki, druk. J. Dankiewicza, 1883,
61457 Echo. Echo niebios (wiersz, 1847),
61456 Echo. Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne (Warsz.),
61455 Echo. Echo Muzyczne i Teatralne (od nru 66 r. 1885: Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne; od r. III podtytuł: Czasopismo tygodniowe poświęcone muzyce, teatrom, sztukom pięknym i literaturze). (Tygodnik, z dwutygodniowym dodatkiem nut). Warszawa, red. Jan Kleczyński, wyd. Al. Rajchman, kierownik literacki (tylko do nru 67 r. 1885) Bron. Zawadzki (od nru 20 r. 1884 redaktorowie i wydawcy Jan Kleczyński i Al. Rajchman, w nrze 66 r. 1885 red. i wyd. Al. Rajchman, od nru 67 r. 1885 redaktorowie i wydawcy Al. Rajchman i Jan Kleczyński, od nru 366 r. 1890 red. i wyd. Al. Rajchman), nakł. firmy ogłoszeniowej Rajchman i Frendler (od r. 1893 nakl. Al. Rajchmana), druk. Gazety Handlowej (od nru 6 r. 1883 druk J. Ungra, od nru 43 r. 1884 druk. Braci Jeżyńskich, od nru 223 r. 1888 druk. S. Orgelbranda Synów, od nru 549 r. 1894 druk. Emila Skiwskiego, od nru 596 r. 1895 druk. S. Orgelbranda Synów, od nru 731 r. 1897 druk. Józ. Jeżyńskiego, od nru 804 r. 1899 druk. W. Dunina), rok I: 1883/4 (nr 1 z 24 IX/6 X 1883) — rok XVII: 1900 (i dalej do 1907),
61454 Echo. Echo Muzyczne, dwutygodnik literacko-artystyczny. Prospekt. Warszawa, druk. A. Pajewskiego, 1878,
61453 Echo. Echo muzyczne. Pismo wychodzące dwa razy na miesiąc, poświęcone wyłącznie utworom muzycznym tak krajowych jak i zagranicznych kompozytorów (w r. 1879 podtytuł: Dwutygodnik literacko-artystyczny). Warszawa, wyd. i red. Wincenty Kruziński (od r. 1879: wyd. Władysław Banarski i Winc. Kruziński, red. odp. Winc. Kruziński; od r. 1880 nr 1 wyd. Władysław Banarski i Jan Kleczyński, red. odp. Winc. Kruziński; od nru 4 r. 1880 red. odp. Jan Kleczyński; od nru 23 r. 1880 red. odp. i wyd. Jan Kleczyński), skład główny (od r. 1880) w Księgarni W. Banarskiego, druk. (od r. 1879) A. Pajewskiego (od r. 1880 druk. J. Sikorskiego), nuty odbite w litografii Mękarskiego, 1877 — r. VI: 1882,
61452 Echo. Echo miast polskich. Pismo nieperyodyczne. Paryż, red. i wyd. Jan Czyński, druk. Maulde i Renou (od r. 1844 nr 5: druk. Lacour i C), 1843 (nr 1 z 20 X — nr 4), 1844 (nr 5—23), 1845 (nr 24 z 12 II),
61451 Echo. Echo łomżyńskie, rocznik I. Red. Wiktor Szumański. Łomża, druk. Rządu Gubern. Łomż., 1882,
61450 Echo. Echo Literackie. Dodatek tygodniowy do „Dziennika Polskiego”. Pod redakcyą Fr. Rawity (Gawrońskiego), od nru 27 r. 1897 red. Izydor Kuncewicz. Lwów r. 1897, nry 1—52,