Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
62972 Epizootiologia.
62971 Epistolografia.
62970 Epistolae. Epistolae et orationes virorum obscurorum qui inter Polonos et Rhenanos florent. Fasc. I. continens epistolam Laurentii ab Hochstraten ad Czerskium et Regenbrechtium haeresiarchas, scriptam et. Ignatii Busenbaumi catilinariam primam in Joannem Rongium. Gedani, Fr. Sam. Gerhard, 1845,
62969 Episteln. Episteln und Evangelien (Brieg, 1849);
62968 Epistaxis.
62967 Episkopat.
62966 Epimenides.
62965 Epilog. Epilog sprawy toruńskiej (Poznań, 1871);
62964 Epilepsja.
62963 Epikureizm.
62962 Epikur (ok. 341—270 przed Chr.).
62961 Epiktet Św. (III w.).
62960 Epiktet (ok. 60—ok. 130 po Chr.). Epikteta Rękoksiąg i Cebesa Tablica czyli obraz życia ludzkiego przełożył z Greckiego na język Polski C. C. Mrongowius, Gdańsk, 1845;
62959 Epiktet (ok. 60—ok. 130 po Chr.). Obraz Cebesa i Doręcznik Epikteta, z greckiego przełożył i uwagami objaśnił Hołowiński. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1845,
62958 Epigramaty.
62957 Epigrammata. In Josephum II, Leopoldum II, Franciscum II Romanorum Imperatores, Hungariae ac Bohemiae Reges, Archiduces Austriae etc, etc... tria, superaddito ad Austriam quarto. Leopoli, Typis Pillerianis, 1801,
62956 Epigrammata. Epigrammata solertia ex variis scriptis selecta, in Polonica transversa et typo excusa a. 1800. Varsaviae. — Wiersze dowcipne z różnych pism zebrane, na polskie przełożone i z druku wyszłe w r. 1800 w Warszawie, w łacińskim i polskim języku napisane,
62955 Epigrafika.
62954 Epigon. Superarbiter, obrazek społeczny i w scenach nakreślił... (Odb. z Echa Muzycz., Teatraln. i Artyst.). Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1895,
62953 Epidermis.
62952 Epidemiologia.
62951 Epidemia, epidemie.
62950 Epicedion.
62949 Ephraïm-Ben-Israël (pseud.).
62948 Epheyre Charles.
62947 Ephestia. Ephestia Kuchniella,
62946 Éphémérides. Éphémérides Polonaises. (Kwartalnik). Paris, Edouard Dentu libr., impr. Schiller (od kwietnia: impr. de Ad. Lainé et J. Havard),
62945 (Épée Karol Michał de L'… ks.; 1712—1789).
62944 (Épée Karol Michał de L'… ks.; 1712—1789). Pochwała X. Michała de L'Epée, założyciela pierwszego Instytutu głuchoniemych, naśladowana z francuzkiego. Warszawa, druk. XX. Misjonarzy, 1822,
62943 Epée.