Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
61629 Eger (Egerowa) Feliksa. Katechizm Dogmatyczno-historyczny, czyli przewodnik nauki religijnej młodemu wiekowi poświęcony przez Feliksę E. Wydanie drugie przejrzane i poprawione. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Stanisława Niemiery, 1884 (tak na karcie tyt., na okładce: 1885),
61628 Eger (Egerowa) Feliksa. Katechizm Dogmatyczno-historyczny, czyli Przewodnik nauki religijnéj, młodemu wiekowi poświęcony przez Feliksę E. Warszawa, druk. Józefa Kaufmana, 1873,
61627 Eger (Egerowa) Feliksa. Czytania religijno-moralne dla młodych osób. Warszawa, nakł. autorki, 1875,
61626 Eger (Egerowa) Feliksa. Z niedawnych czasów. Wspomnienia z Wilanowa skreślone przez F. E. Kraków, nakł. i druk. Czasu, Spółka Wydaw., 1901,
61625 Eger Antoni August.
61624 Eger Antoni.
61623 Eger Adam.
61622 Eger Adam. Wiersz poświęcony pamiątce Ant. Alojz. Wyczechowskiego tajnego radcy, senatora, dyrektora główno prezydującego w komisyi rządowej sprawiedliwości, kawalera orderu orła białego, ś. Anny i ś. Stanisława I. klasy, zmarłego w dniu 11 Grudnia 1844, napisany przez... Warszawa, druk. S. Strąbskiego, 1845,
61621 Eger Adam. Uczczenie Józefa Ignacego Kraszewskiego z powodu 50cio-letnich Jego prac i zasług, na polu literackiém i naukowém. Dnia 30 Września 1879 r. (Wierszem). (Warszawa), druk. Czerwińskiego i Niemiery, 1879,
61620 Eger.
61619 Egelhaaf Gottlob dr (1848—?). Zarys dziejów powszechnych, z niemieckiego przełożył i uzupełnił Stanisław Krzemiński. I. Starożytność. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1895 (tak na k. tyt., na okł.: 1896),
61618 Egejskie Morze.
61617 Egalité.
61616 E-g J.
61615 Eftar.
61614 Efrem. Efrem Syryjczyk św. (zm. 373?),
61613 Efraim Jan.
61612 Efinowicz (Eminowicz?) Leon.
61611 Effront J.
61610 Effenberger Klemens Józef.
61609 Eelking (von) Max (1813—1873).
61608 Edyp.
61607 Edykt. Edykt C. k. Komisyi Krajowej dla uwolnienia gruntów z ciężarów ogłoszony w Opawie d. 15 paźdz. 1849. B. m. b. r.,
61606 Edwards Henry Suterland (1828—?).
61605 Edwards Henry Suterland (1828—?). The private history of a Polish Insurrection. From official and unofficial sources. By... Vol. 1—2. London, Saunders, Otley et Co., 1865,
61604 Edwards Henry Suterland (1828—?). The polish captivity: An account of the present position of the Poles in the kingdom of Poland, and in the Polish provinces of Austria, Prussia and Russia. By... Vol. 1—2. London, Wm. H. Allen et Co., printed by Woodfall and Kinder, 1863,
61603 Edwards Henri Milne (1800—1885).
61602 Edwards Matylda Barbara Betham (1836—1919). Skazana na honorze. Powieść przez... Przekład z angielskiego przez Z. S. (Dodatek do nr 33 pisma tygodniowego Bluszcz z 1895 r.). Warszawa, druk. S. Orgelbranda i Synów, 1895,
61601 Edwards Anna.
61600 Edwards Amelia Blandford (1831—1892).