Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
484 Adamczewski Jakób (tłumacz, 1763–1812). Achilles, opera heroiczna we dwóch aktach z włoskiego tłumaczona, pierwszy raz, w przytomności nayiaśniejszego Frederyka Augusta, króla Saskiego, Xiążęcia Warszawskiego na teatrze warszawskim przez artystów polskich śpiewana dnia 3 grudnia 1808 roku. Przekładanie Jakóba Adamczewskiego, muzyka Ferdynanda Päer, ozdoby teatru, malowania Jana Plersch. (Warszawa, u XX. Pijarów, 1808),
485 Adamczewski Jakób (tłumacz, 1763–1812).
486 Adamczewski Józef. 2530 monogramów różnych stylów i rozmaitej wielkości zastosowanych do rzemiosł ułożył, zebrał i wydał... zeszytów IV. Piotrków, druk. rządu gubernialnego, M. Orgelbrand w Warszawie, 1892,
487 Adamczewski Ludwik. Über primäre Sarkomatose des Bauchfells. Diss. München, C. Wolf & Sohn, 1895,
488 Adamczewski Stanisław. Nowa Jerozolima w łonie cywilizacyi świata, rzecz na prawach odwiecznej logiki. Kraków, nakł. i druk. Anczyca i Sp., 1897,
489 Adamczewski Stanisław. Projet de la fondation des États-Unis d'Europe sur le „Mars" en Afrique par... architecte. Académie des sciences morales et politiques à Paris. Cracovie, edition de l'auteur, impr. W. L. Anczyc & Co., 1895,
490 Adamczewski Stanisław. Międzynarodowa reforma finansów na prawach natury. Warszawa–Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1900,
491 Adamczewski W.,
493 Adamczyk A.,
494 Adamczyk Adolf Bern. (ur. 1815). De combustionibus. Dissert. inaug. med. chirurg. etc. Berolini, typ. Nietackianis, 1840,
492 Adamczyk Dr. Indicationen für den Kurgebrauch in der Therme Landek von... königl. Sanitätsrath und städtischen Bade- und Brunnenarzt in Landek. Breslau, Druck von Leopold Freund, 1869,
495 Adamczyk Emil. Die Reichsgrundbuch-Ordnung vom 24 März 1897 mit Sachregister. Erläutert nach Inhalt, Zweck und Zusammenhang von... Berlin, R. v. Decker's Verl., 1900,
496 Adamczyk Józef ks. Obrazy w sali rycerskiej na Jasnej Górze w Częstochowie. Opracował... Warszawa, druk. Warsz. Tow. akcyjn. artyst.-wydawn., 1900,
497 Adamczyk Józef ks. Żywot błogosławionego Wincentego Kadłubka. Napisał... Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1892,
498 Adamczyk Marek. Odezwa do braci włościan powiatu krakowskiego w sprawie wyboru posła do Rady Państwa, dd. Czyżyny 13 marca 1880. Kraków, druk. W. Korneckiego,
499 Adamczyk Tomasz. Das eventuelle Thronfolgerecht der weiblichen Linie im Deutschen Staatsrecht, Inauguraldissertation. Breslau, G. P. Aderholz, 1896,
500 Adamec Franciszek ks.,
501 Adamek Ferdynand (k. k. Kreisgerichts-Präses). Ausdruck der innigen Gefühle der Rzeszower k. k. Kreisgerichts-Beamten am Tage der Geburt des Kaiserlichen Kronprinzen von Oesterreich am 22. August 1858. Rzeszów, Pellar, 1858,
502 Adamek K. Vit Stwosz, studie. Hlinsko, nakł. autora, Praha, Grégr & Valečka, 1884,
503 Adametz Leopold (prof. Un. Jag. i Wiedeńskiego; 1861–1941). Nowy dyluwialny gatunek rogatego bydła. Bos (brachyceros) europaeus n. sp. (Nadbitka z Anzeiger der Akademie der Wissenschaften). Krakau, Universitäts-Buchdruckerei, 1898
504 Adametz Leopold (prof. Un. Jag. i Wiedeńskiego; 1861–1941). Nowy gatunek dyluwialnego rogatego bydła. Bos (brachyceros) europaeus n. sp. (Odbitka z XXXV tomu Rozpraw Wydziału matem.-przyr. Akademii Umiej.). Kraków, Spółka Wydawnicza, nakł. Ak. Um., druk. Uniw. Jag., 1898,
505 Adametz Leopold (prof. Un. Jag. i Wiedeńskiego; 1861–1941). Rzut oka na obecny stan wiedzy o dowolnem wpływaniu na płeć potomstwa u zwierząt. (Odbitka z Przeglądu lek.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1898,
506 Adametz Leopold (prof. Un. Jag. i Wiedeńskiego; 1861–1941). Untersuchungen über Bos taurus brachyceros polonicus, nebst Bemerkungen über dessen Verwandschaft mit Bos taur. brachyceros illyricus. O pochodzeniu bydła krajowego i jego pokrewieństwie z dzisiejszą rasą illiryjską. (Nadbitka z Anzeiger der Akademie der Wissenschaften). Krakau, Universitäts-Buchdruckerei, 1893,
507 Adametz Leopold (prof. Un. Jag. i Wiedeńskiego; 1861–1941). Untersuchungen über die niederen Pilze der Ackerkrume. Dis. inaug. Leipzig, Bär & Hermann, 1886,
508 Adametz Leopold (prof. Un. Jag. i Wiedeńskiego; 1861–1941). Tymczasowa wiadomość o pochodzeniu krajowego bydła brunatnego od Bos taurus brachyceros i jego pokrewieństwie z rasą illiryjską. (Odbitka ze Sprawozdań Wydziału matem.-przyr. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1893,
509 Adami Wilhelm. Liebes-, Leidens- und endliche Freudenfahrten eines vormaligen südpreussischen Beamteten, zu Tage befördert von... Nebst einigen flüchtigen Skizzen über das Volksleben in Polen, als Vorwort. Berlin, bei W. Natorff und Comp., gedruckt bei F. Nietack, 1828,
510 Adamkiewicz Adolf (Gnieznieńczyk, ur. 1822). De rerum in foetu hypertrophia, adjecto exemplo nondum descripto. Berolini, druk. Sittenfelda, 1843,
512 Adamkiewicz Albert dr. prof. (1850–1921). Die Arterien des verlängerten Markes vom Übergang bis zur Brücke. (Odbitka z Denckschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften). Tamże [Wien, F. Tempsky], 1890,
513 Adamkiewicz Albert dr. prof. (1850–1921). Fremde Beobachtungen über die Wirkungsweise des Cancroin nebst einigen Bemerkungen. (Separatabdr. aus der Wiener Medizinischen Wochenschrift, Nr. 41 bis 43, 1892). Wien, Druck der k. Wiener Zeitung, Selbstverlag des Verfassers, (1892),
514 Adamkiewicz Albert dr. prof. (1850–1921). Die Blutgefässe des menschlichen Rückenmarkes, I Theil: Die Gefässe der Rückenmarksubstanz (Institut für experimentelle Pathologie der k. k. Universität Krakau. – Aus Sitzungsberichten der k. Akademie der Wissenschaften). Wien, C. Gerold's Sohn, 1882,