Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109289 Koźmińska, z Towarzystwa Pań św. Wincentego à Paulo w Tarnopolu.
109291 Koźmińska Stefania. Ma Très Honorée et Bien-Chére Mére. (Sprawozdanie z działalności klasztoru ss. Wizytek w Warszawie, inc.: En ce jour consacré au Divin Coeur, premier vendredi du mois d'avril et si proche de notre déposition...). B. m. b. r. (1899),
109290 Koźmińska Honorine Stephanie De La Visitation S. Marie.
109312 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Nabożeństwo wynagradzające i Cześć Przenajśw. Oblicza Pańskiego streszczone według Nowego Daru Jezusa przez O. Honorata Kapucyna przez ***. Poznań, nakł. autora, druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1893,
109313 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Nowenna do Przenajświętszego Oblicza Pańskiego. Warszawa, nakł. i druk. St. Niemiry synów, 1900,
109314 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Ojciec Prokop kapucyn. Warszawa, nakł. i druk. St. Niemiery, 1895,
109315 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Okaż nam Oblicze Twoje.
109316 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). (Przemowa do sióstr Felicjanek, inc.: Uwielbione i Umiłowane w Sercu Jezusa moje Siostry i Córki, moje Matki i Panie, bo Oblubienice mego Pana). Kraków, nakł. Sióstr Felicyanek, druk. W. Korneckiego, 1878,
109317 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Przemówienie na Boże Narodzenie 1896 r. (do sióstr św. Feliksa). (Kraków, 1896),
109318 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Przemówienie przy obchodzie jubilacyi zakonnej O. Feliksa kapucyna gwardyana klasztoru w Nowem Mieście wypowiedziana w dniu 27 Maja 1900 roku przez O. Honorata. Warszawa, druk. St. Niemiry synów, 1900,
109319 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). (Rachunek sumienia do spowiedzi generalnej). Warszawa, St. Niemiera, 1889.
109320 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Praktyczny rachunek sumienia do spowiedzi jeneralnej. Warszawa, druk. Stanisława Niemiery, 1896,
109321 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Rady dla sług Maryi. B. m., 1896,
109322 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Krótki sposób pożytecznego odmawiania różańca, po jednym dziesiątku codzień. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1893,
109323 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Krótki sposób pożytecznego odmawiania różańca. Ułożył O. Honorat kapucyn. Warszawa, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, b. r. (1900),
109324 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Sposób odbywania Drogi Krzyżowej ułożył O. Honorat Kapucyn. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1893,
109325 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Sześć sposobów odbywania Drogi Krzyżowej Pierwsza Serja. Zebrane i ułożone przez O. Honorata Kapucyna. Warszawa, druk. Stanisława Niemiery, 1886,
109326 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Ustawa stowarzyszenia Marjańskiego świeckich kapłanów. Kraków, nakł. i druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1892,
109327 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Ustawy osobiste, to jest tyczące się każdej córki Serca Maryi. B. m., 1896,
109328 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Ustawy rodziny duchowej Służek Niepokalanej. B. m., 1896,
109329 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Ustawy i zwyczaje Trzeciego Zakonu S. O. Franciszka dla Tercyarzy Stowarzyszonych świeckich czyli Wykład Trzeciej Reguły Ś. Franciszka zreformowanej przez Leona XIII z zastosowaniem do Zgromadzeń Tercyarskich. Kraków, nakł. Józefa Bieńkowskiego, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1896,
109330 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Wiadomość o stowarzyszeniach świeckich kapłanów. Kraków, nakł. i druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1893,
109331 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Wiadomość o nowych zgromadzeniach zakonnych powstałych w tym wieku w różnych krajach katolickich. Tłumaczenie z francuskiego. Kraków, nakł. Feliksowskiego, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1890,
109332 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Żywot Ojca Prokopa Kapucyna przez O. Honorata Kapucyna. Kraków, nakł. Krystyny Jędrkiewicz, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1895,
109333 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916).
109295 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Nowy Dar Jezusa przez O. Honorata, Kap. (na okładce:... przez O. Honorata Kapucyna). Kraków, nakł. P. G. Wrotnowskiej, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1891 (na okładce: 1892),
109296 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Sześć dróg krzyżowych Druga Serja Gorzkie żale i inne pieśni wielkopostne. Warszawa, druk. S. Niemiery, 1884,
109297 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Karnawał dusz pobożnych czyli miesiąc eucharystyczny. Kraków, nakł. Feliksowskiego, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1881,
109298 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Katechizm życia doskonalszego. B. m. b. r. (1896),
109299 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Katechizm życia doskonalszego. Podręcznik dla dusz wstępujących na drogę życia doskonalszego. B. m., 1896,