Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
8162 Bodianskij Osip (1808—1877). Letopis samowidca o wojnach Bogdana Chmielnickago i o mieżdousobijach, bywszych w Małoj Rossii po jego smierti. Dowiediena prodołżatielami do 1734 goda. (Wydał Bodianskij). Moskwa, w Uniwiersitietskoj Tipografii, 1846,
60578 Dzieje amerykańskiej Federacyi. Dzieje amerykańskiej Federacyi pracy. Wydał A. A. Paryski. (Biblioteka Ludowa). Toledo Ohio, 1900,
17445 Cyklista. Cyklista Łódzki. Wydali Arg. i W. X. Mian. Łódź 17 Września 1893 r. Warszawa, Druk. Estetyczna Sierpińskiego, 1893,
69133 Gospodarz Mazurski. (Miesięcznik). Wyd., red. i druk. Antoni Gąsiorowski w Jańsborku. Pisz, 1857,
22514 Czytania. Czytania katolickie z różnych pisarzów Tow. Jezusowego. Wyd. X. Henryka Jackowskiego S. J. Pelplin.
105653 Biblioteka powszechna. Biblioteka powszechna. Wyd. W. Zukerkandel. Złoczów, (1890—1900 i dalej),
47469 Horain Julian (1821—1883). Budrysi (wyd. w U.S.A., 1873).
110364 Baranowski Adolf ks. zmartwychwstaniec (1840—1916). Pobyt w Teksas. (Wyd. w Stanach Zjedn. Am. Półn.? po r. 1881).
55021 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Legrand (Le Grand) Marek Antoni (1673—1728). Ślepy dobrze widzący. Kom. w 1 a. Komedię tę przerobił Legrand z komedii N. de Brosse'a wyd. w r. 1650.
83989 Kaczkowski Zygmunt (1831—1863). Rozprawa doktoryzacyjna lekarska po niemiecku, wyd. w Berlinie.
14547 Chociszewski Józef (1837—1914). Pieśni religijno-narodowe. Wyd. w 5000 egzempl.
105707 Biblioteka 50 tomowa. Biblioteka 50 tomowa za 5 rubli. Wyd. Red. Przegl. Tygod. Warszawa, 1873,
72276 Guarna Andrzej (z Salerno). Jest autorem pierwszy osobliwej książki pt. Wojna gramatyczna, wyd. r. 1511 w Kremonie;
71837 Grutza W. ks. Życiorysy Panujących w Polsce od Mieczysława I do Stanisława Poniatowskiego. Wyd. przez „Katolika” i „Źródło”. Milwaukee, 1900.
4184 Avery Elroy McKendree dr. (1844–1935). Pierwsze zasady fizyki, tłómaczył z angielskiego Wł. Kwietniewski, b. docent b. Szkoły głównej. Wyd. Przeglądu pedagog. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. K. Kowalewskiego, (1892),
5928 (Barbara Św.). Książka Świętej Barbary Panny i Męczenniczki, osobliwej patronki konających i umierających, oraz zbiór modlitw i pieśni na cały rok, z umieszczeniem nieszpornych psalmów na niedziele, wszystkie Święta Najś. P. Maryi i uroczystość Boż. Ciała, zawierający 154 pieśni. Wyd. pierwsze. Mikułów, Nowatzki, 1861,
2512 Année. L' Année sociale en France et à l'étranger 1898. Wyd. P. Fesch. Paris, V. Leoffre, 1898,
15175 Chotkowski Władysław ks. (1843—1926). Dowcipne lekarstwo, powiastka dla ludu wiejskiego, wyd. nowe. Chicago Illin., nakł. i druk. W. Dyniewicza, 1891,
6694 Baudrand Bartłomiej ks. (1701—1787). Dusza na Kalwaryi w rozważaniu bolesnej męki Jezusa Chrystusa pod krzyżem, znajdująca pociechę w utrapieniach swoich, przekład z francuskiego. Wyd. nowe, poprawione przez Br. P., część I i II. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1889—1890,
75087 Intelligenzblatt (Ostpreussischer). Ostpreussischer Intelligenzblatt, wyd. na Warmii w XIX w.
1922 Amborski Jan (1838–1905). O sławnym pisarzu J. I. Kraszewskim, założycielu „Macierzy polskiéj” opowiedział Darosław Janowski. Wyd. Macierzy, 36. Lwów, nakł. Macierzy, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1887,
1929 Amborski Jan (1838–1905). Żywot Świętego Wojciecha opisał Darosław Janowski. Wyd. Macierzy, 21. Lwów, nakł. Macierzy, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1885,
1928 Amborski Jan (1838–1905). Życie Świętego Brunona opisał Darosław Janowski Wyd. Macierzy polskiej, 31; Lwów, nakł. Macierzy, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1887,
43279 Haus-Kalender. Ermländischer Haus-Kalender auf das Jahr 1856—1901. Wyd. Ludwig Hoppe, Julius Pohl. Braniewo,
84732 Kalendarz Hebrajsko-polski. Kalendarz Hebrajsko-polski. Wyd. J. Tugenhold. Warszawa, 1824—1831,
2789 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Anna Oświęcimówna, poemat dramatyczny w pięciu oddziałach przez... Wyd. J. N. Bobrowicza. Lipsk, nakł. Księg. Zagranicznej, druk. F. A. Brockhausa, 1856,
104073 Bellinghausen Münch Eligiusz Franc. Józef (pseud. Halm Fr., ur. w Krakowie 1806—1871). Szermierz z Rawenny, tragedya w 5ciu aktach przez Fryderyka Halma, z rękopismu przysłanego w 1855 r. do królewsko-saskiego teatru drezdeńskiego, na miarowy wiersz polski dosłownie tłumaczona przez F. A. (Przekład Gustawa Olizara). Wyd. J. N. Bobrowicza. Lipsk, Księg. Zagr., 1856,
26819 Dorowski Franciszek Gabriel (1859—1926). Wigilia św. Andrzeja, sztuka ludowa w 1 akcie ze śpiewami i tańcami napisał Franciszek Domnik. Muzyka Michała Świerzyńskiego. Teatry Amat. Wyd. J. Blizińskiego, 13. Tamże, 1893,
105015 Bert Paweł (1833—1886). Początkowa nauka przyrody dla młodzieży. Człowiek. — Zwierzęta. — Rośliny. — Kamienie i lądy. — Fizyka. — Chemia. — Fizyologia zwierząt i roślin. Przełożyli J. J. Boguski i Adolf Dygasiński. Wyd. II. Warszawa, nakł. Teodora Paprockiego i Sp., druk. Emila Skiwskiego, 1893,
2370 Angerstein Wilhelm Piotr. Mały Śpiewnik Ewangelicki, wydany przez... Wyd. II. Warszawa, druk. A. Ginsa, 1896,