Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113466 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Hogyan házasodott meg Pál úr? Elbeszélés irta Kraszewski József Ignácz Forditotta Lövey Klára Jogositott magyar forditás. Budapest, Pallas részvénytársasag nyomdaia, 1886,
113465 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Oulana nouvelle polésienne par J.-I. Kraszewski Traduit du polonais par Ladislas Mickiewicz Avec une notice sur la vie de l'auteur. (Bibliothèque contemporaine). Paris, Calmann Lévy, éditeur, Ancienne Maison Michel Lévy, Frères, Imprimerie Chaix, 1887,
113464 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Oulana nouvelle polésienne par J.-I. Kraszewski Traduit du polonais par Ladislas Mickiewicz Avec une notice sur la vie de l'auteur. (Bibliothèque contemporaine). Paris, Calmann Lévy, éditeur, Ancienne Maison Michel Lévy, Frères, A la Librairie Nouvelle, Imprimerie Centrale des Chemins de Fer - Imprimerie Chaix, 1883,
113463 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Oulana traduit du polonais par Ladislas Mickiewicz. Paris, Calmann Lévy, éditeur, Imprimerie Centrale des Chemins de Fer - Imprimerie Chaix, b. r. (1883),
113462 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ott. Aug. Idea systematu Hegla,
113461 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). (Oświadczenie, inc.: Niech mi wolno jeszcze będzie, wznosząc zdrowie przytomnego tu duchownego...),
113460 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). (Oświadczenie, inc.: Z niezmierną przykrością..., z datą: Drezno, 25 III 1879). B. m. i r. (Drezno, 1879),
113459 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ostorożniej s ogniom. Powiestʹ I. Kraszewskago, pieriewod A. Afanasjewa (Aleksandr Stiepanowicz Afanasjew). (Gallerieja polskich pisatielej. Czastʹ II). Kijew, Izdanije Iosifa Zawadzkago, w Uniwiersitietskoj Tipografii, 1851,
113458 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ostrożnie z ogniem. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 15). Lwów, nakł. Rogosza, Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1872,
113457 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ostrożnie z ogniem. Powieść J. I. Kraszewskiego. (Pisma ... z rycinami Henryka Pillatego). Warszawa, nakł. Henryka Natansona, druk. Braci Hindemith, 1857,
113456 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ostrożnie z ogniem. Powieść J. I. Kraszewskiego. Lwów, (Milikowski), Druk. Zakładu Narodowego Ossolińskich, 1849,
113455 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ostatnia z xiążąt Słuckich. Kronika z czasów Zygmunta trzeciego przez J. I. Kraszewskiego. z trzema rycinami. Tom I. (Szkice obyczajowe i historyczne ... Oddział II. Powieść VIII). Wilno, wydanie Adama Zawadzkiego, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1841,
113454 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ostatni z Siekierzyńskich. Historja Szlachecka przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez autora. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 31). Lwów, nakł. Rogosza, Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1872,
113453 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ostatni z Siekierzyńskich. Historja ślachecka przez J. I. Kraszewskiego. Petersburg, nakł. B. M. Wolffa, Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1851,
113452 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Saskie ostatki. August III. Powieść historyczna przez przez J. I. Kraszewskiego. Część druga. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, t. 77). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1899,
113451 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Saskie ostatki. August III. Powieść historyczna przez J. I. Kraszewskiego. Część druga. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XXIX, t. 77). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1891,
113450 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Saskie ostatki. August III. Powieść historyczna przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. XXIX). Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1889,
113449 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ostap und Jaryna. Von I. I. (!) Kraszewski. Nach dem Polnischen deutsch herausgegeben von J. N. Fritz (Johann Nikolaus Fritz). Erster Theil. Ostap. (Polnische Roman-Bibliothek. Erster Theil). Breslau, Verlag von Joh. Urban Kern, Druck von C. H. Storch und Comp., 1856,
113448 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). En Orient,
113447 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Orbeka. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 44). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1885,
113446 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Orbeka powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, b. r. (1868),
113445 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Boża opieka. Powieść osnuta na podaniach XVIII wieku przez J. I. Kraszewskiego. (Odb. z Tygodnika Powieściowo-Naukowego 1886, 1887). Chicago, Ill., nakł. i druk. Władysława Dyniewicza, 1887,
113444 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Boża opieka powieść osnuta na podaniach XVIII wieku przez J. I. Kraszewskiego. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 1). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, b. r. (1885),
113443 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Boża opieka powieść osnuta na podaniach XVIII wieku przez J. I. Kraszewskiego. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 1). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1883,
113442 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Boża opieka. Powieść osnuta na podaniach XVIII wieku przez J. I. Kraszewskiego. Lwów, nakł. F. H. Richtera, Druk. Narodowa W. Manieckiego, 1873,
113441 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ongi, powieść. (Tyg. Illustr. 1867).
113440 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Omnibus przez B. Bolesławitę. I. Poznań, w zleceniu księgarni Jana Konst. Żupańskiego, nakł. autora, druk. J. I. Kraszewskiego w Dreznie, 1869,
113439 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Okruszyny. Zbiór powiastek, rozpraw i obrazków przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 97). Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza i Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1876,
113438 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Okruszyny. Zbiór powiastek, rozpraw i obrazków przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Warszawa, nakł. J. B. Czerniaka w Białocerkwi, druk. S. Orgelbranda, 1856,
113437 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ogłoszenie prenumeraty na Historją miasta Wilna do roku 1750 przez Kraszewskiego. W tomach sześciu in 8o. (Wilno), druk. T. Glücksberga, b. r. (1835),