Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109967 Chamiec Antoni Jaxa (1840—1908). Le traité de San-Stefano et l’avenir par A... C. Vienne, imprimerie et édition de A. Reiss et P. Horn, 1878,
109966 Chamiec Antoni Jaxa (1840—1908).
109965 Hanka Václav (1791—1861). Rukopis kralodworský, a giné wýtečnẽgšj národnj z pẽwoprawé básnẽ wẽrnẽ w půwodnjm starém gazyku, téż w obnoweném pro snadnẽgšj wyzozumẽnj, s připogenjm ukázek polského a krainského přẽloženj. Wydán od ... W Praze, nákladem Wydawatelowým w knjšecj arcibiskupské knihtiskárnẽ, 1835,
109964 Carmen. Carmen ad laudem s. Caroli Borromaei ... sub solemni devotione in seminario archiepiscopali clericorum r. 1. Leopoli promptum. Leopoli, Typogr. Ludowa, 1884,
109963 Carmen,
109962 Carmelitani,
109961 Carmantrant. Plan Pensyi założonéy w mieście departamentowém Bydgoszczy. Plan de Pension établie dans la ville départementale (!) Bydgoszcz. (Z datą: 1 Grudnia 1809). B.m.b.r. (1809),
109960 Carlyle Tomasz (1795—1881),
109959 Carlyle Tomasz (1795—1881). Sartor Resartus, życie i zdania pana Teufelsdröckha w trzech księgach, przekład Sygurda Wiśniowskiego. Bibl. najcel. utworów literatury europejskiej pod kierunkiem red. Kłosów. Literatura angielska. Warszawa, nakł. i druk S. Lewentala, 1882,
109958 Carlyle Tomasz (1795—1881). Bohaterowie. Cześć dla bohaterów i pierwiastek bohaterstwa w historyi. Odyn, Mahomet, Dante, Szekspir, Luter, Knox, Cromwell, Johnson, Rousseau, Burns, Napoleon. Przekład z angielskiego. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1892,
109957 Carlson Fredrik Ferdinand (1811—1887). Om Sveriges inflytande å Konungavalet i Polen 1704 af ... B.m.b.r.,
109956 Carlet H.,
109955 Carién Emilie, primo voto Flygare (1807—1892),
109954 Carién Emilie, primo voto Flygare (1807—1892). Róża z Tistelenu, powieść, tłómaczenie ze szwedzkiego, dwa tomy. Biblioteka powieści, pamiętników i podróży. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1877,
109953 Carién Emilie, primo voto Flygare (1807—1892). Rok zamężcia, powieść, przekład T. Szumskiego. Dwa tomy w jednym. (Biblioteka Najciekawszych Powieści i Romansów. T. LXI i LXII). Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1874,
109952 Carién Emilie, primo voto Flygare (1807—1892). Kapryśna kobieta. Powieść szwedzka. Przekład Pauliny F (Biblioteka Najcelniejszych Powieści i Romansów. Tomy LXX, LXXI, LXXII). Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1875,
109951 Carién Emilie, primo voto Flygare (1807—1892). Bracia mleczni, powieść. Przełożyła ze szwedzkiego T.S. (Biblioteka Najcelniejszych Powieści i Romansów. Tomy LXXVIII, LXXIX). Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1875,
109950 Carl-Ludwigs Bahn,
109949 Carl Ludwig, Erzherzog,
109948 Carl XII,
109947 Caritas. Caritas. Pologne et Lithuanie, drame historique en 3 actes et un épilogue. Pour jeunes filles. Paris, Libr. Haton, b.r.,
109946 Carignan Maria,
109945 Carey William (1761—1834),
109944 Carey W. A. Jak zrobić milion? ($ 1,000,000). Opowiedział milioner Rockefeller. Skreślił ... Przyswoił polskiej mowie A. F. K. Chicago Ill., nakł. i druk. Robotnika, (ok. 1890),
109943 Carey Mathew (1760—1839; b. prezes Komitetu Amerykańskiego). To the polish national committee in the United States of America, by M. Carey Ex Chairman P. C. Philadelphia, 3. Sept. 1835.
109942 Carey Henryk Karol (1793—1879),
109941 Carey Anna. Z dziedziny przyrody, życiorysy: Kawałka Węgla, Ziarnka Soli, Kropli Wody, Ułamka zardzewiałego Żelaza i Bryłki Krzemienia przez ... Przełożyła z angielskiego Anastazya Dzieduszycka. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda synów, 1877,
109940 Carew M. Wypadek czy zbrodnia, powieść przez ... autorkę powieści Jej Janek, przełożyła z angiel. T(eresa?) P(rażmowska?). Dod. do Kłosów. Warszawa, druk. S. Lewentala, 1888,
109939 Carême Maria Antoni (1784—1833),
109938 Carducci Jozue (1835—1907). Ça ira. Wrzesień roku 1792. W tłomaczeniu F. Terzymy. Z objaśnieniami tłomacza. Poznań, nakł. tłomacza, czcionkami W. Simona, 1896,