Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
99566 Konfesya albo Wyznanie. Konfesya albo Wyznanie Wiary Powszechnej Kościołów chrześcijańskich polskich z r. 1570. Znowu przedrukowana dla członków kościoła ewangelicko-reformowanego. (Ze wstępem historycznym ks. A. K. Diehla). Warszawa, Skład gł. w księgarni M. Arcta, 1893,
99565 Konfessya czyli Wyznanie. Konfessya czyli Wyznanie wiary Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Warszawa, Druk. Józefa Unger, 1852,
99564 Konfessya podana przez posłów na Sejmie Piotrkowskim w r. 1555.
99563 Konfessya. Konfessya Augsburska czyli wyznanie wiary przedstawione cesarzowi Karolowi V na sejmie w Augsburgu roku 1530. Cieszyn, nakł. Ewangelickiego Towarzystwa Oświaty Ludowej, Druk. Gustawa Axtmanna w Frysztacie, 1889,
99562 Konfessya. Konfessya Augsburgska czyli wyznanie wiary przedstawione cesarzowi Karolowi V na sejmie w Augsburgu roku 1530 Z tekstu łacińskiego przetłumaczona. Warszawa, Skład główny w księgarni E. Wende S-ka, Druk. A. Ginsa, 1888,
99561 Konfessya. Konfessya Augsburgska czyli wyznanie wiary przedstawione cesarzowi Karolowi V na sejmie w Augsburgu roku 1530. Z tekstu łacińskiego przetłumaczona. Warszawa, skład główny w księgarni W. Mietkego, 1887.
99560 Konfessya Ausspurska albo Wyznanie Nauki i Wiary Ewangielickiey (Królewiec, 1853, 1854, 1855, 1864).
9956 Brandt Alfons Jan Fryderyk (z Warszawy; 1812—1846).
99559 Konfessya Auspurska z Informacyi Doct. Marcina Lutra (Brzeg, 1844).
99558 Konfessya ausspurska albo Wyznanie wiary chrześcijańskiej (Brzeg, 1836).
99557 Konfesja.
99556 Konferenz-Protokolle. Konferenz-Protokolle mit den ständischen Deputirten über das oberschlesische Provinzial-recht. 1835. Berlin, 1839,
99555 Konferencye Towarzystwa św. Wincentego a Paulo.
99554 Konferencje religijne.
99553 Konferencye. Konferencye Przełożonych i Dyrektorów Zgromadzenia Córek Miłosierdzia. Tom VI. Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1883,
99552 Konferencye Przełożonych. Konferencye Przełożonych i Dyrektorów Zgromadzenia Córek Miłosierdzia. Tom IV. Kraków, nakł. Córek Miłosierdzia, druk. K. Budweisera, 1869,
99551 Konferencye duchowe św. Wincentego a Paulo (Poznań, Kraków, 1856—1866).
99550 Konferencya (I Galicyjska) zawodowa.
9955 Brandt Alfons Jan Fryderyk (z Warszawy; 1812—1846). Nonnulla de Anatomia membranarum mucosarum. Dissertatio inauguralis, quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum Ordinis in Alma literarum Universitate Frid. Guilelma, ut summi in Medic. et Chir. honores rite sibi concedantur, publice defendet auctor... Opponentibus: Stan. Kronenberg Med. et Chir. Dr., H. Kronenberg Medic. et Chir. Cand.. A. Duise Med. et Chir. Cand. Berolini, typis Nietackianis, 1835,
99549 Konferencya (Międzynarodowa) Towarzystw Czerwonego Krzyża.
99548 Konferencya o pożytkach. Konferencya o pożytkach utrapień. Miana w Duchownem R.-K. Seminaryum Warszawskiem podczas Rekolekcyj kapłańskich 1892 roku. (Odb. z Homiletyki). Włocławek, druk. H. Neumana, 1898,
99547 Konferencya poselska. Konferencya poselska w sprawie reformy skarbu krajowego. (Odb. z Ekonomisty Polskiego). Lwów, nakł. Ekonomisty Polskiego, Druk. Ludowa, 1890,
99546 Konferencya (5) krajowa nauczycieli. Konferencya (5) krajowa nauczycieli szkół ludowych i seminaryów nauczycielskich. Referaty sprawozdawców, powołanych przez c.k. Radę szkolną krajową. Lwów, nakł. c.k. Rady Szkolnej Krajowej, I Związkowa Drukarnia, 1893,
99545 Konferencya międzynarodowa w Hadze.
99544 Konferencya (IV) Konserwatorów i Korespondentów c.k. Centralnej Komisji Zabytków Sztuki i Historii w Krakowie.
99543 Konferencya o Gorliwości. Konferencya o Gorliwości Kapłańskiej Miana w Seminaryum Warszawskiem podczas rekolekcyj kapłańskich 1897 r. (Odb. z Homiletyki). Włocławek, Druk. H. Neumana, 1898,
99542 Konferencya.
99541 Konferencya dyrektorów. Konferencya dyrektorów szkół średnich galicyjskich. (Odb. z Przeglądu Polskiego). Kraków, Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, nakł. Redakcyi, 1893,
99540 Konferencja agrarna.
9954 Brandt A.,