Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
64209 Gacki M.
64208 Gacki Józef ks. ( ur. w Pęsach; 1805—1876).
64207 Gacki Józef ks. ( ur. w Pęsach; 1805—1876). O Rodzinie Jana Kochanowskiego, o jej majętnościach i fundacyach zebrał Ks. ... (tak na karcie tyt., na okładce po: fundacyach jest: Kilkanaście Pism Urzędowych zebrał Ks....). Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Gazety Polskiej, 1869,
64206 Gacki Józef ks. ( ur. w Pęsach; 1805—1876). Pamiętnik Chronologiczny historyi powszechnéy. Zebrany przez J. G. Warszawa, 1830,
64205 Gacki Józef ks. ( ur. w Pęsach; 1805—1876). Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej-Górze przez... Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1873,
64204 Gacki Józef ks. ( ur. w Pęsach; 1805—1876). Benedyktyński klasztor w Sieciechowie według pism i podań miejscowych przez Ks. ... Radom, druk. J. Trzebińskiego, Gebethner i Wolff, 1872,
64203 Gacki Józef ks. ( ur. w Pęsach; 1805—1876). Jedlnia, w niej kościół i akta obelnego prawa przez Ks.... Radom, w Drukarni Jana Kantego Trzebińskiego, 1874,
64202 Gacki Józef ks. ( ur. w Pęsach; 1805—1876). Głos do Boga. Nabożeństwo domowe i kościelne dla ludu katolickiego z modlitw i śpiewów najużywańszych ułożył Ksiądz ..., proboszcz. Wydanie ósme, poprawione i znacznie pomnożone. Warszawa, M. Glücksberg, nakł. Michała Arcta, druk. P. Laskauera & W. Babickiego, 1897,
64201 Gacki Józef ks. ( ur. w Pęsach; 1805—1876). Głos do Boga. Nabożeństwo domowe i kościelne dla ludu polskiego, ułożone z naj używańszych modłów w Polsce. Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Lewentala, 1863,
64200 Gacki Józef ks. ( ur. w Pęsach; 1805—1876). Z dzieiow polskich zabawa historyczna w sposobie loteryi ułożona przez Jozefa Gackiego. Warszawa, nakł. i druk. A. Brzeziny, 1827,
64199 Gacki Józef ks. ( ur. w Pęsach; 1805—1876). Dzieie instytutów edukacyjnych mianowicie piiarskich zakładow w Piotrkowie. (W: Popis Publiczny uczniów Szkoły wojew. XX. Piiarów w Piotrkowie 1830),
64198 Gachot Edw.
64197 Gachet Marguerite.
64196 Gachet Arsène. La Polonaise, air de la Marseillaise. Paris, impr. de A. Appert, (1846),
64195 Gach Jan ks. Kazanie na Niedzielę po Narodzeniu Pańskiem przy odprawie nabożeństwa za Braci i Siostry Towarzystwa trzeźwości miane przez ... wikariusza w Ujeździe dnia 28 Grudnia 1845. Raciborz, nakł. wydawcy, druk. J. G. Herzoga, 1846,
64194 Gacek J. (z Nowego Sioła).
64193 Gącarzewicz Franciszek.
64192 Gącarzewicz.
64191 Gabszewiczowa M.
64190 Gabszewicz Antoni (1858—1919).
64189 Gabryszewski Wojciech.
64188 Gabryszewski Tadeusz (1868—1939).
64187 Gabryszewski St(anisław?).
64186 Gabryszewski Antoni (1864—1917).
64185 Gabryszewski Antoni (1864—1917). Nowe wskazanie do operacyi Wladimirowa & -Mikulicza i kilka przypadków operowanych tą metodą napisał Dr. ..., II. asystent Kliniki Chirurgicznéj. Z kliniki chirurgicznej Prof. Rydygiera w Krakowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże, 1890,
64184 Gabryszewski Antoni (1864—1917). O wartości kokainy w chirurgii napisał Dr. ... I. asystent kliniki. Z kliniki Chirurgicznej prof. Rydygiera w Krakowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1894,
64183 Gabryszewski Antoni (1864—1917). O tłuszczakach sznura nasiennego na pisał Dr. ... b. I. asystent kliniki chirurgicznej. Z kliniki chirurgicznej Prof. Rydygiera w Krakowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1897,
64182 Gabryszewski Antoni (1864—1917). Przyczynek do resekcyi szczęki górnej napisał Dr. ... elew kliniki chirurgicznej. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1888,
64181 Gabryszewski Antoni (1864—1917). Des opérations au point de vue de l' esthétique (chirurgie decorative) par le dr. ... ancien chef de clinique chirurgicale et professeur à l'école des beaux-arts de Cracovie. Conférence faite au congrès de chirurgiens polonais, tenu à Cracovie. Paris—Cracovie, propriété de l'auteur, Imprimerie de W. Kornecki, 1897,
64180 Gabryszewski Antoni (1864—1917). O operacyach upiększających. Podał Dr...., b. I. asystent kliniki chirurgicznej Uniw. Jagiell. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1896,