Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
59496 Duruy Wiktor (1811—1894). Historya powszechna przez... z francuskiego przełożona przez Leona Rogalskiego. Tom I. Dzieje starożytne. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1865,
59495 Duruy Jerzy (1853—1918).
59494 Duruy Jerzy (1853—1918). Nina. Powieść. Tłumaczona z francuzkiego przez H. J. B. (Helenę Pajzderską z Boguskich). Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda Synów, 1886,
59493 Duruy Jerzy (1853—1918). Nina. Powieść. Tłumaczona z francuzkiego przez H. J. B. (Helenę Pajzderską. z Boguskich). Dodatek do Tygodnika Powszechnego Nr 51, r. 1884. B. m. b. r.,
59492 Durutte Camille (1803—1881).
59491 Durutte Camille (1803—1881). Esthétique Musicale. Paris—Metz, 1855,
59490 Duru Henryk Alfred (1829—1889).
5949 Barbaszew Aleksandr Ippolitowicz. Letopisnyje istoczniki dla istorii Litwy w sriednije wieka. Sostawił ... S. Pietierburg, izd. riedakcyi żurnała „Bibliograf", tip. J. N. Erlich, 1888,
59489 Durst Emil.
59488 Durst Emil. Główne zasady hodowli pokojowej roślin przez..., oraz lista roślin przydatnych do hodowli pokojowej, ułożona przez kommissyę kwiatową Warszawskiego Towarzystwa Ogrodniczego. Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1892,
59487 Durst Emil. Rośliny ozdobne pojedyńcze czyli solitery, służące do ozdobienia parków i t. d. podczas lata. Przez... Warszawa, G. Sennewald, druk. J. Jeżyńskiego, 1892,
59486 Durski Hieronim (zm. 1905).
59485 Durski Hieronim (zm. 1905). Elementarz dla Polskich Szkół w Brazylji, w języku polskim i portugalskim, użyteczny także dla każdego Polaka nowo przybyłego tu do tego kraju i chcącego się zapoznać z mową krajową. Opracował... Nauczyciel elementarny w Kuritybie. Poznań, nakł. Karola Szulca w Kurytybie, państwo Parana w Brazylii, 1893,
59484 Durski Antoni (1854—1908).
59483 Durski Antoni (1854—1908). Zarys nauki gimnastyki szkolnej i towarzyskiej. Dział pierwszy: Ćwiczenia bez przyrządów, bez przyborów, bez pomocy lub oporu współćwiczących się: I. Ćwiczenia wolne, II. Ćwiczenia rzędowe. Lwów, nakł. autora, Druk. I Związkowa, 1884,
59482 Durski Antoni (1854—1908). Czesko-polski i niemiecko-polski słowniczek wyrazów gimnastycznych, opracował... do użytku polskich gimnastycznych towarzystw sokolich. (Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich. VI). Lwów, nakł. Związku Polskich Gimnast. Tow. Sokolich, I Związkowa Druk., 1896,
59481 Durski Antoni (1854—1908). Poręcze; praktyczne lekcye ułożył... (Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich. XI). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, nakł. Związku Polskich Gimnast. Tow. Sokolich, I Związkowa Druk., 1897,
59480 Durski Antoni (1854—1908). Gimnastyka dziewcząt i kobiet. Ćwiczenia na przyrządach z 100 ilustr. w tekście. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1898,
5948 Barbaszew Aleksandr Ippolitowicz. Tannienbiergskaja bitwa. (Nadb. z Żurnała ministr. nar. proswieszczenija, cz. CCLIV). Petersburg, 1887,
59479 Durski Adam ks.
59478 Durska Agnieszka.
59477 Durrieu Ksawery.
59476 Durow M. Josif Siemaszko, mitropolit litowskij i wilenskij. Biograficzeskij oczerk. Warszawa. Tipogr. Warsz. Uczebnago Okruga, 1886,
59475 Durkheim Emil (1859—1917).
59474 Durini Anioł Maria (1725—1796).
59473 Durini Anioł Maria (1725—1796). Wybrane poezye... arcybiskupa ancyrańskiego nuncyusza w Polsce, o Stanisławie Konarskim. Spolszczył jeden ze Zgromadzenia ks. Pijarów (Stanisław Biegański). Kraków, nakł. ks. Pijarów, Druk. Związkowa, 1885,
59472 Düringsfeld-Reinsberg Ida (1815—1876).
59471 Düringsfeld-Reinsberg Ida (1815—1876). Schloss Goczyn. (Powieść). 1841.
59470 Düringsfeld-Reinsberg Ida (1815—1876). In der Heimat, Briefe eines Halbjahres vom Blätterknospen bis zum Blätterfallen. Von der Verfasserin von Schloss Goczyn. Breslau, 1843.
5947 Barbaryzmy językowe,