Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
3843 d'Aunet Leonia,
4099 Autorka Molly Bawn,
4355 B. N. G. N. S. M. W. X.,
69891 Grabowski J(ózef?) inż.
70147 Graff Józef.
70915 Groch.
72195 Grzymalski Józef.
72451 Guillot Natalis (1804—1866).
73731 Imbramowice.
9219 Boromeusz,
9987 Brandt Thure (1819—1895),
75779 J. B. z Pobujan.
76035 Jabłoński Antoni.
76291 Jachowiczowa Antonina z Ośmiałowskich (1806—1871).
11779 Bugsdorf,
77571 Jaekel (pastor w Dobrzycy).
12803 Caen.
13059 Carpathians,
13315 Cecora,
78851 Jankowski Wincenty.
80131 Jastrzębiec.
80643 Jax Antoni.
81155 Jelski Władysław.
16643 Conrad Franciszek,
82179 Johnowa Hugonowa (1855—1900).
17155 Cunegundis.
82691 Józef z Leszna (pseud.).
82947 Jundziłł Józef (profesor Uniw. Wileńskiego; 1794—1877).
83203 Jurkowski M.
83459 K. A. Ks.(iądz).