Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
454 Actenstücke. Actenstücke des siebenten... am 11. und 12. September 1898. Siebente Sammlung. Tamże [Danzig, Druck von A. Schroth], 1898,
455 Actenstücke. Actenstücke des achten... am 7. und 8 Septemper 1899. Achte Sammlung. Tamże [Danzig, Druck von A. Schroth], 1899,
456 Actes. Actes de barbarie exécutés par les oppresseurs de la Pologne (1846),
457 Actiniaria,
458 Action. De l'action politique de l'église Russe. Extrait du Polonais. Tome IV, livraison 20. Paris, Typographie de A. Pinard, (1834),
459 Acton Adams,
460 Actus. Actus epistolaeque apostolorum paleoslovenice (1896),
461 Actus. Actus scholasticus in comitijis (sic!) provincialibus Provinciae lituanae (sic!) S. Angeli Custodis Ordinis Praedicatorum in gratiam neo Electi Provincialis definitorum capituli magistrorum S. Theologiae Priorum Conventum Praedicatorum Generalium Nec non sociorum Priorum a studio generali Vilnensi ejusdem Ordinis Exhibitus. Die 13 Junii horis pomeridianis Anni 1809. Vilnae, in Typographia Dioecesana ad Domum Congr. Mis., Wilno, (1809),
462 Ada,
463 Adalberg Samuel (1868–1939). Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich. Zebrał i opracował... Wydanie z zapomogi Kasy im. dra. Mianowskiego (pośw. pamięci Oskara Kolberga). Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1889/94,
464 Adalberg Samuel (1868–1939). Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich. Zebrał i opracował... Odbitka próbna. Wydanie z zapomogi Kasy pomocy dla osób pracujących na polu naukowym imienia D-ra Józefa Mianowskiego. Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, 1889,
465 Adalberg Samuel (1868–1939). Przysłowia żydowskie. Przez... (Odb. z IV t. Wisły). Warszawa, druk. J. Jeżyńskiego, 1890,
466 Adalberg Samuel (1868–1939). Słownik przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich (A-Baranowo). Zebrał i opracował... Warszawa, wydanie Kasy im. Mianowskiego, druk. E. Skiwskiego, 1887,
467 Adalberg Samuel (1868–1939).
468 Adalbert św.,
474 Adam Adolf (1803–1856),
475 Adam Ernest (1868–1926). Mieszczanin i chłop w świetle Konstytucyi 3-go Maja. Kraków, nakład autora, druk. A. Słomskiego, 1891,
476 Adam Ernest (1868–1926). Ustawa o sądach przemysłowych, przełożył i wydał... Lwów, nakł. dra E. Adama i dra Z. Kostkiewicza, Księgarnia polska, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1897,
477 Adam Ernest (1868–1926).
471 Adam Herzog von Würtemberg;
478 Adam L.,
479 Adam Paweł (1862–1920). Bazyli i Zofja. Romans z dziejów Byzancjum. Warszawa, wydawn. „Przegl. Tyg.” 1900/01,
480 Adam Paweł (1862–1920). Siła, przekład J...sz. Warszawa, wydawnictwo „Przeglądu Tygodniowego”, druk.(?), 1900,
481 Adam Paweł (1862–1920).
482 Adam Stanisław. Lipiczany, sprawy domu szlacheckiego na Litwie. Ze źródeł archiwalnych zebrał... (Odbitka z Przeglądu powszechnego). Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1892,
472 Adam z pod Krakowa. Janek Bruzda. Genewa, druk. Przedświtu, 1884.
473 Adam z pod Krakowa. Janek Bruzda, Genewa, wyd. „Walki Klas”, druk. „Przedświtu”, 1886–1887,
469 Adam,
470 Adam. Bies czyli zły duch dwóch rodzin. Dramat w 3ech aktach z prologiem, napisany z francuzk. powieści przez Adama. Wilno, (A. Dworzec), 1847,
483 Adamczewski J.,