Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113496 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pan Twardowskij, powiest w 3-ch czastiach. Iz polskich narodnych priedanij. Pieriew. s polskago I. Pohorielskaho (!, zamiast: Pogorielskago). (Moskwa?), izdanije A. Sazonowa, (ok. 1901?),
113495 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pan Twardowskij. Narodnoje priedanije o znamienitom czarodieje XVI wieka. Razskaz, zaimstwowannyj iz soczinienija I. I. Kraszewskago Kukielem (Wiktor Aleksiejewicz Łunin). Moskwa, Tipo-litografija I. Je. Jermakowa, 1900,
113494 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pan Twardowskij. Powiestʹ osnowannaja na narodnych priedanijach I. Kraszewskago. W dwuch czastiach. (Bibliotieka Siewiera. Biezpłatnoje priłożenije, ser. I, t. 11). S.-Pietierburg, izdanije N. F. Miertca, tip. W. S. Bałaszew i Ko, 1899,
113493 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pan Twardowskij. Powiestʹ osnowannaja na narodnych priedanijach. W dwuch czastiach. S.-Pietierburg, izdanije knigoprodawca W. I. Gubinskago, Russkaja Skoropieczatnaja K. I. Kuna, 1884,
113492 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pan Twardowskij, powiestʹ. Przekład ros. Pobiedonowcowa (!, zamiast: Pobiedonoscewa). Tomów III. Petersburg, 1859;
113491 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pan i szewc. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 88). Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza i Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1875,
113490 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pan i szewc. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie drugie poprawione przez Autora. Petersburg, nakł. B. M. Wolffa, Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1854,
113489 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pan i szewc. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. (Odb. z Athenaeum 1849). Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1850,
113488 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pán a správce. Činohra ve čtyrech jednánich od J. Kraševského. Z polského přeložil P. H. Hledá tragickou rekyni. Veselohra v jednom jednání. Z Holbeina přeložil J. Novotný. (Divadelní Biblioteka, sv. 42). V Praze, tisk a náklad Jarosl. Pospíšila, 1864,
113487 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pan z panów. Sceny z życia naszego. Przez J. I. Kraszewskiego. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 77). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1886,
113486 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pan z panów sceny z życia naszego. (Biblioteka najciekawszych Powieści i Romansów, t. 132). Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1881,
113485 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pan major. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 80). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1886,
113484 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pan Karol. Powieść fantastyczna. Wydanie drugie poprawne. (Szkice obyczajowe i historyczne ... Powieść III). Wilno, wydanie Adama Zawadzkiego, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1840,
113483 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pan Karol powiesc (!) fantastyczna Jozefa (!) Ignacego Kraszewskiego autora Kościoła S. Michalskiego - Roku ostatniego panowania Zygmunta III i t. d. Tom pierwszy. Wilno, (Zawadzki), druk. Neumana i Dworca, 1833,
113482 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pan na czterech chłopach. Historja szlachecka z XVIII wieku przez J. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 24). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1884,
113481 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pan na czterech chłopach. Historya szlachecka z XVIII wieku przez J. I. Kraszewskiego. (Odb. z Kroniki Rodzinnej 1878). Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Ziemkiewicza i Noakowskiego, 1879,
113480 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pamokslai apie triusa arba proce. Pagal J. I. Kraszewskį lietuviszkai surasze P. Neris (Petras Neris, właściwie Petras Vileišis). Vilniuje, spauda ir kaszta Jůzapo Zavadzkio (właściwie: Tilžeje, spauda ir kaszta Veyerio & Arnoldto), 1887,
113479 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego, z pozostałych po nim rękopismów przepisane i wydane,
113478 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pamiętniki nieznajomego przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez Autora. Tom pierwszy. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 22). Lwów, nakł. Rogosza, Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1872,
113477 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pamiętniki nieznajomego przez I. I. (!) Kraszewskiego. Wydanie drugie poprawne i przerobione przez autora. Tom Pierwszy. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1854,
113476 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pamiętniki nieznajomego przez J. I. Kraszewskiego. Warszawa, (Klukowski), druk. S. Orgelbranda, 1846,
113475 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pamiętnik panicza przez J. I. Kraszewskiego. Z francuzko-polskiego oryginału, na polsko-francuzkie przełożony z niektóremi dodatkami. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 33). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1884,
113474 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pamiętnik panicza. Z francuzko-polskiego (!) oryginału, na polsko-francuskie (!) przełożony z niektóremi dodatkami. (Odb. z Gazety Narodowej 1874). Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, (druk. J. Dobrzańskiego), 1875,
113473 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pamiętnik Mroczka,
113472 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pamiętnik anegdotyczny z czasów Stanisława Augusta,
113471 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pamięci Wincentego Pola. 1807-1872. (Odb. z Dziennika Poznańskiego). Poznań, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), b. r. (1872),
113470 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pamiątka drukarni J. I. Kraszewskiego w Dreznie. 1868-1871. Drezno, druk. J. I. Kraszewskiego, 1871,
113469 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Paměti neznámého. Napsal J. I. Kraszewski. Dle druhého, opraveného vydání přeložil Josef Tumpach. Díl I. (Zábavná bibliotéka, dílo CIII, ser. I, 1886, seš. 6-9). (Příloha Školy Božského Srdce Páně). V Brně, vydavatel P. Placid J. Mathon, tiskem a nákladem papežské knihtiskárny rajhradských benediktinů, 1886,
113468 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pałac i folwark. Obrazy naszych czasów przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 14). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1883,
113467 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pałac i folwark. Obrazy naszych czasów przez J. I. Kraszewskiego. Poznań, nakł. Księgarni M. Leitgebra i Spółki, druk. W. Deckera i Sp. (E. Röstel), Warszawa, Gebethner i Wolff, Kraków, D. E. Friedlein, 1871,