Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
111465 Krasiński Stanisław.
111464 Krasiński Stanisław hr.
111463 Krasiński Stanisław.
111462 Krasiński Stanisław bp (1534-1598).
111461 Krasiński Stanisław, z Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych pow. Pułtuskiego.
111460 Krasiński Sigmund.
111459 Krasiński Sigismond.
111458 Krasiński Siegmund.
111457 Krasinski Segismond.
111456 Krasiński S. A. bp, mylnie.
111455 Krasiński Michał Hieronim (1712-1784).
111454 Krasiński Ludwik Józef Adam (1833-1895).
111453 Krasiński Ludwik Józef Adam (1833-1895). La question hippique en Autriche. Lettre adressée à S. E. le Comte L. Rozwadowski. Varsovie, imprimerie M. Ziemkiewicz, 1876,
111452 Krasiński Lesław B.
111451 Krasinski Ladislas.
111450 Krasiński L.
111449 Krasiński Korwin.
111448 Krasiński Kazimierz, z Starej Wsi w gub. Siedleckiej.
111447 (Krasiński Józef Wawrzyniec)
111446 (Krasiński Józef Wawrzyniec). Powinszowanie Wielmożnemu Jozefowi Krasinskiemu w dzien jmienin jego 19. Marca Roku 1800. B. m. b. r. (Warszawa, 1800),
111445 Krasiński Józef Wawrzyniec hr. (1783-1845). Zamek na Czorsztynie czyli Bojomir i Wanda. Opera w 2óch Aktach. Muzyka Karola Kurpińskiego. Warszawa, nakł. i druk. Zawadzkiego i Węckiego Uprzywilejowanych Drukarzy i Księgarzy Dworu Króla JMci Polskiego, 1819,
111444 Krasiński Józef Wawrzyniec hr. (1783-1845). Wilia Nowego Roku. Komedyo-Opera w Inym Akcie z Francuzkiego naśladowana Na Scenie Narodowéy w Warszawie, dnia 31 Grudnia 1820 r. pierwszy raz grana. Warszawa, druk. Łątkiewicza, 1821,
111443 Krasiński Józef Wawrzyniec hr. (1783-1845). Sputnik w Carstwo Polskoje i w Riespubliku Krakowskoju. Sanktpietierburg, Tip. Diepartamienta Narodnago Proswieszczenija, 1822,
111442 Krasiński Józef Wawrzyniec hr. (1783-1845). Rozrywka na długie wieczory czyli zbiór rozmaitych kabałek zwykle patience (pasians) zwanych przez Wydawcę Piasta. Warszawa, (Orgelbrand), przy ulicy Mazowieckiej pod No. 1349 w Drukarni Augusta Dietrich, 1839,
111441 Krasiński Józef Wawrzyniec hr. (1783-1845). Przypominek podręczny alfabetyczny dla wygody i użytku mieszkańców wiejskich, chcących urządzić gospodarstwo rolnicze i domowe zaopatrując się w wszelkie wygody i potrzeby życia, oraz dla załatwiających interesa z władzami, artystami lub rzemieślnikami w stolicy i miastach przez wydawcę Piasta. Kraków, nakł. i druk. Józefa Czecha, 1845,
111440 Krasiński Józef Wawrzyniec hr. (1783-1845). Przewodnik dla podrużuiących (!) w Polsce i Rzeczypospolitey Krakowskiey obeymuiący, Opisanie Miast znacznieiszych oraz ich okolic, iako też Pałaców, ogrodów i wieyskich mieszkań znakomitszych. Wykaz wszystkich traktów Pocztowych. Urządzenia, taxy i Stacyie pocztowe. Tabelle porównania Monet, wag i miar Polskich z pogranicznemi; zgoła to wszystko, co podrużuiącym w Polsce użytecznem stać się może. Z załączeniem planu Warszawy, Karty drożney Pocztowey Królestwa Polskiego, i dziesięciu rycin, znacznieysze gmachy lub piękne w Kraiu okolice wystawiających. Warszawa, druk. N: Glücksberga, 1821,
111439 Krasiński Józef Wawrzyniec hr. (1783-1845). Pamiętniki Józefa hrabiego Krasińskiego od roku 1790-1830. Skrócone przez Dr. Fr. Reuttowicza. Poznań, druk. i w komisie J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1877,
111438 Krasiński Józef Wawrzyniec hr. (1783-1845). Mowa w czasie obchodu rocznicy Installacyi s.·. i ds.·. □.·. p. n.·. Kazimierz Wielki miana przez W.·. B.·. I. Dozorcę dnia 2. miesiąca IV. r.·. p.·. św.·. 5817. B. m. b. r. (Warszawa, 1817),
111437 Krasiński Józef Wawrzyniec hr. (1783-1845). Lis w obrotach, komedya w jednym akcie. Z Francuzkiego przerobiona na Scenie narodowéj w Warszawie dnia 21. Grudnia 1821 Roku. Pierwszy raz wystawiona. Warszawa, nakł. i druk. Zawadzkiego i Węckiego Uprzywilejowanych Drukarzy i Księgarzy Dworu Królestwa Polskiego, 1822,
111436 Krasiński Józef Wawrzyniec hr. (1783-1845). Leśniczy w kozienickiéy puszczy. Opera w jednym akcie. Oryginalnie napisana, z muzyką JP. Karóla Kurpińskiego Na Scenie Narodowéy w Warszawie, dnia 28. Października 1821. pierwszy raz wystawiona. Warszawa, nakł. i druk. Zawadzkiego i Węckiego Uprzywilejowanych Drukarzy i Księgarzy Dworu Królestwa Polskiego, 1822,