Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
43542 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Matériaux pour servir à la biographie de Jos. Barth. Zimorowicz et de Simon Zimorowicz. (Nadb. z Bulletin de l'Académie des sciences). Cracovie, impr. de l'Univ. Jag., 1895,
43543 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Materyały do biografii Józefa Bartłomieja i Szymona Zimorowiczów, Ozimków Część I. Wydał... (Odb. z VIII tomu Archiwum do Dziejów Literatury). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Czasu, 1895,
43544 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Pobyt Władysława IV we Lwowie w r. 1634 i Józefa Bartłomieja Zimorowicza Vox Leonis. (Odb. ze Sprawozdania c. k. gimnazyum lwowskiego Franciszka Józefa za r. 1887). Lwów, skład główny w Księgarni Pawła Starzyka, Druk. I Związkowa, 1887,
43545 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Najnowsze publikacye o Pasku, tudzież o czasie powstania i częściach składowych jego Pamiętników. (Nadb. z Przeglądu Powszechnego). Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1900,
43546 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Szymonowiciana. I „Naenia funebris”. II Ojciec Szymonowicza. (Odb. z VI rocznika Eosu). Lwów, nakł. Towarzystwa Filologicznego, druk. E. Winiarza, 1900,
43547 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Towarzystwo historyczne we Lwowie. (Nadb. z Ateneum, 1887. zesz. 1). Warszawa, 1887,
43548 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Troja w świetle najnowszych wykopalisk. (Nadb. z Kwartalnika Historycznego, 1895). Lwów,
43549 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Wspomnienia z podróży do Delf i wykopaliska ekspedycyi francuskiej. (Nadb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego z r. 1896). Lwów, druk. Wł. Łozińskiego,
43550 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Wyobrażenia pedagogiczne Platona. (Odb. z Muzeum). Lwów, J. Milikowski (P. Starzyk), I Druk. Związkowa, 1888,
43551 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Józef Bartłomiej Zimorowicz, burmistrz, poeta i kronikarz lwowski. W trzechsetną rocznicę jego urodzin napisał... Lwów, staraniem i nakł. Gminy Król. St. M. Lwowa, Gubrynowicz i Schmidt, z Drukarni Dziennika Polskiego, 1897,
43552 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Pomniejsze źródła do dziejów literatury i cywilizacyi polskiej w XVI i XVII stuleciu wydał... Zeszyt I. Bazylego Rudomicza Leo Leopoliensis. (Odb. ze Sprawozdania c. k. gimnazjum w Stryju za r. 1889). Stryj, druk. A. Müllera Syna, 1889,
43553 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Życie i dzieła Bartłomieja i Szymona Zimorowiczow, Ozimków, na tle stosunków ówczesnego Lwowa napisał... (Odb. z t. 23 Rozpraw Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności w Krakowie). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Uniw. Jag., 1894,
43554 Heck Korneli Juliusz (1860—1911).
43555 Heck Walerian (ur. 1854). Archiwa miejskie księstw Oświęcima i Zatora. Napisał ... (Odb.? ze Sprawozdania gimnazyum św. Anny, 1891). B. m. b. r.,
43556 Heck Walerian (ur. 1854). Archiwa miejskie księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego. Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1891,
43557 Heck Walerian (ur. 1854). Archiwum miejskie w Wadowicach. (Odb. ze Sprawozdania dyrekcyi c. k. gimnazjum w Wadowicach za r. 1889). Wadowice, nakł. Funduszu naukowego, druk. Fr. Foltyna, 1889,
43558 Heck Walerian (ur. 1854). Bericht über die Stadtarchive der ehemaligen Herzogthümer Oświęcim und Zator. (Nadb. z: Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau). Krakau, Universitäts-Buchdruckerei, 1891,
43559 Heck Walerian (ur. 1854). Mapa historyczna Polski. Kraków, nakł. wydawcy, litogr. A. Jurczykiewicza, Kubaczka & Lang w Białej, 1895,
43560 Heck Walerian (ur. 1854). Mapa Historyczna Polski. 1:900 000. Nakładem księgarni W. Doboszyńskiego w Stanisławowie, litogr. A. Jurczykiewicza w Krakowie, b. r. (1896),
43561 Heck Walerian (ur. 1854).
43562 Heckel Eduard Marie (1843—1916).
43563 Heckel (von) Max (1865—1913). Der Wucher, eine sozialpolitische Studie von L. Caro. (Nadb. z jenajskich Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik zesz. 5 z r. 1894),
43564 Hecker (Heker) August Fryderyk (1763—1811). Gedanken über die Natur und die Ursachen des Weichselzopfes, zur Berichtigung der Theorie von dem Zusammenhange zwischen örtl. und allgem. Krankheiten, ihren Metastasen und Krisen. Vierte Einladungsschrift zu seinen Vorlesungen im Sommer 1809, nebst einigen Zusätzen zu der ersten und zweiten Einladungsschrift, die Lehre von den Nerven- und Faulfieber betreffend, und einem Nachtrage zu den Bemerkungen über eine Universität in Berlin. Erfurt, 1810,
43565 Hecker (Heker) August Fryderyk (1763—1811). Patologia i semiotyka krótko zebrana i ułożona Przez D. ... Radcę Nadwornego J. K. M. Pruskiego, Professora Patologii i Semiotyki w Kollegium Medyczno-Chirurgicznem, i Assesora Królewskiey Naywyższey Komissyi Examinacyiney Lekarskiey. A przetłómaczona przez H. Dziarkowskiego Radcę Ministeryi Spr. W. Dziekana Wydziału Akademiczno-Lekarskiego Warszawskiego, Członka Towarzystw Królewskiego Przyjaciół Nauk i Gospodarczo-Rolniczego D. M. Warszawa, druk. Wiktora Dąbrowskiego, 1811,
43566 Hecker Justus (1795—1850).
43567 Hector Annie z domu French (pisze pod pseud. Mrs. Alexander; 1825—1902). Mamona powieść przez Mrs Aleksander. Przekład z angielskiego. Dodatek do Nr 32 pisma tygodniowego „Bluszcz” 1894 r. Warszawa, Druk. S. Orgelbranda Synów, 1894,
43568 Hector Annie z domu French (pisze pod pseud. Mrs. Alexander; 1825—1902). O własnych siłach. Tłumaczenie z angielskiego. Część pierwsza—druga. (Biblioteka Najnowszych Powieści i Nowel, t. 18, 19). Lwów, Drukarnia Narodowa St. Maniecki i Spółka, 1900,
43569 Hector Annie z domu French (pisze pod pseud. Mrs. Alexander; 1825—1902). Wybór Aliny. Powieść przez Mrs. Alexander tłómaczona z angielskiego przez H. J. B. (Helenę Janinę Rogozińską-Pajzderską). Dodatek do Nr. 17 pisma tygodniowego „Bluszcz” z 1888 r. Warszawa, M. Glücksberg, 1888,
43570 Heczko Jan.
43571 Heczko Jerzy Bogusław (pastor; 1825—1907). Kancyonał czyli śpiewnik dla chrześcian ewangielickich zebrany i ułożony za staraniem ewangelickiego duchowieństwa w c. k. Śląsku. Cieszyn, nakładca ks. Jerzy Heczko, druk. Karola Prochaski, 1865, {Wydanie drugie. 1866, Wydanie trzecie. 1868, Wydanie czwarte. 1871, Wyd. V. 1875, Wyd. VI. 1884, Wydanie siódme. Cieszyn, nakł. i druk. Karola Prochaski, 1886, Wyd. IX (! zamiast VIII). 1891, Wyd. VIII (! zamiast IX). 1894, Wyd. X. 1897, Wyd. XI. 1899, Wyd. XII. 1900,}