Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
43512 Hebrajska. Hebrajska gramatyka,
43513 Hebrajska. Hebrajska poezja,
43514 Hebrajski elementarz.
43515 Hebrajski język.
43516 Hebrajski słownik.
43517 Hebrajskie wypisy.
43518 Hebry X.
43519 Hebrydy (archipelag).
43520 Hechel Carl. Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Kurland von der ältesten Zeit bis auf unser Jahrhundert. Erster Theil. Bis zur Auflösung des Livländischen Bundesstaates im 16. Jahrhundert. Mitau, Verlag und Druck von E. Sieslack, 1879,
43521 Hechell (Hechel) Fryderyk Bogumił (profesor U. J.; 1795—1851). Historyczno-krytyczne badania początku i wzrostu medycyny sądowéj jako oddzielną gałąź nauki lekarskiéj uważanej. Przez ... Med. Dra Professora Wydziału lekarsk. w Uniwersytecie Jagiellońskim, Członka Cesarskiego Towarzystwa lek. w Wilnie oraz Towarzystwa naukowego w Krakowie i t.d. (Odb. z Rocznika Wydziału lekarskiego, 1839, tom II). Kraków, druk. Stanisława Gieszkowskiego, 1839,
43522 Hechell (Hechel) Fryderyk Bogumił (profesor U. J.; 1795—1851). Dissertatio inauguralis medico-practica doctrinam de zostere casibus practicis locupletans quam in Caesarea Litterarum Universitate Vilnensi ad gradum doctoris medicinae legitime capessendum publico medicorum judicio submittit... Lituanus medicinae magister anno MDCCCXVIII die Februarii. Vilnae, typis Scholarum Piarum, 1818,
43523 Hechell (Hechel) Fryderyk Bogumił (profesor U. J.; 1795—1851). O pijaństwie, o jego szkodliwych skutkach i o srodkach zapobieżenia onemu. przez ..., Dra Med. Professora w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków, J. Wildt, druk. Stanisława Gieszkowskiego, 1844,
43524 Hechell (Hechel) Fryderyk Bogumił (profesor U. J.; 1795—1851). O koniecznéj potrzebie i użyteczności policyi lekarskiéj napisał ... (Odb. z t. V Rocznika Wydziału Lekarskiego). Kraków, w Drukarni Uniwersyteckiej, 1842,
43525 Hechell (Hechel) Fryderyk Bogumił (profesor U. J.; 1795—1851). Uwagi pod względem sądowo-lekarskim nad dziecięciem w krakowskim zakładzie położniczym nieżywo porodzoném, którego krzyk w żywocie matki, na 14 godzin przed urodzeniem przez matkę i otaczających po dwakroć wyraźnie był słyszany, skreślił Dr ... professor w Wydziale lekarskim Uniw. Jag. (Odb. z tomu VIII Rocznika Wydziału Lekarskiego). Kraków, w Drukarni Uniwersyteckiej, 1845,
43526 Hechell (Hechel) Fryderyk Bogumił (profesor U. J.; 1795—1851).
43527 Hechmann ks.
43528 Hecht Carl. Sätze aus allen Zweigen der Rechts- und Staatswissenschaften, welche nach abgelegten vier strengen Prüfungen behufs Erlangung der juridischen Doctorswürde an der k. k. Jagellonischen Universität zu Krakau ... aus Verbo in Ungarn am 17 Mai 1867 um 5 Uhr Nachmittags im Collegium Juridicum öffentlich zu vertheidigen bereit ist. Krakau in der Buchdruckerei der k. k. Universität, 1867,
43529 Hecht Immanuel (1821—1862).
43530 Hecht Max. Aus der deutschen Ostmark. Wanderungen und Studien von Dr ... Oberlehrer am Königl. Friedrichs-Gymnasium zu Gumbinnen. Gumbinnen, Verlag von C. Sterzel's Buchhandlung (Gebr. Reimer), Druck von Albert Olszewski, 1897,
43531 Hechter Józef.
43532 Heck Adolf. Austryjackie prawo prasowe. Opracował Dr. ... Docent Uniwersytetu lwowskiego i Adjunkt sądowy. Lwów, nakł. autora, główny skład w Księgarni H. Altenberga, druk. J. Czaińskiego w Gródku, 1891,
43533 Heck Adolf.
43534 Heck Karol.
43535 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Bibliografia polska z roku 1881 w porównaniu z czeską, węgierską i rosyjską. Poprawna odbitka z „Przewodnika Naukowego i Literackiego”. Lwów, nakł. autora, J. Milikowski, druk. W. Łozińskiego, 1883,
43536 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Prof. Brückner o Wacławie Potockim. (Nadb. z Przegl. Powsz. za r. 1900, t. LXVIII). Lwów i Kraków, 1901,
43537 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Czarnowski (Stanisław) i jego Postępy literatury peryodycznej. (Nadb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego z r. 1887). Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1887,
43538 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Inwentarz rzeczy i dzieł należących niegdyś do Józefa Bartłomieja Zimorowicza, wydał i objaśnił ... (Odb. z Przeglądu Archeologicznego). Lwów, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1886,
43539 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Komentarze czy preparacye drukowane? (Nadb. z Muzeum, 1895). Lwów,
43540 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Leben und Werke des Bartholomaeus und des Simon Zimorowicz. (Nadb. z Anzeiger der Akademie der Wissenschaften). Krakau, Universitätsbuchdruckerei, 1894,
43541 Heck Korneli Juliusz (1860—1911). Z literatury Mickiewiczowskiej w roku jubileuszowym. (Nadb. z Przeglądu Powszechnego). Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1900,