Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
69513 Gowers William Richard (1845—1915).
69512 Gouzien Armand (1839—1892).
69511 Gouvion-Saint-Cyr Laurent (1764—1830).
69510 Gouvion. Zbiór wyrazów najpotrzebniejszych w mowie potocznej poprzedzony prawidłami pronuncyacyi dla użytku wychodźców polskich. Strasburg, druk. Silbermann, 1832,
69509 Gouvernement. Le Gouvernement Italien, Rome et la Pologne. Paris, E. Dentu éditeur, typ. Cosson et Comp., 1863,
69508 Gouvé.
69507 Goutte.
69506 Goutourbe J. B. Nouveaux principes de lecture française, rédigés d'après la Méthode de Port-Royal, conseillé par Vailly, par Gyrault-du-Vivier et par plusieurs autres célèbres grammairiens, et nouvelle méthode pour enseigner les verbes français. Gitomir, 1860,
69505 Gout Desmartres Edouard.
69504 Gousset Tomasz Maria Józef ks. (1792—1866).
69503 Gousset Tomasz Maria Józef ks. (1792—1866). Teologia moralna dla użytku plebanów i spowiedników przez Kardynała... Arcybiskupa w Reims etc. Wydanie drugie. Tom I—IV. Warszawa, nakł. i druk. Józefa Ungra, 1881,
69502 Gousset Tomasz Maria Józef ks. (1792—1866). Teologia moralna dla użytku plebanów i spowiedników przez Kardynała... arcybiskupa w Reims &. Tłumaczenie z wydania ósmego. Tom I—IV. Warszawa, nakł. i druk. Józefa Ungra, 1858,
69501 Gousset Tomasz Maria Józef ks. (1792—1866). Teologia moralna dla użytku plebanów i spowiedników przez Kardynała... Arcybiskupa w Reims etc. Tłumaczenie z wydania ósmego. Tom I—IV. Warszawa, nakł. i druk. Józefa Ungra, 1857 (t. II—IV) — 1858 (t. I),
69500 Goussault ks. (XVII w.). Rozpoznanie poczciwego człowieka, Od chcącego za takiego uchodzić w społeczności ludzkiey, z Autorow rożnych zebrane, a dla pożytku Powszechności kosztem Kuczkowskiego do druku podane. Kraków druk. Jana Maja, 1815,
69499 Gourmont (de) Rémy (1858—1915).
69498 Gourmont (de) Rémy (1858—1915). Jaskółka. Powieść przez... przełożyła z francuzkiego Marya Kostrowicka. Dodatek do Nr. 40 pisma tygodniowego Bluszcz z 1886 r. Warszawa, M. Glücksberg, 1886,
69497 Gourgoud.
69496 Gourgaud Gaspard (1783—1852).
69495 Gourgaud Gaspard (1783—1852). Napoléon et la Grande Armée en Russie, ou examen critique de l'ouvrage de M. le Comte Ph. de Ségur. Par le Gén...., ancien premier officier d'ordonnance et aide-de-camp de l'empereur Napoléon. T. I—II. Bruxelles, de la Société Typographique, impr. de P. J. Voglet, 1825, {Bruxelles, P. J. de Mat, MDCCCXXV (1825), Paris, Bossange Frères libraires, de l'Imprimerie de Crapelet, 1825, Seconde Edition. Paris, Bossange Fréres libraires, de l'imprim. de Crapelet, 1825,}
69494 Gourdin C.
69493 Gourcy (de) Konrad (ur. 1790—1869). Przewodnik dla rolników życzących zwiedzić gospodarstwa angielskie przez... z dodaniem wzmianki o celniejszych gospodarstwach w okolicach Berlina, Magdeburga, w Marchji brandenburgskiej, Oderbrusku, północnej Francji i Belgji (przełożone z francuskiego przez Fr. Lutosławskiego). Warszawa, nakł. Gustawa Gebethnera i Spółki, druk. J. Jaworskiego, 1858,
69492 Gouraud Julia (pseud., nazwisko: D'aulnay Ludwika).
69491 Gouraud Julia (pseud., nazwisko: D'aulnay Ludwika). Pamiętniki pudla. Wydane po francuzku przez Pannę Julię Gouraud. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, czcionkami M. Zoerna, 1868,
69490 Gouraud Julia (pseud., nazwisko: D'aulnay Ludwika). Marjanna Aubry przez Julję Gouraud. Tłómaczone z francuzkiego przez H. W. Poznań, nakł. Księgarni Mieczysława Leitgebra, Lwów, u K. Wilda, czcionkami M. Zoerna w Poznaniu, 1868,
69489 Gounod Karol (1818—1893).
69488 Gounod Karol (1818—1893). Mireille. Chanson de Magali. Przekład (z Mich. Carré) J. Chęcińskiego. Zbiór ulubionych śpiewów ułoż. na mezzo-sopran z ułatw. tow. fortepianu przez Wilhelma Troschel. Nr 34. Warszawa, G. Sennewald, (ok. 1870),
69487 Gounod Karol (1818—1893). Głos duszy. Zbiór pieśni religijnych na głos mezzosopranowy, z towarzyszeniem fortepianu lub organu. Nr. 12. Ch. Gounod: Zdrowaś Marya. (Ave Maria). Warszawa, J. Kaufmann et F. Hoesick, lit. W. Otto,
69486 Goullon Henr. Conr. Lud. (ur. 1801). De plica polonica. Dissertatio inauguralis medica quam consensu atque auctoritate Gratiosi Medicorurn Ordinis in Universitate Litterarum Berolinensi ad summos in medicina honores rite capessendos d. XXIV. M. Decembris a. MDCCCXXII. H. L. Q. S. palam defensurus est auctor... Vinariensis. Oppugnantibus: A. Herzog, med. cand. E. Mattersdorf, med. cand. Fr. Scholz, med. cand. Berolini, typ. Ioannis Friderici Starck, (1822),
69485 Goullon H.
69484 Gould Pearce.