Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
45291 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909). Sześć ustaw ku ochronie dłużników i wierzycieli przeciw wzajemnym wyzyskiwaniom i wybiegom, wraz z oryginalnym tekstem niemieckim. Wybór ustaw i rozporządzeń państwowych i krajowych, III. Lwów, nakł. wydawcy, J. Milikowski (P. Starzyk), Druk. Ludowa, 1884,
45292 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909). Ustawa z dnia 16. Lutego 1883 roku o postępowaniu w celu uznania za zmarłego i udowodnienia śmierci. Z historycznym wstępem, ustawodawczymi motywami i oryginalnym tekstem. Zebrał, przetłumaczył, wydał ... Wybór ustaw i rozporządzeń państwowych i krajowych, I. Tamże [Lwów, nakł. wydawcy, J. Milikowski (P. Starzyk), Druk. Ludowa], 1883,
45293 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909). Ustawa Przemysłowa według patentu ces. z dnia 20. grudnia 1859. L. 227 Dz. u. p. i noweli z dnia 15. marca 1883. L. 39 Dz. u. p. z motywami ciał ustawodawczych i rezolucyami Izby poselskiéj, tudzież odnośnemi ustawami, rozporządzeniami i orzeczeniami. Zebrał, przetłómaczył i wydał ... Wybór ustaw i rozporządzeń państwowych i krajowych, II. Lwów, nakł. wydawcy, główny skład w Księgarni J. Milikowskiego (P. Starzyk), Druk. Ludowa, 1883,
45294 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909). Ustawy robotnicze. Najnowsze zmiany i uzupełnienia ustawy przemysłowéj wraz z motywami ciał ustawodawczych, rezolucyami Izby poselskiéj, rękojmiami rządowemi, tablicą porównawczą, tudzież odnośnemi ustawami, rozporządzeniami i okólnikami. Zebrał, przetłómaczył i wydal ... Wybór ustaw i rozporządzeń państwowych i krajowych, V. Lwów, nakł. Księg. J. Milikowskiego. (P. Starzyka), z Drukarni Ludowej, 1885,
45295 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909).
45296 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909), Wroński Ludwik. Nowa instrukcya sądowa czyli porządek czynności dla sądów pierwszej i drugiej instancyi, tudzież czternaście rozporządzeń uzupełniających do tejże instrukcyi, procedury cywilnej i ordynacyi egzekucyjnej. Przetłumaczyli i uporządkowali Dr. Józef Aleksander Hibl adwokat krajowy i Ludwik Wroński c. k. rejent ksiąg gruntowych. Złoczów, nakł. i druk. Księgarni Wilhelma Zukerkandla, 1898,
45280 Hibl Józef (z Rzeszowa). Cacodermata syphilitica. Dissertatio inauguralis Auctore ..., Medicinae Doctore. Viennae, typis Caroli Ueberreuter, 1841,
45281 Hibl Józef (z Rzeszowa).
45279 Hibl Edward.
45278 Hibl Adam.
45277 Hiawata.
45276 Hiärne Harald.
45275 Hiärn Thomas. Ehst-, Lyf- und Lettlaendische Geschichte. Nach der Originalhandschrift herausgegeben und im Drucke besorgt von Dr. C. E. Napiersky, ordentlichem Mitgliede der kurländischen Gesellschaft für Litteratur und Kunst, der lettisch-litterarischen Gesellschaft, der königl. dänischen Gesellschaft für nordische Alterthumskunde zu Kopenhagen, der königl. preussischen deutschen Gesellschaft zu Königsberg und der Allerhöchst bestätigten Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee-Gouvernements Russlands zu Riga. (Monumenta Livoniae Antiquae, Erster Band). Riga, Dorpat und Leipzig, Verlag von Eduard Frantzen's Buchhandlung, gedruckt bei W. F. Häcker, 1835,
45274 Hiard Tiburce. Notice nécrologique sur M. le comte Alexandre-Ezéchiel Moszczenski, dernier staroste de Brzesc en Cujavie (Grande Pologne), ancien président de la Chambre des comptes du Palatinat de Gnesen pour le payement de l'impôt de la dîme, ancien juge au Tribunal de Gnesen, ancien officier, ancien maréchal des diétines dans le cercle de Wongrowitz et juge de paix du même cercle, etc., mort a Wongrowitz (Province de Posen, Prusse) en juillet 1846; par... colonel en retraite. Extrait du Nécrologe universel du XIXe siècle, revue générale biographique et nécrologique. Paris, imprimé par Plon Frères, 1846,
45273 Hiacynta Marescotti św. (1588—1640).
45272 Hiacynt św.
45271 Hezjod (VIII/VII w. przed Chr.).
45257 Heyzmann Udalryk (prof. U. J.; 1835—1918). Rechts-historischer Beitrag zum Studium der kirchlichen Coelibatsgesetzgebung von Dr. ... Krakau, in der Buchdruckerei der k. k. Universität, 1859,
45258 Heyzmann Udalryk (prof. U. J.; 1835—1918). Balthazaris Behem codex picturatus Anno 1505, continens privilegia et plebiscita urbis Cracoviae. Besprochen von Professor Dr. ... aus Krakau. (Aus dem XXXIII. Bande des von der kais. Akademie der Wissenschaften herausgegebenen Archivs für Kunde österreichischer Geschichtsquellen besonders abgedruckt). Wien, in Commission bei Karl Gerold's Sohn, aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1865,
45259 Heyzmann Udalryk (prof. U. J.; 1835—1918). Najnowsze prawa Kościoła katolickiego w Państwie Austryackiém odnośnie do Konkordatu. Zebrał O. P. Dr. U. W. Heyzmann Prof. Prawa kanonicznego przy c. k. Uniwersytecie Jagiellońskim. Dochód czysty prze znacza się na korzyść ubogich, zostających pod opieką Towarzystwa Dobroczynności w Krakowie. Kraków, nakł. autora, Friedlein, druk. Uniwers. Jagiell., 1861,
45260 Heyzmann Udalryk (prof. U. J.; 1835—1918). Prawo kanoniczne. B. m. b. r. (Kraków, ok. 1870),
45261 Heyzmann Udalryk (prof. U. J.; 1835—1918). Prawo Kanoniczne. Wykład Prof. Dra... B. m. b. r. (Kraków, ok. 1875), litografia Pruszyńskiej,
45262 Heyzmann Udalryk (prof. U. J.; 1835—1918). Przemówienie Prof. Dra ... Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, miane podczas imatrykulacyi uczniów d. 6 Grudnia 1883 r. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. redakcji Czasu, druk. Czasu, 1883,
45263 Heyzmann Udalryk (prof. U. J.; 1835—1918). Zur Publication der Trienter Beschlüsse in Polen. Von Dr. ..., Professor der Rechte an der Hochschule zu Krakau. Besonderer Abdruck aus dem Archiv für katholisches Kirchenrecht. Mainz, Druck von Franz Sausen, 1869,
45264 Heyzmann Udalryk (prof. U. J.; 1835—1918). Jeszcze słów kilka o konkordacie obwieszczonym pat. ces. z d. 5 listopada 1855 D. p. p. N. 195. (Odb. z Czasu). Kraków, druk. Czasu, (1870),
45265 Heyzmann Udalryk (prof. U. J.; 1835—1918). Statuta synodalia episcoporum Cracoviensium XIV et XV saeculi e codicibus manu scriptis typis mandata, additis statutis Vielunii et Calissii a. 1420 conditis (et ex rarissimis editionibus—etiam authenticis — nunc iterum editis). Editionem curavit Prof. Dr.... Membrum Cracoviensis c. r. Academiae Litterarum. Starodawne prawa polskiego pomniki. Tom IV wydany staraniem komisji historycznéj Akademii Umiejętności w Krakowie jako dalszy ciąg tomów I i II wydanych w r. 1856 i 1870 przez Antoniego Zygmunta Helcla, tudzież tomu III, wydanego w roku 1874 przez Michała Bobrzyńskiego. Cracoviae, sumptibus Academiae Litterarum, typis Universitatis Jagellonicae, a. MDCCCLXXV (1875),
45266 Heyzmann Udalryk (prof. U. J.; 1835—1918). Thesen aus dem Gebiete der Rechts-u. Staatswissenschaften, welche nach abgelegten vier strengen Prüfungen zur Erlangung der juridischen Doctorswürde an der k. k. Jagellonischen Universität zu Krakau..., aus Husiatyn in Galizien gebürtig, am 9. Juni 1859 um 5. Uhr nachmittags im Collegium Iuridicum öffentlich zu vertheidigen bereit ist. Krakau, in der k. k. Universitäts-Buchdruckerei, 1859,
45267 Heyzmann Udalryk (prof. U. J.; 1835—1918). Ustawodawstwo kościoła o azylach w obec odnośnych ustaw państwowych. Szkic historyczno-kanoniczny przez Prof. Dra ... (Odb. z tomu IV Pamiętnika Akademii Umiejętności w Krakowie Wydział Filolog.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879,
45268 Heyzmann Udalryk (prof. U. J.; 1835—1918). Kilka uwag nad literaturą historii kościelnej i prawa kanonicznego w Polsce. Kraków, 1861.
45269 Heyzmann Udalryk (prof. U. J.; 1835—1918). Wykład prawa o małżeństwie katolików w Państwie Austryackiem Patentem Ces. z d. 8 października 1856 ogłoszonego. (Odb. z Czasu). Kraków, druk. Czasu, 1857,