Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
45317 Hielle Et Dietrich. N° 15. Piatnadcatyj godowoj otczot prawlenija Akcioniernago Obszczestwa Żyrardowskich Manufaktur Gille i Ditricha za piatnadcatyj god diejatielnosti Obszczestwa 1899/1900 t. je. za wriemia s 19. Ijunia (1. Ijula) 1899 g. po 17 (30) Ijunia 1900 g. Tamże [Warszawa, w Tipografii S. Orgielbranda Synowiej], 1900,
45318 Hielle Et Dietrich. Protokoł szestago oczeriednago obszczago sobranija akcionierow Obszczestwa Żyrardowskich Manufaktur Gille i Ditricha. (Warszawa), w Tipografii S. Orgielbranda Synowiej, (1892),
45319 Hielle Et Dietrich. Protokoł wos'mogo oczeriednago obszczago sobranija akcionierow Obszczestwa Żyrardowskich Manufaktur Gille i Ditricha. (Warszawa), w Tipografii S. Orgielbranda Synowiej, (1894),
45320 Hielle Et Dietrich. Przepisy porządkowe fabryki w Żyrardowie. Fabrik-Ordnung für die Fabrik zu Zyrardow. Warszawa, druk. Aleksandra Ginsa, 1873,
45322 Hielle Et Dietrich. Die Mittelschule und Elementarschulen in Posen (Poznań). (W: Programm der städtischen Mittelschule zu Posen 1869). Posen, 1896,
45323 Hielle Et Dietrich.
45306 Hielle Et Dietrich. Cennik fabryki wyrobów lnianych, bielizny stołowej w Żyrardowie. Warszawa, druk. A. Ginsa, (1884),
45307 Hielle Et Dietrich. N° 1. Pierwyj godowoj otczet prawlenija Akcioniernago Obszczestwa Żyrardowskich Manufaktur Gille i Ditricha za pierwyj god diejatielnosti Obszczestwa 1885/6 t. je. za wriemia s 19 Ijunia (1 Ijula) 1885 g. po 18 Ijunia (30 Ijunia) 1886 g. Warszawa, w Tipografii Władisława Szulca, 1895,
45308 Hielle Et Dietrich. N° 6. Bericht der Verwaltung der Actien-Gesellschaft der Żyrardower Manufacturen von Hielle & Dittrich pro 1890/91 sechstes Betriebsjahr der Gesellschaft vom 1 Juli 1890 bis zum 30 Juni 1891. Warschau, Druck von S. Orgelbrand's Söhne, 1892,
45309 Hielle Et Dietrich. N° 7. Bericht der Verwaltung der Actien-Gesellschaft der Żyrardower Manufacturen von Hielle & Dittrich pro 1891/92 siebentes Betriebsjahr der Gesellschaft vom 1 Juli 1891 bis zum 30 Juni 1892. Tamże [Warschau, Druck von S. Orgelbrand’s Söhne], 1893,
45310 Hielle Et Dietrich. N° 8. Bericht der Verwaltung der Actien-Gesellschaft der Żyrardower Manufacturen von Hielle & Dittrich pro 1892/93 achtes Betriebsjahr der Gesellschaft vom 1 Juli 1892 bis zum 30 Juni 1893. Tamże [Warschau, Druck von S. Orgelbrand’s Söhne], 1894,
45311 Hielle Et Dietrich. No 9. Diewiatyj godowoj otczot prawlenija Akcioniernago Obszczestwa Żyrardowskich Manufaktur Gille i Ditricha za diewiatyj god diejatielnosti Obszczestwa 1893/94 t. je. za wriemia s 19 Ijunia (1 Ijula) 1893 g. po 18 Ijunia (30 Ijunia) 1894 g. Warszawa, w Tipografii S. Orgielbranda Synowiej, 1895,
45305 Hielke Karol Józef. Iris philologica, recherches philologiques, etnographiques et historiques, sur l'origine des peuples et du polytheisme du monde ancien par ... ex-professeur des langues etrangéres en France, des langues française et anglaise au Canade, étudiant de l'école royale et speciale des langues orientales de Paris. Varsovie, druk. Jana Psurskiego, 1858,
45304 Hicner Aleks.
45303 Hickel J. Carl (1811—1855).
45302 Hicke Arkady.
45301 Hibner Jan.
45298 Hiblówna Wiktoria. Bohaterskie dzieci. Ośm opowiadań dla dziatwy i młodzieży polskiej, przetłumaczyła i napisała W. H. Lwów, nakł. własnym, J. Milikowski (P. Starzyk), druk. S. F. Piątkiewicza w Przemyślu, (1886),
45299 Hiblówna Wiktoria. W tatarskiéj niewoli. Obrazek z przeszłości skreśliła ... (Biblioteka dla Młodzieży, tomik XIX). Lwów, nakł. Towarzystwa Pedagogicznego, I Związkowa Drukarnia, 1886,
45300 Hiblówna Wiktoria.
45297 Hibler (von) Emanuel (1865—1911).
45282 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909). Mowa wygłoszona w Przemyślu dnia 14 lipca na pogrzebie śp. Waleryana Schumachera, nauczyciela i członka Wydziału Sokoła w Jaworowie przez ... Przemyśl, druk. Józefa Styfiego, 1897,
45283 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909). Nauka prawa polskiego wobec zamierzonej reformy studjów prawniczych w Austrji. Napisał Dr. ... Adwokat krajowy w Jaworowie. Przedruk z „Prawnika” z r. 1891. Lwów, nakł. autora, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1892,
45284 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909). Nowela exekucyjna Z dnia 10 czerwca 1887. Nr. 74 Dz. u. p. wraz z rozporządze niem wykonawczem z dnia 21. czerwca 1887, tudzież z objaśnieniami z motywów i rozpraw ustawodawczych, jakotéż z textem niemieckim. Opracował i wydał Dr. ... Wybór ustaw i rozporządzeń państwowych i krajowych, VIII. Sanok, nakł. wydawcy, druk. K. Pollaka; Lwów, skład w Księgarni J. Milikowskiego (P. Starzyka), 1887,
45285 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909). Nowela do prawa prywatnego z dnia 7. lipca 1896. Nr. 140 Dz. u. p., o drogach z konieczności. Z motywami i tekstem niemieckim. Uporządkował, przetłumaczył i wydał Dr. ... Adwokat krajowy. Złoczów, nakł. i druk. Księgarni Wilhelma Zukerkandla, 1898,
45286 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909). Nowele hipoteczne i katastralne wraz z motywami, tudzież odnośnemi ustawami i rozporządzeniami. Zebrał, przetłómaczył i wydał ... Wybór ustaw i rozporządzeń państwowych i krajowych, IV. Lwów, nakł. Księgarni J. Milikowskiego (P. Starzyka), Druk. Ludowa, 1885,
45287 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909). Galicyjskie prawo drogowe i budownicze na prowincyi. Zbiór ustaw, rozporządzeń i instrukcyj drogowych i budowniczych, obo wiązujących w Galicyi z wyłączeniem główn. miast Lwowa i Krakowa. Zebrał i wydał Dr. ... Wybór ustaw i rozporządzeń państwowych i krajowych, VII. Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i Syna, 1887,
45288 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909). Najnowsze galicyjskie Prawo drogowe i budownicze na prowincyi. Zbiór ustaw, regulaminów, rozporządzeń i. (!) t. d. drogowych i budowniczych, wydanych od r. 1887 tudzież instrukcya rachunkowo-kasowa z wzorami. Zebrał i wydał Dr. ... adwokat krajowy. Uzupełnienie do zbioru, wydanego w r. 1887 p. n.: „Galicyjskie prawo drogowe i budownicze na prowincyi”. Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, 1898,
45289 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909). Austryacko-galicyjskie prawo naftowe. Zbiór ustaw i rozporządzeń, dotyczących górnictwa, przemysłu i handlu naftowego, opodatkowania i oclenia nafty, ustroju i postępowania władz w sprawach naftowych, poprzedzony wstępem historycznym. Opracował i wydał Dr. ... Wybór ustaw i rozporządzeń państwowych i krajowych, IX. Sanok, nakł. wydawcy, druk. K. Pollaka; Lwów, skład w Księgarni P. Starzyka, 1888,
45290 Hibl Józef Aleksander (zm. 1909). Rozporządzenia wykonawcze do ustawy robotniczej tudzież najnowsze uzupełnienia ustawy przemysłowej. Zebrał, ułożył i wydał ... Wybór ustaw i rozporządzeń państwowych i krajowych, VI. Przemyśl, nakł. wydawcy, J. Milikowski (P. Starzyk), druk. S. F. Piątkiewicza; Lwów, skład w Księgarni J. Milikowskiego (P. Starzyka), 1885,