Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
48363 Hueffer Francis (1843—1889). Chopin. Musical Studies. Edinburgh, Adam & Charles Black, 1880,
48596 Huneker James Gibbons (1860—1921). Chopin. The man and his music. New York, Charles Scribner’s Sons, 1900,
94062 Kleczyński Jan (1837—1895). Chopin's Greater Works (Preludes, Ballades, Nocturnes, Polonaises, Mazurkas). How they should be understood. Including Chopin's Notes for a „Method of Methodes”.Translated with additions by Natalia Janotha. London, W. Reeves, 1896,
94061 Kleczyński Jan (1837—1895). Chopin's grössere Werke. Praeludien, Balladen, Nocturnes, Polonaisen, Mazurkas. Wie sie verstanden werden sollen. Von... Einschliesslich Chopin's Notizen zu der: „Méthode des Méthodes”. Ins Deutsche übertragen von A. C. H. …… Herausgegeben von Natalie Janotha, Königlich preussischer Hofpianistin. Mit 3 Portraits und 1 Facsimile. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel, 1898,
30204 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Mętlewicz Józef Kalasanty (J. K. Mę.; 1808—1858). Choracjusz (sic!) i Kuracjusz, czyli Udanie. Krt. w 1 a.
11548 Buczek Theod. P. Chorale, geistliche Lieder und Gesänge zwei- und drei- stimmig, für ewangel. Schulen zusammengestellt und bearbeitet von... Wien, A. Pichlers Witwe & Sohn, 1887,
78858 Janocha Andrzej (o. kapucyn, pisał pod imieniem zakonnym Florian; 1855—1921). Choralik czyli małe oficyum pokutujących braci i sióstr Trzeciego zakonu św. o. Franciszka Serafickiego. Wyd. 2. Kraków, nakł. oo. Kapucynów, druk. Czasu, 1896,
26767 Döring Gottfried (1801—1869). Choralkunde in drei Büchern von... Danzig, Verlag von Th. Bertling, Druck von A. W. Kafemann, 1865,
1855 Altmann Karol Fryderyk Wilhelm (1824–1889). Choralmelodienheft. Brieg, 1853.
79147 Janusz Antoni ks. (1820—1861). Chorał czyli zbiór melodyi do kancyonału katolickiego ks. ... używanego na Szląsku i w Galicyi, ułożony na cztéry głosy do grania na organach i śpiewania. Lipsk, druk. F. A. Brockhausa, 1873,
79352 Jarmusiewicz Jan ks. (1781—1844). Chorał gregoryański rytualny, historycznie objaśniony i na teraźniejsze noty przełożony, dla użytku Chórów kościelnych, z akompaniamentem organu lub fortepianu. Wiedeń, druk. Ant. Straussa, Jabłoński we Lwowie, (1834),
62815 Engeström Benzelstierna Wawrzyniec (1829—1910). Chorał Kornela Ujejskiego w obrazach Jana Styki. Poznań, 1895,
15101 Chorał. Chorał pieśni,
15102 Chorał. Chorał z r. 1846,
48333 Huczkowski Klemens (wydawca). Chorał Żydów i Mameluków, wieczór d. 22 Października 1869. (Lwów), wyd. i nakł. Klem. Huczkowskiego, druk. K. Pillera, 1869,
15103 Chorał. Chorał żydów i mameluków, wieczór dnia 22 paźdz. 1869. (Lwów), wydanie i nakład Klein. Huczkowskiego, druk. K. Pillera, 1869,
8329 Bogedain Bernard ks. (1810—1860). Chorał, czyli dostateczny zbiór melodyi, bo przeszło 500 pieśni katolickich w języku polskim ułożony na cztery głosy do grania na organach i śpiewania. Opole na Szląsku, 1855,
12375 Buszczyński Stefan (1821—1892). Chorał: Do pracy, 1877.
18458 Czasopisma. Chorągiew Swobody. Chorągiew Swobody. Wilno, 1863.
15097 Chorągiew, Chorągiew, gazeta krotoszyńska. Od 1 czerwca 1900 r. Redaktor Ludw. Gayzler, druk. Gazety Ostrowskiej w Ostrowie, wydawana trzy razy na tydzień, kwartalnie
18457 Czasopisma. Chorągiew. Chorągiew. Gazeta krotoszyńska. (Trzy razy tygodniowo). 1900.
12562 Bykowski Piotr Jaxa (1823—1889). Chorągwie Kmitów, powieść z XVII w. na tle prawdziwych zdarzeń osnuta. Warszawa, nakł. B. Cassiusa, druk. Wieku, 1880,
15107 Chorditis. Chorditis vocalis
15108 Chorea. Chorea Sancti Viti
77861 Jakubowski Józef (właściwie: Jakub Józef, prof. medycyny U. J.; 1796—1866). Choreae Sti Viti traumaticae exemplum succincte descriptum, viro egregio Francisco Kostecki Medic. et Chirurg. Dri et praxeos medicae profess. emerito, die 19 Julii 1838 semisaeculare festum celebranti offert ... Liberae Civitatis Cracoviensis protomedicus. Cracoviae, typis Stanislai Gieszkowski, 1838,
45344 Higier Henryk (1866—1942). Choroba Basedow'a. Opisał Dr. med. ... (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1893,
101332 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Choroba Basedowa. W postaci wykładu napisał Dr. ... I-szy asystent Kliniki lekarskiej Uniwersytetu Jagiell. (Nadb. z Rozpraw z zakresu medycyny praktycznej). Kraków, nakł. Wydawnictwa dzieł lekarskich polskich, druk. W. Korneckiego, 1894,
62365 Elsenberg Antoni (1852—1910). Choroba Bright'a pochodzenia syfilitycznego. Napisał Dr med. ... (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1894,
24540 Denucé Maurycy (z Bordeaux; 1859—1924). Choroba Pott'a. Odczyty kliniczne, Ser. X. nr. 109—111. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1898,
14211 Chłapowski Franciszek (1845—1923). Choroba Stokes-Adema (Bradycardia chronica syncopalis). Poznań, 1894,