Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
43182 Hauptmann Gerhart (1862—1946). Tkacze. Sztuka w 5 aktach. Rzecz dzieje się w końcu pierwszej połowy bieżącego stulecia, około roku 1840 na, (!) Szląsku przeł. z upoważnienia autora Wiktor Tusza (Edmund Libański). Londyn, w Drukarni Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich (tak na k. tyt., na końcu : printed and published by Al. Dębski), 1898,
43183 Hauptmann Gerhart (1862—1946). Woźnica Henszel. Sztuka w 5-ciu aktach przełożył Gabryjel Kempner. Warszawa, wydawnictwo Władysława Okręta, Gebethner i Wolff, druk. E. Lubowskiego i Ski, 1900,
43184 Hauptmann Gerhart (1862—1946).
43185 Hauptstock ks.
43186 Haupt-Uebersicht. Haupt-Uebersicht der seit dem Erscheinen der Ergänzungstabellen zur Strassenkarte von Galizien in dem Strassenwesen dieses Landes eingetretenen Veränderungen. Chorographische Abtheilung, 1837. B. m.,
43187 Hauptursachen. Hauptursachen der letztzeitigen finanziellen Niederlagen in Oesterreich. Hilferuf eines alten Soldaten! Lemberg, Selbstverlag des Verfassers, in Commission bei J. Zawadzki, 1876,
43188 Hauptversammlung. Hauptversammlung der Deutschen Kolonialgesellschaft zu Danzig (Gdańsk) am 27— 29 Juni 1898. Danzig, Kafemann, 1898,
43189 Hauptversammlung. Hauptversammlung des Provinzialvereins Posen (Poznań). Separat-Abdruck aus dem Korrespondenz-Blatt für die Philologenvereine Preussens. Gelsenkirchen, Druck von Carl Bertenburg, b. r. (1894),
43190 Haupt-Verwaltungs-Bericht. Haupt-Verwaltungs-Bericht des Magistrats zu Breslau (Wrocław) für das Jahr 1844. Breslau, Druck von Grass, Barth und Comp., b.r.,
43191 Haur Jakub Kazimierz (1632—1709). Ekonomika lekarska albo Domowe lekarstwa Przez... dla publiczney wiadomości ku zaratowaniu zdrowia ludzkiego wynaleziona, Która okazuie znaki wszelkich chorob ludzkich, i skuteczne lekarstwa na też podaie. Z przydatkiem Sekretów lekarskich Hirneysa niegdyś sławnego doktora przedrukowana Zà (!) Dozwoleniem Zwierzchności. Berdyczów, 1811,
43192 Haur Jakub Kazimierz (1632—1709).
43193 Hauréau Jean-Barthélemy (1812—1896). Histoire de la Pologne depuis son origine jusqu'en 1846, suivie de notices biographiques sur ses grands hommes; par M. B. Hauréau. (Ze zbioru: Nouveaux résumés). Paris, Pagnerre éditeur; Troyes, typographie Cardon, 1846,
43194 Hauréau Jean-Barthélemy (1812—1896). Storia della Polonia dai primi tempi insino all'anno 1846 aggiuntivi cenni biografici intorno a'suoi grandi uomini dal francese di M. B. Haureau. Volume unico. Capolago, Tipografia Elvetica, 1847,
43195 Hauréau Jean-Barthélemy (1812—1896). Storia della Polonia, dalla sua origine a' nostri di'. Con in fine alcune notizie biografiche degli uomini illustri di quella di B. Hauréau. Volume unico. Venezia, stabilimento tipogr. encil. di G. Tasso, 1848,
43196 Haus. Haus der Abgeordneten. 8-te Legislatur-Periode. I Session 1863—1864. (Berlin, 1864),
43197 Haus. An das Hohe Haus der Abgeordneten, 1880;
43198 Haus. Das schwarze Haus in Weiss-Russland. (Roman). Heidelberg, 1810,
43199 Hausberg.
43200 Hausblätter. Breslauer Hausblätter für das Volk. (Dwa razy w tygodniu, od r. 1869 dziennik. Wyd. J. Wick i in.). Breslau (Wrocław), 1863—1871,
43201 Hausbrandt Wiktor (1851—1904). Franceska z Rawenny. Tragedja w pięciu aktach przez W. H. Warszawa, druk. Władysława Dębskiego, 1879,
43202 Hausbrandt Wiktor (1851—1904).
43203 Hauschilt (kapitan).
43204 Hausdorf. Ueber die mit dem hiesigen Kön. kath. Gymnasium verbundene Erziehungs-Anstalt, Convict, Convictorium zu St. Joseph genannt. Breslau (Wrocław) F. W. Grössel, 1828,
43205 Hausen Juel N. Podróż do Morza Lodowatego opowiedział ... Przełożyła z oryginału duńskiego R. Bernsteinowa. Warszawa, nakł. Księgarni G. Centnerszwera, druk. M. Lewińskiego, 1898,
43206 Hauser Chaim.
43207 Hauser Fernand (tir. 1869).
43208 Hauser Gustav (ur. 1856).
43209 Hauser Jakub.
43210 Hauser Kasper (zm. 1833).
43211 Hauser Leopold (zm. 1908). Monografia miasta Przemyśla. Napisał ... Z widokami i starożytnym planem miasta. Przemyśl, nakł. Księgarni Braci Jeleniów, czcionkami Karola Prochaski w Cieszynie, 1883,