Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109405 Kożuchów (Freystadt).
109410 Kożuchowski, komisarz wojewódzki, referendarz stanu.
109427 Kożuchowski Tadeusz.
109425 Kożuchowski Stanisław (ur. 1855). Statistik-casuistischer Beitrag zur Kenntniss der Fistula ani. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doctors der Medicin verfasst und mit Bewilligung Einer Hochverordneten Medicinischen Facultät der Kaiserlichen Universität zu Dorpat. zur öffentlichen Vertheidigung bestimmt von Stanislaus v. Kożuchowski. Ordentliche Opponenten: Docent Dr. W. Koch. - Prof. Dr. R. Kobert. - Prof. Dr. Körber. Dorpat, Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei, 1886,
109426 Kożuchowski Stanisław (ur. 1855).
109424 Kożuchowski St.
109423 Kożuchowski Nemezy.
109422 Kożuchowski Leszek.
109421 Kożuchowski Lech, mylnie.
109418 Kożuchowski Antoni ks. (zm. po 1902). Nauki majowe ku czci Niepokalanej Bogarodzicy, miane w Żytomierzu przez Ks. ..., S. T. M. Nauczyciela Seminarjum Łucko-Żytomierskiego, Kanonika Honorowego. Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, Księgarza, druk. J. Korzeniewskiego, 1874,
109419 Kożuchowski Antoni ks. (zm. po 1902).
109420 Kożuchowski Antoni Dzik.
109413 Kożuchowski Aleksander (zm. 1835). Polak ocucony wiersz liryczny i Wspomnienia w Dniu 20. Czerwca 1816. Przez ... Warszawa, 1816,
109414 Kożuchowski Aleksander (zm. 1835). O Seymie Królestwa Polskiego przez Ko.... Warszawa, druk. XX. Piarów, 1818,
109415 Kożuchowski Aleksander (zm. 1835). O Seymie Królestwa Polskiego przez Ko.... Drukowano w Warszawie 1818. R.,
109416 Kożuchowski Aleksander (zm. 1835). O więzieniach. Przez Alexandra Kożuchowskiego, Kommissarza Wydziałów Woyskowego i Policyinego w Województwie Mazowieckiém. Tom Iwszy. o Więzieniach Zagranicznych. Warszawa, druk. Łątkiewicza, 1825,
109417 Kożuchowski Aleksander (zm. 1835).
109411 Kożuchowski A.
109412 Kożuchowski A.
109409 Kożuchowska Teresa Marta.
109408 Kożuchowska Aniela.
109407 Kożuchowscy.
109406 Kożuchowiak St.
108614 Kożin I. F.
108437 Kożeniewskij J.
108423 Kożdoń St.
108422 Kożdoń Paweł, rolnik.
109292 Koźmiński.
109293 Koźmiński, burmistrz.
109363 Koźmiński W., z Bucniowej w pow. latyczniowskim.