Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
47284 Hoene Wroński Józef Maria (1776—1853). Reforma absolutna przeto ostateczna wiedzy ludzkiej. Wyjątek. Wydawca L. Niedźwiecki. Paryż, Biblioteka Polska, Drukarnia Polska A. Reiffa, 1891,
39275 Gazeta Ogłoszeń. Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca. Wydawca Karol Wolny, odpowiedzialny redaktor Leon Misiakiewicz, z drukarni Szczęsnego Bednarskiego we Lwowie, rok I: 1892 — rok II: 1893,
7343 Biruta. Biruta. Część pierwsza. Wydawca Józef Krzeczkowski. 1837. Wilno, nakładem wydawcy, wytłoczono u Teofila Glücksberga, 1838.
3618 Athenaeum. Athenaeum. Pismo poświęcone historyi, literaturze, sztukom, krytyce i t. d. Wydawca J. I. Kraszewski. Wilno, druk. Teofila Glücksberga.
105495 Biblioteka. Biblioteka Nowego Dzwonka. Wydawca i redaktor: ks. Marceli Dziurzyński. Kraków, nakł. wydawcy, druk. Czasu, z. I, (1895),
105715 Biblioteka umiejętności lekarskich. Biblioteka umiejętności lekarskich. Wydawca i redaktor prof. dr Girsztowt w Warszawie, po zgonie jego dr Łuczkiewicz. Wydawane przez redakcję Gazety Lekarskiej. Prenumerata na dzieła opublikowane od 1868 do 1 Stycznia 1878 roku wynosiła rs. 208.
33488 Faun. Faun, dwutygodnik artystyczno-humorystyczny ilustrowany wychodzi we Lwowie 1. i 15. każdego miesiąca. Wydawca i redaktor odpow. Włodzimierz Tepa, kierownik artystyczny Leon Wein, druk. Słowa Polskiego, rok I: 1899, nry 1 (z 1 1)—9 (z 1 V),
75145 Intrygi. Intrygi dworskie. Szkic z czasów Augusta III. (Towarzystwo imienia Stanisława Staszica we Lwowie, Rok I. Tomik X. Grudzień 1889). Wydawca i odpowiedzialny redaktor Szczepan Wicherek. Lwów, nakł. Towarzystwa im. Stanisława Staszica, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1889,
1950 Ameryka. Ameryka (tygodnik). Wydawca A. A. Paryski (z Bochenia pod Łowiczem). Wychodzi od 21 września 1889 w Toledo Ohio U. S. America, do r. 1900.
105793 Biedaczek. Biedaczek czyli Mały i tani Tygodnik dla biednego Ludu (od drugiego kwartału 1849:... czyli Duży a tani Tygodnik dla biednego Ludu; od czwartego kwart. tegoż roku:... czyli Pisemko czasowe dla biednego Ludu). Wydawca (i red. odpow.) Sjerp-Polaczek (Julian Prejs). Wychodzi raz na tydzień (co piątek w południe, od kwartału czwartego r. 1849 wychodzi co środę i sobotę). Pojedynczy nr liczy str. 4 w 4ce. Prenumerata kwartalna: sgr. 6 fen. 3 (od kwartału czwartego 1849: sgr. 10).
89544 Katalogi. Królikowski Karol (1806—1871). Katalog Księgarni ... sztuk 16, wydawany w Paryżu różnemi czasy,
87405 Kalender (Krakauer). Krakauer Kalender, wydawany w Ołomuńcu, Peszcie, Presburgu i Wiedniu,
86775 Kalendarze. Kalender (Krakauer). Krakauer Kalender wydawany w Ołomuńcu, Peszcie, Presburgu i Wiedniu
84639 Kalendarz. Kalendarz domowy i gospodarski na rok zwyczajny 1854, mający dni 365. Ułożony na południk i poziom warszawski. Wydawany przez Stanisława Janickiego. Tamże [Warszawa], (1853),
17487 Cyrkularz. Cyrkularz (dawniej Okólnikiem zwany) od r. 1834 do 1843 i później wychodz. miesięcznie w Warszawie. Wydawany przez Komisję Skarbu w materii skarbowej,
59716 Dwutygodnik medycyny publicznéj. Dwutygodnik medycyny publicznéj. Organ Towarzystwa lekarzy galicyjskich. Poświęcony I) Sprawom Zawodu Lekarskiego i Organizacyi służby zdrowia; II) Higijenie publicznéj i prywatnéj; i III) Medycynie sądowéj. Wydawany pod redakcyją Doc. Dra K. Grabowskiego i Prof. Dra St. Janikowskiego w Krakowie, oraz Prymar. Dra J. Różańskiego we Lwowie (od nru 7 r. 1878: Wydawany pod redakcyją Doc. Dr. K. Grabowskiego i Prof. Dr. St. Janikowskiego w Krakowie, oraz Radzcy zdrow. Dr. F. Cassiny i Prosekt. Dr. L. Feigla we Lwowie, od nru 1 r. 1879: Wydawany pod redakcyją Doc. Dr. K. Grabowskiego i Prof. Dr. St. Janikowskiego w Krakowie, oraz prosekt. Dr. L. Feigla we Lwowie; od r. 1880: Dwutygodnik medycyny publicznéj i praktycznéj. Organ Towarzystwa lekarzy galicyjskich. Wydawany pod redakcyją Prof. Dr. St. Janikowskiego w Krakowie, ze współudziałem Doc. Dr. L. Feigla we Lwowie). Kraków, redaktor odp. Stanisław Janikowski, nakł. K. Grabowskiego i St. Janikowskiego (od. nru 1 r. 1880: nakł. St. Janikowskiego), druk. Uniw. Jag. (od 1878 nr 13 druk. Pobudkiewicza), 1877 (rok I, nr 1 z 1 I)—1880 (rok IV, nr ostatni 12 z 25 VI), wychodzi 1 i 15, a potem 10 i 25 każdego miesiąca
1764 Almanach. Almanach oder Allgem. lemb. Kalender auf den Lemberger Mittagskreis berechnet. Wydawano od r. 1782, w druk. Pillera, lata od 1800 do 1821,
105673 Biblioteka Romansów. Biblioteka Romansów. Wydawano ją z nowym rokiem 1820 w Warszawie z drukarni przy ulicy Gęsiej oddziałami.
3091 Archiwum Teologiczne. Archiwum Teologiczne. Pismo czasowe, poświęcone oświeceniu i zbudowaniu religijnemu. Wydawane przez ks. Jabczyńskiego (Jana Nep.), kanonika i kaznodzieję metropolitalnego poznańskiego. (Kwartalnik). Poznań, nakł. wydawcy, druk. Karola Pompejusza (od poszytu 2: druk. W. Dekera i Sp.), Rok I 1836 – II 1837,
49556 Kamieński Napoleon Ludwik Felicjan (1806—1873). Katalog Nr 1 (1875), Nr 2 r. 1876, Nr 3 r. 1877 — wydawane pod firmą N. Kamieńskiego i Spółki—
83318 Jutrnička (Serbska). Jutrnička (Serbska). Wydawana wot J. P. Jordana. (Lipsk), 1842,
2332 Angelini Gennaro dr. I Sobiesky e gli Stuards in Roma. La Rassegna Italiana (czasop.) wydawana w Rzymie, z sierpnia i września r. 1883,
105555 Biblioteka ludowa. Biblioteka ludowa polska. Wydawana przez księgarnię Luksemburską Władysława Mickiewicza w Paryżu, Rue Tournon 16, od r. 1866—71.
89530 Katalogi. Kraszewski Józef Ignacy (1812—1887). Wskazówka bibliograficzna, wydawana przez drukarnię ... w Dreźnie, 1868,
16782 Cooper James Fenimore (1789—1851). Sokole-Oko czyli przyjaciel Delawarów, opowiad. dla dzieci i młodzieży, z opowieści Ostatni Mohikanin. Wydaw. z funduszu im. B. Prusa. Warszawa, M. A. Wizbek, druk. J. Jeżyńskiego, 1897,
6133 Barta Marian A. Pro uprawu rosłyn hospodarśkych, czast' I: O uprawi naszych zbiż. (Wydaw. Proświty, 118),
104455 Benoni Karol dr (1841—1904). Głodowe lata, opowiadanie. Wydaw. Macierzy Pol. książeczka 15, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1884,
104261 Bem Antoni Gustaw (1848—1902). Jak mówić po polsku, czyli gramatyka polska w zarysie popularnym przez... Wydaw. Gebethnera i Wolffa. Warszawa, druk. A. Pajewskiego, 1889,
23886 Defoe Daniel (1660?—1731). Robinson Kruzoe, opowiadanie dla młodzieży. Wydaw. Alfr. Zonera w Warszawie i Łodzi,
84589 Kalendarz astronomiczny y gospodarski. Kalendarz astronomiczny y gospodarski Na Rok Pański 1807. Wydany w Warszawie, (1806),