Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
1950 Ameryka. Ameryka (tygodnik). Wydawca A. A. Paryski (z Bochenia pod Łowiczem). Wychodzi od 21 września 1889 w Toledo Ohio U. S. America, do r. 1900.
105793 Biedaczek. Biedaczek czyli Mały i tani Tygodnik dla biednego Ludu (od drugiego kwartału 1849:... czyli Duży a tani Tygodnik dla biednego Ludu; od czwartego kwart. tegoż roku:... czyli Pisemko czasowe dla biednego Ludu). Wydawca (i red. odpow.) Sjerp-Polaczek (Julian Prejs). Wychodzi raz na tydzień (co piątek w południe, od kwartału czwartego r. 1849 wychodzi co środę i sobotę). Pojedynczy nr liczy str. 4 w 4ce. Prenumerata kwartalna: sgr. 6 fen. 3 (od kwartału czwartego 1849: sgr. 10).
89544 Katalogi. Królikowski Karol (1806—1871). Katalog Księgarni ... sztuk 16, wydawany w Paryżu różnemi czasy,
87405 Kalender (Krakauer). Krakauer Kalender, wydawany w Ołomuńcu, Peszcie, Presburgu i Wiedniu,
86775 Kalendarze. Kalender (Krakauer). Krakauer Kalender wydawany w Ołomuńcu, Peszcie, Presburgu i Wiedniu
84639 Kalendarz. Kalendarz domowy i gospodarski na rok zwyczajny 1854, mający dni 365. Ułożony na południk i poziom warszawski. Wydawany przez Stanisława Janickiego. Tamże [Warszawa], (1853),
17487 Cyrkularz. Cyrkularz (dawniej Okólnikiem zwany) od r. 1834 do 1843 i później wychodz. miesięcznie w Warszawie. Wydawany przez Komisję Skarbu w materii skarbowej,
59716 Dwutygodnik medycyny publicznéj. Dwutygodnik medycyny publicznéj. Organ Towarzystwa lekarzy galicyjskich. Poświęcony I) Sprawom Zawodu Lekarskiego i Organizacyi służby zdrowia; II) Higijenie publicznéj i prywatnéj; i III) Medycynie sądowéj. Wydawany pod redakcyją Doc. Dra K. Grabowskiego i Prof. Dra St. Janikowskiego w Krakowie, oraz Prymar. Dra J. Różańskiego we Lwowie (od nru 7 r. 1878: Wydawany pod redakcyją Doc. Dr. K. Grabowskiego i Prof. Dr. St. Janikowskiego w Krakowie, oraz Radzcy zdrow. Dr. F. Cassiny i Prosekt. Dr. L. Feigla we Lwowie, od nru 1 r. 1879: Wydawany pod redakcyją Doc. Dr. K. Grabowskiego i Prof. Dr. St. Janikowskiego w Krakowie, oraz prosekt. Dr. L. Feigla we Lwowie; od r. 1880: Dwutygodnik medycyny publicznéj i praktycznéj. Organ Towarzystwa lekarzy galicyjskich. Wydawany pod redakcyją Prof. Dr. St. Janikowskiego w Krakowie, ze współudziałem Doc. Dr. L. Feigla we Lwowie). Kraków, redaktor odp. Stanisław Janikowski, nakł. K. Grabowskiego i St. Janikowskiego (od. nru 1 r. 1880: nakł. St. Janikowskiego), druk. Uniw. Jag. (od 1878 nr 13 druk. Pobudkiewicza), 1877 (rok I, nr 1 z 1 I)—1880 (rok IV, nr ostatni 12 z 25 VI), wychodzi 1 i 15, a potem 10 i 25 każdego miesiąca
1764 Almanach. Almanach oder Allgem. lemb. Kalender auf den Lemberger Mittagskreis berechnet. Wydawano od r. 1782, w druk. Pillera, lata od 1800 do 1821,
105673 Biblioteka Romansów. Biblioteka Romansów. Wydawano ją z nowym rokiem 1820 w Warszawie z drukarni przy ulicy Gęsiej oddziałami.
3091 Archiwum Teologiczne. Archiwum Teologiczne. Pismo czasowe, poświęcone oświeceniu i zbudowaniu religijnemu. Wydawane przez ks. Jabczyńskiego (Jana Nep.), kanonika i kaznodzieję metropolitalnego poznańskiego. (Kwartalnik). Poznań, nakł. wydawcy, druk. Karola Pompejusza (od poszytu 2: druk. W. Dekera i Sp.), Rok I 1836 – II 1837,
49556 Kamieński Napoleon Ludwik Felicjan (1806—1873). Katalog Nr 1 (1875), Nr 2 r. 1876, Nr 3 r. 1877 — wydawane pod firmą N. Kamieńskiego i Spółki—
83318 Jutrnička (Serbska). Jutrnička (Serbska). Wydawana wot J. P. Jordana. (Lipsk), 1842,
2332 Angelini Gennaro dr. I Sobiesky e gli Stuards in Roma. La Rassegna Italiana (czasop.) wydawana w Rzymie, z sierpnia i września r. 1883,
105555 Biblioteka ludowa. Biblioteka ludowa polska. Wydawana przez księgarnię Luksemburską Władysława Mickiewicza w Paryżu, Rue Tournon 16, od r. 1866—71.
89530 Katalogi. Kraszewski Józef Ignacy (1812—1887). Wskazówka bibliograficzna, wydawana przez drukarnię ... w Dreźnie, 1868,
16782 Cooper James Fenimore (1789—1851). Sokole-Oko czyli przyjaciel Delawarów, opowiad. dla dzieci i młodzieży, z opowieści Ostatni Mohikanin. Wydaw. z funduszu im. B. Prusa. Warszawa, M. A. Wizbek, druk. J. Jeżyńskiego, 1897,
6133 Barta Marian A. Pro uprawu rosłyn hospodarśkych, czast' I: O uprawi naszych zbiż. (Wydaw. Proświty, 118),
104455 Benoni Karol dr (1841—1904). Głodowe lata, opowiadanie. Wydaw. Macierzy Pol. książeczka 15, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1884,
104261 Bem Antoni Gustaw (1848—1902). Jak mówić po polsku, czyli gramatyka polska w zarysie popularnym przez... Wydaw. Gebethnera i Wolffa. Warszawa, druk. A. Pajewskiego, 1889,
23886 Defoe Daniel (1660?—1731). Robinson Kruzoe, opowiadanie dla młodzieży. Wydaw. Alfr. Zonera w Warszawie i Łodzi,
84589 Kalendarz astronomiczny y gospodarski. Kalendarz astronomiczny y gospodarski Na Rok Pański 1807. Wydany w Warszawie, (1806),
74891 Instruktarz (Jeneralny) Celny. Jeneralny Instruktarz Celny trzeciéy Edycyi Wydany w Warszawie dnia lgo Września Roku 1811,
25507 Długosz Jan (1415—1480). Album Długosza ku skromnemu uczczeniu czterechsetnéj rocznicy zgonu jego. Wydane d. 19 Maja 1880 R. Zawiera: Podobiznę z oryginalnego listu Długosza autograf u hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego. Tablicę erekcyjną z Psalteryi wybudowanéj przez Długosza. Tablicę erekcyjną z Bursy Długosza. Tablicę erekcyjną z kościoła w Raciborowicach. Podobiznę z kroniki Długosza z autografu u księcia Wład. Czartoryskiego. Podobiznę z Liber Beneficiorum z kodexu kapitulnego str. 1. Podobiznę z Liber Beneficiorum z Codexu kapitulnego str. 354 tom III. Podobiznę z żywotu św. Kunegundy z kodexu księcia Władysława Czartoryskiego. Podobiznę z Banderia Prutenorum Chorągiew Toruńska z kodexu kapitulnego. Autobiografia Długosza wyjęta z kroniki i z Liber Beneficiorum. Wydanie w 100 egzemplarzach przez X. J. (!) Polkowskiego, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880,
5417 Bandtkie Jerzy Samuel (1768—1835). Dzieje narodu polskiego, napisał... Filozofii Doktor, professor i bibliotekarz w Uniwersytecie krakowskim, członek Towarzystwa królewskiego przyjacioł nauk w Warszawie, Towarzystw uczonych krakowskiego, Górnéj Luzacyi i wrocławskiego. Wydanie trzecie znacznie pomnożone. Z portr. autora i 6 rycin. Tomów 2. Wrocław, W. G. Korn, 1835,
14484 Chociszewski Józef (1837—1914). Urban Długonos chłop polski. Jego dziwne przygody na lądzie i morzu, prawdziwe i zmyślone, przytem różne figle i dowcipy, które pobudzą każdego do wesołości i śmiechu. Dla rozrywki włościan robotników i mieszczan spisał podług własnego opowiadania Urbana Długonosa J. Ch. Wydanie trzecie pomnożone. Gniezno, nakł. Józefa Chociszewskiego, druk. J. B. Langiego, 1899,
105155 Besta J. i Cygan A. Polsko-niemiecka książka do czytania dla katolickich szkół elementarnych. Część I. Wydanie pierwsze. Głogówek, 1860,
127 Abecadlnik. Abecadlnik historyczny dla dobrych dzieci. Wydanie pierwsze Józefa Bensdorffa w Krakowie 1860. Praga, druk. synów Bogumiła Haase, 1860,
70821 Griecz Nikołaj Iwanowicz (1787—1867). Początkowe zasady ruskiéj grammatyki,. wydane przez... — Naczalnyja prawiła russkoj grammatyki. Wydanie pierwsze do czwartego 182.? — 183.? (Petersburg).
107202 Kot. Kot mądry. Wydanie nowe. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1880,