Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113526 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Podivínové. Román od J. I. Kraszewského. Vydání nové spisovatelem přehlednuté a opravené. S povolením spisov. přeložil Fr. L. Hovorka (František Ladislav Hovorka). (Díl I). (Matice lidu roč. XIV, číslo 5, běžné číslo 83). V Praze, nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých, tiskem dra. Edvarda Grégra, 1880,
113525 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Poczobut J. Pamiętnik 1640-1684,
113524 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). W pocie czoła. Z dziennika dorobkowicza. Spisał J. I. Kraszewski. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Stanisława Niemiery, 1884,
113523 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pjesnik i sviet, roman. Roman od J. I. Kraszewskoga. Preveo Ivan Broz. (Beletrističke Knjižnice Matice Hrvatske, sv. 4-6). U Zagrebu, tiskom Dioničke Tiskare, 1877,
113522 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Piosnka bez Tytułu Poezya I. J. (!) Kraszewskiego, muzyka S. Moniuszki. Warszawa, nakład i własność G. Gebethnera i R. Wolffa, w zakładzie sztycharskim Gebethnera i Wolffa, lit. Wł. Otto w Warszawie, b. r. (1862),
113521 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Piosnka Maryni z powieści Poeta i świat. Muzyka Ignacego Zaleskiego. Wilno, nakł. Józefa Zawadzkiego, Stich und Druck der Rödr'schen Officin in Leipzig, b. r. (ok. 1860),
113520 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pieśń Oracza. Muzyka W. Troschla. Fragment z poezyi Wiosna (!, zamiast: Wioska) J. Kraszewskiego. (Pieśni i piosnki do śpiewu z fortepianem napisał Wilhelm Troschel, nr 3). Warszawa, nakł. G. Sennewalda, lit. Mękarskiego, b. r. (ok. 1883-1885),
113519 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pieśń Jaruhy ze starej baśni J. J. (!)Kraszewskiego z Albumu Jubileuszowego, muzyka Władysława Żeleńskiego. (Śpiewy Różnych Kompozytorów Polskich i Obcych, nr 45). Warszawa, (nakł. Ferdynanda Hösicka), lit. C. Witanowskiego, b. r. (1897),
113518 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pieśń Jaruhy ze starej baśni J. J. (!) Kraszewskiego z Albumu Jubileuszowego, Muzyka Władysława Żeleńskiego. Warszawa, nakł. Ferdynanda Hösick'a, Lith. Anst. v. C. G. Röder, Leipzig, b. r. (po 1879),
113517 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pieśń Jaruchy ze Starej Baśni J. I. Kraszewskiego, z Albumu Jubileuszowego, muzyka Władysława Żeleńskiego. Warszawa, nakł. F. Hösicka, litogr. C. G. Rödera, 1879,
113516 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ładowa Pieczara. Obrazek wiejski przez ... Chicago Ill., nakł. i druk. W. Dyniewicza, 1892,
113515 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ładowa Pieczara. Obrazek Wiejski przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez Autora. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 21). Lwów, nakł. Rogosza, Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1872,
113514 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ładowa Pieczara. Obrazek wiejski przez J. I. Kraszewskiego. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1852,
113513 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). W starym piecu. Studyum psychograficzne przez J. I. Kraszewskiego. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 38). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1884,
113512 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). W starym piecu. Studyum psychograficzne przez J. I. Kraszewskiego. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk J. Noskowskiego, 1879,
113511 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Josifa I. Kraševskoga Pesnik i svet roman u dva dela. S poljskoga preveo Rajko (Nikola Manojlović-Rajko). Drugo izdanje. U Novome Sadu, izdanje srpske knjižare i štamparije Braće M. Popovića, štamparija srp. knjižare Braće M. Popovića 1887,
113510 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Josifa I. Kraševskoga Pesnik i svet roman u dva dela S poljskoga preveo Rajko (Nikola Manojlović-Rajko). Izdanje prevodičevo. U Novom Sadu, (izd. Nikola Manojlović-Rajko), štamparija A. Pajevića, 1887,
113509 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Černá perla. Román Jos. Ig. Kraszewského. S výslovným dovolením spisovatelovým z polštiny přeložil Vilém Špaňhel. (Laciná knihovna národní. Spisy pro zábavu a poučení, čislo 32). V Praze, nakladatel: J. Otto, knihkupec, Knihtiskárna: J. Otto, b. r. (1879-1880),
113508 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Czarna Perełka powieść z przedmową Teodora Jeske-Choińskiego. Tom I. (Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 14). Warszawa, Druk. Artystyczna Saturnina Sikorskiego, 1898,
113507 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Czarna Perełka. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 64). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1886,
113506 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Czarna Perełka. Powieść przez B. Bolesławitę. (Odb. ze Strzechy 1870). Lwów, nakł. F. H. Richtera, druk. W. Manieckiego, 1871,
113505 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Para czerwona. Obrazek współczesny narysowany z natury przez B. Bolesławitę. Tom I. Lipsk, w komissie A. Wienbracka, druk. A. Th. Engelhardta, 1865,
113504 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Papiery po Glince. Przepisał J. I. Kraszewski. (Odb. z Niwy 1872). Warszawa, Skład główny w księgarni Maurycego Orgelbranda, druk J. Sikorskiego, 1872,
113503 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). O panslawizmie z papierów pośmiertnych. (Odb. z Czasu 1888). Kraków, nakł. Redakcyi, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1889,
113502 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pans Twardowskis jeb: Seschpadsmita gadusimteņa burwis. Fantastisks stahsts, pehz Kraschewska, atstahstijis A. Sturms. Rigâ, A. Lukowska apgahdeenâ, Jelgawâ, Drukajis A. Gemuts (Reinbergs), 1898,
113501 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Panna Pułkownikówna,
113500 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Panie Kochanku. Anegdota dramatyczna we trzech aktach przez J. I. Kraszewskiego. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konst. Żupańskiego, druk. A. Schmädickiego, 1867,
113499 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Piękna pani. Powieść-Studium przez J. I. Kraszewskiego. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 7). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1883,
113498 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Piękna Pani. Powieść-Studium przez J. I. Kraszewskiego. (Biblioteka najciekawszych Powieści i Romansów, t. 20). Lwów, nakł. Spółki Wydaw. Biblioteki najciekawszych Powieści i Romansów, druk. Kornela Pillera, główny skład w księgarni Gubrynowicza i Schmidta we Lwowie, 1871,
113497 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pan Walery. Powieść z XIX wieku. Przez Kleofasa Fakunda Pasternaka. Wilno, nakł. i druk. Th. Glücksberga księg. i typ. Cesarskiego Uniwer. Wil., 1831,