Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
9962 Brandt Franciszek Antoni Ignacy Ludwik (herbu Przysługa; 1777—1837). Neurologia czyli Nauka o nerwach, przez... Dra Medyc. i Chir. Prof. Anat. w Wydz. Akad. Warsz. Nauk. lekarsk. i t. d. kosztem autora i z własnor. jego podpisem i pieczęcią. Warszawa, druk. Wikt. Dąbrowskiego, 1816,
99619 Kongres (Międzynarodowy) orientalistów.
99618 Kongres (Międzynarodowy) opieki nad dziećmi.
99617 Kongres naftowy. Kongres naftowy w Przemyślu 1882. (Odb. z Górnika). Tarnów, druk. J. Pisza, b. r. (1883),
99616 Kongres matematyczny w Chicago.
99615 Kongres (IV) leśny.
99614 Kongres lekarzy i przyrodników czeskich w Pradze.
99613 Kongres (Międzynarodowy) lekarski.
99612 Kongres (Międzynarodowy) lekarski. Kongres (Międzynarodowy) lekarski w Berlinie od 4—9 sierpnia 1890 r. (Nadb. z Nowin Lekarskich). Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1890,
99611 Kongres katolicki w Chicago 1893.
99610 Kongres katolicki. Kongres katolicki, odbyty w Wiedniu od dnia 29 kwietnia do dnia 3 maja 1889. Kraków, nakł. Redakcyi Przeglądu Powszechnego, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1889,
9961 Brandt Franciszek Antoni Ignacy Ludwik (herbu Przysługa; 1777—1837). Nauka o muszkułach dla uczniów trudniących się rozczłonkowaniem praktycznem na teatrze anatomicznym warszawsk., przełożona z niemieckiego przez... Warszawa, 1810,
99609 Kongres internistów francuskich.
99608 Kongres (Międzynarodowy) historyczny w Cividale.
99607 Kongres (Czwarty międzynarodowy) geologów.
99606 Kongres geograficzny w Wenecji.
99605 Kongres europejski.
99604 Kongres (18) ekonomistów niemieckich w Poznaniu.
99603 Kongres dobroczynności w Brukseli.
99602 Kongres (Międzynarodowy) bibliografii nauk matematycznych.
99601 Kongres berliński. Kongres berliński Adres do Kongresu w sprawie Polski. Do Ekscelencyi pp. Reprezentantów mocarstw europejskich na kongresie w Berlinie. (Berlin), druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński) w Poznaniu, 1878,
99600 Kongres berliński.
9960 Brandt Franciszek Antoni Ignacy Ludwik (herbu Przysługa; 1777—1837). Dissertatio inaug. med. de partium genitalium feminarum haemorrhagiis, quam... die 16. Junii 1804 publice defendet auctor... Varsoviensis. Halae, Bath, 1804,
996 Akademicy. Akademicy lwowscy do akademików wiedeńskich przez swoich deputowanych Leona Słabkowskiego i Władysł. Czerkawskiego. (Lwów), Nakł. Gwardyi akadem., 1848,
99599 Kongres archeologiczny.
99598 Kongres antymasoński w Trydencie.
99597 Kongres (Międzynarodowy) antropologii i archeologii przedhistorycznej w Peszcie.
99596 Kongres agrarny w Wiedniu.
99595 Kongregacja św. Wincentego á Paulo w Wilnie.
99594 Kongregacja Towarzystwa św. Aniołów Stróżów.