Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
43122 Hauke Józef (1834—1871). Naczelnik Sił Zbrojnych Województw Krakowskiego, Sandomierskiego do Ludu. (Z datą: 30 III 1864). B. m., (1864),
43123 Hauke Józef (1834—1871). Do naczelników powiatów województwa krakowskiego, sandomierskiego i kaliskiego. (Z datą: 3 I 1864). B. m., (1864),
43124 Hauke Józef (1834—1871). Obywatele! Województwa Krakowskiego i Sandomierskiego. (Odezwa z datą: 7 X 1863). (Kraków, 1863),
43125 Hauke Józef (1834—1871). Do redakcyi dziennika „Głos Wolny". Genève, impr. Pfeffer et Puky, (1868),
43126 Hauke Józef (1834—1871). Rozkaz do Sił Zbrojnych Woj. Krakowskiego, Sandomierskiego i Kaliskiego. (Z datą: Cisów, 10 I 1864) (oraz:) Rozkaz do Sił Zbrojnych Województwa Krakowskiego, Sandomierskiego i Kaliskiego. (Z datą: 11 I 1864) (oraz:) Na mocy danej mi Władzy Rządu Narodowego nadaję Ustawę następującą. (Z datą: 16 I 1864). (Kraków), w Drukarni Rządu Narodowego, (1864),
43127 Hauke Józef (1834—1871). Rozkaz do Wojsk Korpusu Drugiego. (Z datą: 22 I 1864). Obywatele Oficerowie! (Kraków, 1864),
43128 Hauke Józef (1834—1871). Rozkaz do Wojsk Województwa Krakowskiego, Sandomierskiego i Kaliskiego. 1. Od dnia 10 lutego r. b. ... (z datą: 1 II 1864). B. m.,
43129 Hauke Józef (1834—1871). Do stowarzyszeń narodowych na emigracyi Sprawozdanie z czynności mojej jako świadka w przeprowadzonej korrespondencyi pomiędzy obywatelami Czesławem Rymtowttem a Antonim Szczęsnowiczem. (Z datą: 28 XII 1868). Genewa, imp. Czerniecki, 1869,
43130 Hauke Józef (1834—1871). Szkic Proiektu Szkoły Podoficerskiej dla piechoty. Bendlikon, w Drukarni Ojczyzny, b.r. (1864 lub 1865),
43131 Hauke Józef (1834—1871).
43132 Hauke Józef (1834—1871) i Bulewski Ludwik. Alliance républicaine universelle. Département polonais (Ognisko Republikańskie Polskie). Appel aux Russes. (Z datą: 16 IX 1867, podpisani: Bosak-Hauke, L. Bulewski). B. m. b. r.,
43133 Hauke Józef (1834—1871) i Bulewski Ludwik. Sojusz republikancki powszechny. Wydział polski. Ognisko Re. Polskie. Do Braci Polaków! (Z datą: Genewa, 12 IX 1867. Podpisani: Józef Bosak Hauke i Ludwik Bulewski). B. m. (Genewa), Drukarnia Republikancka, 1867,
43134 Hauke Ludwik (1779—1851).
43135 Hauke Ludwik (1822—1842).
43136 Hauke Ludwika. Le général Maurice comte de Hauke, souvenir posthume, esquissé par L. d. H. à l'occasion du centième anniversaire de l'établissement de la familie de Hauke en Pologne, 1782—1882. Petersburg, 1886,
43137 Hauke Ludwika. Pamiątki rodzinne. Listy z lat narzeczeństwa jenerała Alexandra Hauke i Zofii hr. Hauke od 1837 do 1839 roku zebrała L.(udwika) H.(auke). Warszawa, druk. Michała Ziemkiewicza, 1884,
43138 Hauke Ludwika. Pamiątki rodzinne. Wspomnienia kadeckie w listach jenerała Alexandra Hauke. Zebrała L.(udwika) H.(auke). Warszawa, druk. Michała Ziemkiewicza, 1884,
43139 Hauke Ludwika. Prospekt. Tygodnik illustrowany dla dzieci Wieczory Rodzinne. (Warszawa), w druk. Noskowskiego, (1889),
43140 Hauke Ludwika.
43141 Hauke Ludwika z Watson Priestfieldów.
43142 Hauke Maurycy.
43143 Hauke Maurycy (1773—1830). Dziennik oblężenia Zamościa. 1813.
43144 Hauke Maurycy (1773—1830).
43145 Hauke Maurycy (1773—1830), Darewski Antoni. Dodatkowe urządzenie opału, świec i słomy na posłanie (z datą: 28 X 1830). B. m. b. r. (1830),
43146 Hauke Maurycy (1773—1830), Darewski Antoni, Nowicki gen. Kommissya rządowa woyny. (Stan funduszu Stowarzyszenia Emerytalnego Wojskowego za rok 1826, z datą: Warszawa 15 II 1827). B. m. b. r. (1827),
43147 Hauke Maurycy (1773—1830), Rydzyński Franciszek. Maurycy Hauke Połkownik Szef Sztabu J. W. Generała Dąbrowskiego. Do JMC. Pana Rydzińskiego Rotmistrza Wojewodzctwa Gnieźnińskiego (oraz:) Franciszek Hrabia, Zwerbna Rydzyński Generał Brygardy (!) Rotmistrz, Przywodzący Rycerstwa Wojewodzctwa Gniezieńskiego. (Odezwa z datą: Łowicz, 29 XII 1806),
43148 Hauke Maurycy (1800—1852).
43149 Haukowa Zofia z Hauków (1816—8 sierpnia 1861). Abecadło z obrazkami dla Zygmusia. Przez Z. H. Wydane na dochód domu schronienia pod nazwą Sgo Wincentego à Paulo. Warszawa, Natanson, druk. Braci Hindemith, 1856,
43150 Haukowa Zofia z Hauków (1816—8 sierpnia 1861). Teatr dla dzieci przez Z. H. Warszawa, nakł. G. L. Glücksberga, druk. Stanisława Strąbskiego, 1853,
43151 Haukowa Zofia z Hauków (1816—8 sierpnia 1861).