Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
43092 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 8 X 1822, o stanowieniu opiekunów dla dzieci przyjętych do domu podrzutków i sierot; po niemiecku i po polsku),
43093 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: 11 X 1822; o modyfikacjach w klasach podatku zarobkowego; po niemiecku i po polsku),
43094 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 16 X 1822; o dokładniejszym określeniu okólnika z 6 IX 1805 r. o skarbowym dochodzie czopowego),
43095 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: 18 X 1822, objaśniający przepisy o tranzycie towarów; po niemiecku i po polsku),
43096 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landes-Präsidium. (Z datą: Lwów 23 XI 1816, o subarendowaniu żywności dla wojska; po niemiecku i po polsku),
43097 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Zagajenie pierwszego sejmu postulatowego we Lwowie. Lwów, 1818,
43098 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Elegie über das Ableben des H. Franz Freiherrn v. Hauer Gouverneurs von Galizien. Lwów, druk. Sznajdra, 1822,
43099 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Dankbare Empfindungen am Grabe des H. Franz Freiherrn von Hauer Gouverneurs von Galizien. Gedicht. Lwów, druk. Sznajdra, 1822,
43100 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822).
43101 Haufe.
43102 Haufe Ewald (Ur. 1854). Dziecko i rodzina. Wskazówki kształcenia domowego dla matek. Wolny przekład z niemieckiego. Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, G. Gebethner i Sp., druk. Emila Skiwskiego, 1892,
43103 Hauff L. Albert.
43104 Hauff Wilhelm (1802—1827). Historya o karzełku z dużym nosem. Przełożył Stanisław Bosakowski. Z 3-ma rysunkami, portretem i życiorysem autora. Warszawa, druk. Józefa Jeżyńskiego, G. Centnerszwer. 1899,
43105 Hauff Wilhelm (1802—1827). Lichtenstein. Powieść historyczna... Tom I—II. Ogólnego zbioru „Wieczorów powieściowych" dodatku do Biesiady literackiéj tom XXIX—XXX. Warszawa, nakł. Biesiady Literackiej, druk. Emila Skiwskiego, (1885),
43106 Hauff Wilhelm (1802—1827). Śpiewaczka, nowella przez... Dodatek do Opiekuna Domowego Nr. 43 Rok 1872. Warszawa, nakł. redakcji Opiekuna Domowego, druk. J. Jaworskiego, 1872,
43107 Hauffe Fryderyka (jasnowidząca z Prevorst; 1801—1829).
43108 Hauffe J.
43109 Häufler Józef Wincenty (1810—1852). Sprachenkarte der österreichischen Monarchie sammt erklärender Übersicht der Völker dieses Kaiserstaates, ihrer Sprachstämme und Mundarten, ihrer örtlichen und numerischen Vertheilung von... Pesth, in Commission bei Gustav Emich; Ofen, gedruckt mit königl. ung. Univers.-Schriften, 1846,
43110 Haug Fryderyk (1761—1829). Niemiecki przekład bajek Krasickiego miał wyjść drukiem r. 1832, zapowiedziano.
43111 Haugwitz (von) Luiza (1782—?). Bergblumen, gepflückt in den Trümmern des Kynasts (Chojnik). 1809.
43112 Hauke (kandydat praw, sekretarz Izby Sądowej w Warszawie),
43113 Hauke Celina.
43114 Hauke Idalia.
43115 Hauke Józef (1834—1871). Brochure populaire. La grève. Par Bosak-Hauké. Precédée d'une lettre du Dr Jean Jacoby député au parlement prussien. Genève, imp. Czerniecki, en vente chez M. M. Vérésoff et Garrigues, 1869,
43116 Hauke Józef (1834—1871). Do członków Ogniska Republikańskiego Polskiego. B. m., impr. Pfeffer et Puky, b. r. (1869),
43117 Hauke Józef (1834—1871). Defense nationale. Manuel d'Organisation et de Combat par le Citoyen Général Bosak Hauke Commandant de la lere Brigade de l'Armée des Vosges. Dédié aux Ouvriers du Creusot. B. m., Lith. Larcher Libraire, 1870,
43118 Hauke Józef (1834—1871). Instrukcya pierwiastkowa dla oddziałów powstańczych w Województwach Krakowskiém i Sandomierskiém. (Kraków), w Drukarni Rządu Narodowego, 1863,
43119 Hauke Józef (1834—1871). Listy do gromady o zmowie ludowej Polski, Litwy i Rusi przez Obywatela Jenerała Bosaka byłego Naczelnika Sił Zbrojnych Województw: Krakowskiego, Sandomirskiego i Kaliskiego. Zürich, w Drukarni Komitetu Reprez. Wychodztwa Polskiego, 1867,
43120 Hauke Józef (1834—1871). Une motion faite à la réunion constitutive du Comité permanent de la Ligue de Paix et de Liberté à Berne en octobre 1867 relativement à la question la paix ou la guerre. Par le membre du dit Comité Joseph Bosak-Hauke. Genève, en vente chez tous les libraires, imprimerie Pfeffer et Puky, 1867,
43121 Hauke Józef (1834—1871). Naczelnik Sił Zbrojnych Województw Krakowskiego, Sandomierskiego i Kaliskiego. Do Ludu! (Z datą: 16 I 1864). B. m., (1864),