Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
43062 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 9 II 1821, o karze na sprowadzane bez podatku trunki; po niemiecku i po polsku),
43063 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 27 III 1821, o podatku klasycznym żydowskim w Galicji i na Bukowinie; po niemiecku i po polsku),
43064 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 27 III 1821, o uwolnieniu od podatku klasycznego prowizji od przynoszących pożytki obligacji; po niemiecku i po polsku),
43065 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 31 III 1821, o ustanowieniu kary w monecie konwencyjnej za przemycanie tabaki i tytoniu; po niemiecku i po polsku),
43066 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 4 IV 1821, o zwolnieniu od puncyrunku i opłaty puncyrunkowej sprowadzanego z zagranicy srebra płatkowego większego formatu; po niemiecku i po polsku),
43067 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 4 V 1821, o zakresie działalności władz skarbowych i politycznych względem nieprawnej sprzedaży lekarstw; po niemiecku i po polsku),
43068 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 7 V 1821, o podwyższeniu płacy od jazdy pocztowej; po niemiecku i po polsku),
43069 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 9 V 1821, o zamianie nagrody za ujęcie zbiegów wojskowych na monetę konwencyjną; po niemiecku i po polsku),
43070 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: 11 V 182.1, o prawie gmin duchownych i prebendarzy do zawierania kontraktów najemniczych i dzierżawnych; po niemiecku i po polsku),
43071 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: 23 V 1821, o postępowaniu z osobami podającymi się fałszywie za zbiegów wojskowych; po niemiecku i po polsku),
43072 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landes-Gubernium. (Z datą: Lwów 15 VI 1821, o należytościach prywatnych myta drogowego, mostowego i przewozowego; po niemiecku i po polsku),
43073 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 16 VI 1821, o stacjach myta drogowego, mostowego i przewozowego, od których należy płacić myto; po niemiecku i po polsku),
43074 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 22 VI 1821, o wysokości nagrody za ubicie wilka; po niemiecku i po polsku),
43075 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: 18 IX 1821, o uwolnieniu kupców handlujących bydłem od dodatkowego płacenia myta; po niemiecku i po polsku),
43076 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 21 IX 1821, o podatku osobistym i klasycznym na r. 1822; po niemiecku i po polsku),
43077 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 9 X 1821; o dokładniejszym oznaczeniu niektórych przepisów ustawy wekslowej i patentu z 25 II 1791 r.; po niemiecku i po polsku),
43078 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 15 X 1821, o zaprowadzeniu mostowego od mostu na rzece Seret pod Staroszynecem na Bukowinie; po niemiecku i po polsku),
43079 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 2 XI 1821, o dodatkowych przepisach względem myta drogowego i mostowego; po niemiecku i po polsku),
43080 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: 27 XII 1821, o pobieraniu myta drogowego przy urzędzie mytowym nr 2 w Pilznie; po niemiecku i po polsku),
43081 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 4 I 1822, o nałożeniu podatku na przedmioty objęte przedtem podatkiem dominikalnym; po niemiecku i po polsku),
43082 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 18 I 1822, o ulgach w podatku od budynków z powodu klęsk elementarnych; po niemiecku i po polsku),
43083 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 29 I 1822, o postępowaniu rozwodowym w wypadku gdy jeden z małżonków Żydów lub oboje przeszli na wyznanie chrześcijańskie; po niemiecku i po polsku),
43084 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 5 III 1822, o postępowaniu i wyrokowaniu w zarzutach „nieprzyzwoitego sądu"; po niemiecku i po polsku),
43085 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 8 III 1822, o sposobie wykonywania dwóch kar aresztu wyrokowanych przeciw przestępcy za ciężkie wykroczenia policyjne; po niemiecku i po polsku),
43086 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 17 IV 1822, o zastosowaniu § 111 uniwersału cłowego z r. 1788 także do dochodu tabakowego; po niemiecku i po polsku),
43087 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 15 V 1822; o nowej taryfie celnej na skóry; po niemiecku i po polsku),
43088 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 23 V 1822, objaśnia § 48 Powszechnej Ustawy Celnej; po niemiecku i po polsku),
43089 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: 18 VI 1822, o sprostowaniu treści § 163 cz. I rozdz. III Księgi powszechnych ustaw cywilnych; po niemiecku i po polsku),
43090 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 13 VII 1822, o nowej taryfie sprzedaży tytoniu; po niemiecku i po polsku),
43091 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 20 VIII 1822, o opłatach spadkowych dla funduszu szkół normalnych; po niemiecku i po polsku),