Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
43032 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 25 VII 1818, o nowej taryfie na tabakę i tytoń; po niemiecku i po polsku),
43033 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 28 VII 1818, dotyczy przepisów prawnych dla znalazców rzeczy zgubionych; po niemiecku i po polsku),
43034 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landes-Gubernium. (Z datą: Lwów 7 VIII 1818, o obligacjach biorących udział w losowaniu; po niemiecku i po polsku),
43035 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 28 IX 1818, o uchyleniu płaconej dotychczas taksy za dyspenzę od wieloletniości; po niemiecku i po polsku),
43036 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landes-Gubernium. (Z datą: Lwów 29 IX 1818, o nowej taryfie celnej od bawełnianej przędzy; po niemiecku i po polsku),
43037 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 29 XII 1818, o opłatach pocztowych; po niemiecku i po polsku),
43038 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 3 II 1819, o przepisach dotyczących wymiaru podatku sukcesyjnego; po niemiecku i po polsku),
43039 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 1 IV 1819, o zadawnieniu, które tylko przez żałobę przerwane być może; po niemiecku i po polsku),
43040 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 24 IV 1819, o zakazie spasania zasiewów trzodami bydła; po niemiecku i po polsku),
43041 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 6 V 1819, o zaprowadzeniu tymczasowego podatku gruntowego; po niemiecku i po polsku),
43042 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 25 VI 1819, o sposobach pobierania taks sądowych i zwierzchniczych; po niemiecku i po polsku),
43043 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 14 IX 1819, o terminie peremptoryjnym do podawania rekursów do Dworu; po niemiecku i po polsku),
43044 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 24 XI 1819, o użyciu stempla do protokołów jurysdykcyjnych; po niemiecku i po polsku),
43045 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 3 XII 1819, ustala, kiedy wyśledzenie istoty czynu w przypadkach kryminalnych należy do władz wojskowych; po niemiecku i po polsku),
43046 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 14 XII 1819, o sposobie pobierania biskupich taks kancelaryjnych; po niemiecku i po polsku),
43047 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 11 I 1820, o truciznach, ich przechowywaniu i sprzedaży; po niemiecku i po polsku),
43048 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben von dem galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 30 1 1820, o przepisach dotyczących cłowych oświadczeń towarów; po niemiecku i po polsku),
43049 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 17 III 1820, o znaczeniu znakami fabrycznymi żelaza sztabnego z kuźni galicyjskich; po niemiecku i po polsku),
43050 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 20 III 1820, o obniżeniu należytości dyliżansowych; po niemiecku i po polsku),
43051 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 4 IV 1820, o postępowaniu władz sądowych przy opisywaniu ruchomości zapozwanego o zaległy czynsz z najmu; po niemiecku i po polsku), (Lwów, 1820),
43052 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 4 IV 1820, o wypłacaniu podatku czopowego w monecie konwencyjnej; po niemiecku i po polsku), (Lwów, 1820)
43053 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben von dem galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 11 IV 1820, ustalający składowe ceny soli w monecie konwencyjnej; po niemiecku i po polsku),
43054 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben von dem galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 19 IV 1820, o opłacaniu należytości poczto wych monetą konwencyjną; po niemiecku i po polsku),
43055 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 9 VI 1820, o opłatach myta drogowego; po niemiecku i po polsku),
43056 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 19 VII 1820, o ustanowieniu kar pieniężnych za niedozwoloną sprzedaż prochu; po niemiecku i po polsku),
43057 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 2 VIII 1820, ustala, jak dalece kary pieniężne nałożone mocą tzw. nocji rozciągać się mają na dziedziców skaranego; po niemiecku i po polsku),
43058 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 18 X 1820, dotyczy przepisów dla woźniców przewożących sól z Wieliczki i Bochni na Śląsk i Węgry; po niemiecku i po polsku),
43059 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 30 XII 1820, o należytościach za przesyłki rekomendowane; po niemiecku i po polsku),
43060 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 4 I 1821, o zakazie prowadzenia przez króbkarzy handlu na granicy wojskowej; po niemiecku i po polsku),
43061 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 16 I 1821, o przyprowadzeniu do skutku tymczasowego podatku gruntowego na r. 1821; po niemiecku i po polsku),