Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
43002 Hauenschild (von) Georg (pisze pod pseud. Max Waldau; 1825—1855), O diese Zeit. Canzone von Max Waldau. Hamburg, Hoffmann u. Campe, 1850,
43003 Hauenstein Jan Fryderyk. Catalogus librorum, quibus in nundinis et festo SS. Simonis et Judae officinam suam adauxit ... in aula equitum, alias Prussiae Gielda. Thorunii, Anno 1801, e chalcographeo Thoruniensi,
43004 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Circulare des galizisches k. k. Landesguberniums. (Z datą: Lwów 1 III 1820, o wprowadzeniu podatku od budynków; po niemiecku i po polsku),
43005 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 19 IX 1815, o zatrzymaniu status quo i wprowadzeniu galicyjskiej ustawy sądowniczej w okrę gach Wieliczki i Podgórza; po niemiecku i po polsku),
43006 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 13 X 1815, o kosztach leczenia i utrzymania chorych w powszechnym szpitalu we Lwowie; po niemiecku i po polsku),
43007 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 20 XII 1815, o obowiązku bezpośrednich świadczeń przez dominia i gminy na rzecz inwalidów z lat 1813—1814, po niemiecku i po polsku),
43008 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 23 II 1816, o adopcji dzieci nieślubnych; po niemiecku i po polsku),
43009 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 28 V 1816, o taryfie celnej na szkarłat offenheimerski, czyli wiedeński; po niemiecku i po polsku),
43010 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 12 VII 1816, o podatku osobistym; po niemiecku i po polsku),
43011 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 9 VIII 1816, o terminie, w którym powinna nastąpić akceptacja weksla; po niemiecku i po polsku),
43012 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 14 IX 1816, o wprowadzeniu prawnych legatów na rzecz powszechnego szpitala we Lwowie; po niemiecku i po polsku),
43013 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 16 X 1816, o podwyższeniu podatku od mięsa koszernego; po niemiecku i po polsku),
43014 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 15 XI 1816, o terminie wpłacania podatku pogłównego; po niemiecku i po polsku),
43015 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 25 IV 1817, o taryfie monet złotych i srebrnych pozostających w prawnym obiegu; po niemiecku i po polsku),
43016 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k.. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 28 IV 1817, o ustanowieniu należytości pocztowej od listów; po niemiecku i po polsku),
43017 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landes-Gubernium. (Z datą: Lwów 4 V 1817, o wprowadzaniu win dalmackich do wszystkich prowincji Austrii; po niemiecku i po polsku),
43018 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 16 V 1817, dotyczy ustawy o egzekucji podatków; po niemiecku i po polsku),
43019 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landes-Gubernium. (Z datą: Lwów 5 VI 1817, o pozwoleniu na handel siarką bez płacenia cła; po niemiecku i po polsku),
43020 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 30 VI 1817, o pozwoleniu na wywóz fabrykatów, rękodzieł i produktów górniczych z Austrii przez Triest do Lombardyjsko-Weneckiego Królestwa; po niemiecku i po polsku),
43021 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 3 VII 1817, o przeniesieniu granicznego urzędu celnego z Glin Wielkich do Nizin; po niemiecku i po polsku),
43022 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 6 VII 1817, o ustanowieniu dwumiesięcznego terminu wypowiadania pracy dla ludzi zatrudnionych w policji; po niemiecku i po polsku),
43023 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 12 VII 1817, o ustanowieniu nowych opłat celnych dla płócien w kawałku; po niemiecku i po polsku),
43024 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 13 VII 1817, o zniesieniu zakazu wywozu strzelb i broni; po niemiecku i po polsku),
43025 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 2 VIII 1817, o pobieraniu myta na moście pod Rzeszowem; po niemiecku i po polsku),
43026 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 26 VIII 1817, o prawnej ważności umieszczonych w paktach małżeńskich obopólnych układów sukcesyjnych; po niemiecku i po polsku),
43027 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 5 XI 1817, o rozszerzeniu wolności w układach pieniężnych; po niemiecku i po polsku), (Lwów, 1817),
43028 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 25 XI 1817, o obowiązku składania przysięgi przy zupełnym zwolnieniu od zapowiedzi; po niemiecku i po polsku),
43029 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 12 XII 1817, o zmianie papieru stemplowego i zakazie używania dotychczasowego; po niemiecku i po polsku),
43030 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landes-Gubernium. (Z datą: Lwów 10 II 1818, o sposobie używania 14 kl. stemplowej; po niemiecku i po polsku),
43031 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów 1 V 1818, o ulgach udzielanych chrześcijanom nabywającym dobra skarbowe i politycznofunduszowe; po niemiecku i po polsku),